Handboek Annuleren

Adobe-sjablonen voor pakketten

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Adobe-sjablonen zijn kant-en-klare pakketten met gebruikerslicenties op naam die kunnen worden gedownload via het tabblad Pakketten van de Admin Console. Dit zijn pakketten met één losse app of verzamelpakketten die zijn gemaakt door Adobe. Deze pakketten worden gemaakt op basis van standaardinstellingen. U kunt ervoor kiezen pakketten te downloaden op basis van de beschikbare Adobe-sjablonen. U kunt de beschikbare sjablonen ook gebruiken als uitgangspunt om zelf pakketten te maken.

Tot de pakketten met een losse app behoort ook het pakket met alleen de Creative Cloud desktop-applicatie, waarmee u de Creative Cloud desktop-app kunt installeren.

Adobe-sjablonen bekijken

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Adobe-sjablonen.

  De lijst met beschikbare sjablonen wordt weergegeven.

  Lijst met beschikbare Adobe-sjablonen

 2. Gebruik het zoekvak om de sjablonen te filteren op pakketnaam.

 3. Standaard wordt de lijst met pakketten verdeeld over pagina's met tien pakketten per pagina.

  U kunt het aantal pakketten per pagina wijzigen via de vervolgkeuzelijst in de rechterbenedenhoek van de lijst met pakketten.

 4. Als u de samenvatting wilt weergeven, klikt u op de rij voor een pakket in de lijst met pakketten.

  Het overzicht van het pakket wordt weergegeven in de lade met details.

  Gegevens van Adobe-sjabloon

Pakketten op basis van Adobe-sjablonen downloaden

Als u een pakket wilt distribueren dat is gebaseerd op een Adobe-sjabloon, moet u het pakket samenstellen en daarna downloaden.

 1. Als u een pakket wilt downloaden, klikt u op de rij voor een pakket in de lijst met pakketten.

 2. Klik op Downloaden in de lade met details.

 3. U gaat naar de pagina Pakketten. Nadat het pakket is samengesteld, wordt het pakket naar uw computer gedownload.

 4. Als u het pakket later wilt downloaden, klikt u op de pakketnaam in de lijst met pakketten en klikt u vervolgens op Downloaden in de lade met details.

Opmerking:

Pakketten die zijn gebaseerd op Adobe-sjablonen voor niet-Creative Cloud-apps zoals Captivate, Framemaker of RoboHelp, bevatten niet de Creative Cloud desktop-applicatie.

Pakketten op basis van Adobe-sjablonen aanpassen en downloaden

Een Adobe-sjabloon biedt bepaalde applicaties en configuraties zoals die zijn gedefinieerd door de sjabloon. Wanneer u een pakket maakt, kunt u ervoor kiezen het pakket helemaal zelf te maken. U kunt echter ook de Adobe-sjabloon zoeken die het meest in de buurt komt van uw vereisten en deze als uitgangspunt gebruiken.

Opmerking:

Wanneer u een sjabloon aanpast, kunt u producten toevoegen die deel uitmaken van Creative Cloud of Document Cloud. Als alternatief kunt u producten toevoegen van Adobe Technical Communications Suite (TCS)—Adobe Captivate, RoboHelp, FrameMaker en Presenter—die geen deel uitmaken van een van de clouds.

De sjabloon die u aanpast met het product van TCS biedt niet alle aanpassingsopties die beschikbaar zijn in de sjabloon voor Creative Cloud-apps.

 1. Als u een pakket op basis van een Adobe-sjabloon wilt aanpassen, klikt u op de rij van een pakket in de lijst met pakketten.

 2. Klik op Aanpassen in het detailgedeelte die wordt geopend.

 3. In het scherm Configureren kunt u de gewenste opties selecteren of inschakelen:

  • Platform (alleen Windows): Kies de processorondersteuning.
  Opmerking:

  U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met Windows 64-bits en Windows ARM. Een pakket dat is gemaakt voor het ene type architectuur, kan niet naar een ander soort architectuur worden gedistribueerd.

  • Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Hiermee kunt u een pakket maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. In dat geval is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.

  Klik als u klaar bent op Volgende.

 4. In het scherm Apps kiezen kunt u toepassingen toevoegen of verwijderen die in de Adobe-sjabloon zijn gedefinieerd.

  Apps kiezen

  Als u een lijst met eventuele ondersteunde vorige versies wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Oudere versies tonen in.

  Klik op Volgende
  nadat u de toepassingen hebt toegevoegd die u in het pakket wilt opnemen .

 5. (Momenteel niet beschikbaar voor apparaten met Windows ARM of macOS (Apple Silicon)) Zoek en selecteer de plug-ins die u in het pakket wilt opnemen in het scherm Plug-ins kiezen en klik op Volgende​.

  Schakel het selectievakje Alleen compatibele plug-ins weergeven in als u alleen plug-ins wilt weergeven die compatibel zijn met de apps in het pakket. Dit filter wordt niet weergegeven als uw pakket alleen de Creative Cloud desktop-app bevat.

  Klik op Geselecteerde plug-ins om de lijst met geselecteerde plug-ins te bekijken.

  Opmerking:

  De plug-ins die u in het pakket opneemt, hebben niet noodzakelijk de ondersteunende applicatie nodig om deel uit te maken van hetzelfde pakket. U kunt plug-ins en extensies toevoegen voor apps die eerder op de computers van uw gebruikers zijn geïnstalleerd. Als een computer de beoogde toepassing voor een plug-in niet heeft, is de plug-in niet op de computer geïnstalleerd.

  Plug-ins kiezen

 6. Selecteer of activeer de gewenste opties in het scherm Opties en klik op Volgende.

  Sjabloonopties aanpassen

  Creative Cloud desktop-opties:

  • Selfservice-installatie inschakelen: Hiermee staat u toe dat gebruikers applicaties installeren en bijwerken via het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-app. Meer informatie.
  • Toestaan dat niet-beheerders apps bijwerken en installeren: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers die geen beheerdersrechten hebben, via selfservice hun eigen applicaties en updates installeren en beheren. Meer informatie.
  • Automatische updates uitschakelen voor eindgebruikers: Zorgt ervoor dat eindgebruikers hun applicaties niet automatisch kunnen bijwerken via de Creative Cloud desktop-app. Meer informatie.
  • Plug-in selfservice-installatie inschakelen: Hiermee wordt toegestaan dat eindgebruikers plug-ins installeren en bijwerken via het tabblad Marketplace in de Creative Cloud desktop-app. Gebruikers kunnen niet bladeren door plug-ins of deze zelf installeren met de Creative Cloud desktop-app indien deze gedeselecteerd is. Meer informatie.
  • Bestandssynchronisatie uitschakelen: Hiermee onderdrukt u de automatische synchronisatie van bestanden op clientsystemen. Dit is handig wanneer u pakketten installeert in een testomgeving waarin u de synchronisatie van bestanden wilt onderdrukken. Lees meer over het uitschakelen van bestandssynchronisatie. Deze optie is alleen beschikbaar voor Creative Cloud-abonnees in commerciële en educatieve organisaties. De optie is niet beschikbaar voor abonnees bij overheidsorganisaties.
  • Aanmelding via browser inschakelen: Standaard moeten gebruikers zich aanmelden via de Creative Cloud desktop-app. Kies deze optie als u gebruikers wilt omleiden, zodat ze zich via de browser kunnen aanmelden. Meer informatie.
  • Installatie van Beta-apps inschakelen: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers Beta-apps installeren en bijwerken via de Creative Cloud desktop-applicatie. Dit betekent dat eindgebruikers naar de Creative Cloud desktop-applicatie kunnen gaan en deze apps kunnen installeren of bijwerken. Meer informatie.

  Lees meer over andere aanpassingsopties in Creative Cloud-app en services | Aanpassingen.

  Beheeropties:

  • Remote Update Manager inschakelen: Hiermee schakelt u het gebruik van Remote Update Manager in. Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Meer informatie.
  • Omleiden naar interne updateserver: Hiermee kunt u alle updates voor dit pakket omleiden naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Lees meer over het instellen van Voorkeuren.
  • (Momenteel niet beschikbaar voor apparaten met Windows ARM of Apple Silicon)​ Een map voor extensies maken en het opdrachtregelprogramma Extension Manager opnemen: Deze optie is ingeschakeld als het pakket plug-ins bevat. De optie maakt een submap in de pakketmap voor extensies die met het pakket kunnen worden geïnstalleerd. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.
   • Adobe Asset Link opnemen: (beschikbaar als de bovenstaande optie is ingeschakeld) Deze extensie verbindt Adobe Experience Manager (AEM) Assets met de Creative Cloud desktop-apps Photoshop, Illustrator en InDesign.

  Opmerking: AEM Assets is vereist. Zie Adobe Asset Link voor meer informatie. Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten met Creative Cloud voor ondernemingen.

  • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee kunt u de apps in dit pakket installeren in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven op het tabblad Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Meer informatie over het instellen van Voorkeuren.
 7. In het scherm Voltooien voert u de naam van het pakket in en controleert u de pakketdetails en de opgenomen applicaties en plug-ins. Klik vervolgens op Pakket samenstellen.

  Pakket voltooien

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload via de Admin Console.

  Als u wilt kijken hoe lang u de huidige pakketten in het detailvenster nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket.

 8. Als u het pakket later wilt downloaden, klikt u op de rij van een pakket in de lijst met pakketten en klikt u vervolgens op Downloaden in de lade met details.

Opmerking:
 • Als u macOS-pakketten maakt, wordt de Adobe Package Downloader naar uw computer gedownload. Open en start deze om het downloaden van het pakket te voltooien. Zie hier voor meer informatie.
 • Als u een pakket maakt dat Captivate 2017 of Presenter (elke versie) bevat, moet u deze productversies eerst verwijderen op de computers van de eindgebruikers voordat u dit pakket distribueert.

Volgende stappen

Pakketten distribueren

Nadat u het pakket hebt gemaakt, kiest u een van de volgende methoden om de nieuwe pakketten te distribueren:

Zie Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams voor informatie over het distribueren van updates.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account