Handboek Annuleren

Instellingen voor assets

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Via instellingen voor assets (in de Admin Console soms ook 'middelen' genoemd) kan een organisatie bepalen hoe assets worden gedeeld buiten de organisatie.

Als u wilt beheren hoe gebruikers in uw organisatie assets delen die eigendom zijn van het bedrijf, gaat u naar Instellingen > Instellingen voor middelen in de Adobe Admin Console.

Opmerking:

Instellingen voor assets zijn geen vervanging voor een DRM-systeem (digital rights management; beheer van digitale rechten) of een compleet beveiligingssysteem voor assets. Werknemers met toegang tot bepaalde assets kunnen die nog steeds kopiëren en delen met anderen buiten de organisatie via externe systemen.

Opties voor het delen van assets

De systeembeheerder kan een beperkende instelling selecteren die verhindert dat werknemers bepaalde functies voor het delen van assets binnen Creative Cloud en Document Cloud gebruiken. Instellingen voor assets en andere externe systemen voor het afdwingen van organisatiebeleid worden gebruikt om ervoor te zorgen dat assets alleen worden gedeeld met de juiste externe entiteiten.

Overwegingen bij de distributie

Voordat u beperkingen voor het delen van inhoud inschakelt, dient u te bekijken welke gevolgen dit voor de eindgebruikers heeft.

Nadat u een instelling hebt gekozen, kunt u het verwijderingsproces dat hiermee wordt gestart, niet stopzetten of terugdraaien. Als u Geen openbare koppelingen delen kiest, worden alle bestaande openbare koppelingen verwijderd en hebben gebruikers met deze koppelingen niet langer toegang tot de gekoppelde content. Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers kiest, hebben alle huidige externe medewerkers die geen deel uitmaken van de organisatie of van geclaimde, vertrouwde of geautoriseerde domeinen, geen toegang meer tot inhoud die eerder met hen is gedeeld. Gebruikers hebben geen toegang meer tot contentplanningen in Adobe Express en geplande berichten voor social media worden gepauzeerd.

Hieronder staan de Creative Cloud- en Document Cloud-functies voor delen en publiceren die worden beïnvloed als u Geen publieke koppelingen delen of Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers selecteert.

Applicatie

Betrokken functies

Applicatie

Betrokken functies

Adobe Comp

Delen, Verzenden naar Behance

Adobe XD

Uitnodigingen, Koppeling delen

Adobe Express

Delen op social media, toegang tot contentplanner

After Effects

Uitnodigen voor teamproject, Uitnodigen voor bibliotheek

Aero (mobiel)

Koppeling publiceren, Posten op Behance

Behance

Projecten of onderhanden werk maken of bijwerken, Uitnodigingen

Animate

Delen op social media

Creative Cloud (desktop en mobiel)

Koppeling ophalen, Uitnodigingen

Capture

Delen, Uitnodigingen

Creative Cloud Libraries

Koppeling ophalen, Uitnodigingen, Delen naar Slack

Creative Cloud Assets

Koppeling ophalen, Uitnodigingen, Delen naar Slack

Fresco

Koppeling ophalen, Uitnodigingen

Dimension

Openbare koppelingen genereren

InDesign

Online publiceren, Ter beoordeling delen

Illustrator en Illustrator Draw

Koppeling naar project, Uitnodigingen

Photoshop (desktop)

Uitnodigingen

Lightroom

Niet van toepassing

Photoshop Sketch

Koppeling naar project

Photoshop (mobiel)

Delen op social media

Premiere Pro

Uitnodigen voor teamprojecten

Portfolio

Toegang tot Portfolio-site, concepten maken en publiceren

Podcast

Gasten uitnodigen, sjabloon delen

Opmerking:

U kunt Delen in Lightroom en Delen in Frame.io niet in- of uitschakelen via de Admin Console.

Lees meer over het in- en uitschakelen van services.

Applicatie

Betrokken functies

Applicatie

Betrokken functies

Desktop-apps voor Acrobat en Reader

Delen

Adobe Document Cloud voor Microsoft Outlook

Delen

Mobiele apps (inclusief Adobe Scan en Acrobat)

Koppeling delen, Document Cloud-koppeling delen

Webservices (cloud.acrobat.com)

Delen

Opties voor delen kiezen

U kunt als volgt een beperkende instelling voor assets voor uw organisatie kiezen:

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen > Instellingen voor middelen.

 2. Kies een beleid inzake beperkingen voor het delen van content.

  U kunt kiezen uit drie beperkingsniveaus. Nadat u een meer beperkende instelling hebt gekozen, kunt u het verwijderen van bestaande openbare koppelingen, gedeelde mappen of samenwerkingen aan documenten niet meer stopzetten of ongedaan maken. Gebruikers hebben geen toegang meer tot contentplanningen in Adobe Express en geplande berichten voor social media worden gepauzeerd. 

  Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers selecteert, moet u ervoor zorgen dat u geautoriseerde domeinen opgeeft. Huidige externe medewerkers die geen deel uitmaken van de organisatie of van geclaimde, vertrouwde of geautoriseerde domeinen, hebben geen toegang meer tot inhoud die eerder met hen is gedeeld.

  Opmerking:

  Als u de optie Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers wilt gebruiken met Document Cloud, moet u uw geclaimde en vertrouwde domeinen toevoegen aan de goedgekeurde domeinen.

  Opties voor het delen van assets

  Beperkingen

  Gevolgen voor bestaande koppelingen en samenwerkingen

  Geen beperkingen (standaard)

  • U kunt deze standaardinstelling kiezen als gebruikers openbare koppelingen mogen delen, berichten op social media mogen publiceren en met iedereen binnen of buiten de organisatie aan gedeelde mappen mogen werken.
  • Aanbevolen voor ondernemingen die hun werknemers vertrouwen en toegang willen geven tot elke Creative Cloud- en Document Cloud-functie.

  Geen gevolgen.

  Geen openbare koppelingen delen

  • Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers openbare koppelingen maken en berichten posten op social media.
  • Aanbevolen voor ondernemingen die willen voorkomen dat assets buiten de organisatie worden gedeeld, maar wel willen toestaan dat assets op uitnodiging kunnen worden gedeeld met iemand binnen of buiten de organisatie.

  Hiermee worden alle bestaande openbare koppelingen verwijderd. Als dit proces eenmaal is gestart, kunt u het niet stopzetten of ongedaan maken. Gebruikers hebben geen toegang meer tot contentplanningen in Adobe Express en geplande berichten voor social media worden gepauzeerd.

  Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers

  • U kunt het delen van inhoud via uitnodigingen beperken tot ontvangers in uw organisatie, geclaimde domeinenvertrouwde domeinen en goedgekeurde domeinen. Nadat u dit beleid hebt ingesteld, wordt voorkomen dat gebruikers assets van de organisatie delen met externe gebruikers die geen lid zijn van de organisatie of in de lijst van toegestane domeinen staan.
  • Aanbevolen voor ondernemingen die strenge controle willen over de externe domeinen die toegang hebben tot assets van de organisatie.

  Hiermee worden alle bestaande openbare koppelingen verwijderd en worden alle bestaande samenwerkingen op gedeelde documenten en mappen met gebruikers die niet in de organisatie of een toegestaan domein zitten, verwijderd. Als dit proces eenmaal is gestart, kunt u het niet stopzetten of ongedaan maken. Gebruikers hebben geen toegang meer tot contentplanningen in Adobe Express en geplande berichten voor social media worden gepauzeerd.  

  Hoelang het duurt om het delen van assets te beperken via Instellingen voor middelen, hangt af van het aantal gebruikers in de organisatie en de relaties ertussen. Voor sommige Adobe-producten en -services betekent dit ook dat vermeldingen in de cache in CDN's ongeldig worden gemaakt en dat voorvertoningen van afbeeldingen uit Slack worden verwijderd. Als instellingen voor assets worden gewijzigd, kan het tot 24 uur duren voordat ze van kracht worden.

  Let op:

  In een organisatie met meer dan 500.000 gebruikers kunnen gebruikers geen assets delen met iedereen.

 3. Klik op Bevestigen.

  Als u wilt dat gebruikers assets die eigendom zijn van uw organisatie, blijven delen met specifieke externe organisaties of personen, doet u het volgende:

  • Voor een externe organisatie, zoals een bureau: voeg het domein van het bureau toe aan de lijst met goedgekeurde domeinen onder Instellingen voor middelen in de Adobe Admin Console.
  • Voor een freelancer: verstrek die persoon een Enterprise ID of Federated ID van uw organisatie. Of voeg in de Admin Console de gebruiker als een Business ID-type toe aan uw organisatie.
  Opmerking:

  We werken organisaties (teams of ondernemingen) bij naar het opslagmodel voor ondernemingen om ondernemingsopslag en andere zakelijke functies voor Adobe ID-gebruikers mogelijk te maken.

  U krijgt bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor de update. Na de update worden Adobe ID-gebruikers verplaatst naar ondernemingsopslag en beheert de organisatie rechtstreeks hun bedrijfsprofielen.

 4. Kies een beleid voor toegangsaanvragen en klik op Bevestigen.

  U kunt deze standaardinstelling gebruiken als u wilt toestaan dat gebruikers zonder machtigingen voor een map of document toegang ertoe kunnen aanvragen.

  Voor extra privacy kunt u deze instelling gebruiken om te voorkomen dat gebruikers toegang aanvragen tot een document dat niet met hen is gedeeld.

  Standaard zijn toegangsaanvragen toegestaan. Een gebruiker met een koppeling naar een gedeelde bron, die echter geen toestemming heeft om deze weer te geven, kan dus toegang ertoe aanvragen. Gebruikers met machtigingen om het document te delen, krijgen een melding voor elke toegangsaanvraag en kunnen beslissen of ze toegang willen verlenen of weigeren.

  De aanvrager krijgt een melding wanneer de toegang wordt verleend of geweigerd.

  Opmerking:

  Als u het beleid Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers hebt geselecteerd, wordt die beperking toegepast wanneer gebruikers een toegangsaanvraag van iemand buiten de organisatie proberen goed te keuren. 

Goedgekeurde domeinen

Goedgekeurde domeinen zijn de domeinen waarmee veilig kan worden samengewerkt. Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers hebt geselecteerd, kunt u domeinen toevoegen aan de Goedgekeurde domeinen.

Goedgekeurde domeinen toevoegen

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen Instellingen voor middelen > Geautoriseerde domeinen.

 2. Klik op Domeinen toevoegen.

 3. Voer in het dialoogvenster Domeinen toevoegen de domeinen in. U kunt meerdere domeinen toevoegen door deze te scheiden door komma's. Klik op Toevoegen.

  Opmerking:

  Als u de optie Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers wilt gebruiken met Document Cloud, moet u uw geclaimde en vertrouwde domeinen toevoegen aan de goedgekeurde domeinen.

Goedgekeurde domeinen verwijderen

Wanneer u de geautoriseerde domeinen beheert in de Admin Console, selecteert u het selectievakje links van de naam van de domeinen die u uit de lijst wilt verwijderen en klikt u op Domeinen verwijderen. Klik ter bevestiging op Verwijderen.

De domeinnaam wordt verwijderd uit de goedgekeurde domeinen. Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers selecteert als optie voor delen, worden alle deelacties met het verwijderde domein ingetrokken.

Let op:

Wanneer u domeinen verwijdert uit de lijst met goedgekeurde domeinen, wordt elke bestaande samenwerking aan gedeelde mappen en documenten tussen gebruikers in het betreffende domein en de gebruikers in uw organisatie beëindigd. Als dit proces eenmaal is gestart, kunt u het niet stopzetten of ongedaan maken.

Inhoudsreferenties

Met inhoudsreferenties kunnen makers extra informatie aan hun content toevoegen wanneer ze deze exporteren of downloaden.

Door de schakeloptie Inhoudsreferenties in te schakelen, kunt u ervoor zorgen dat makers meer erkenning krijgen voor hun werk, kunnen ze online in contact komen met anderen en vergroot u de transparantie voor hun publiek. Meer informatie over inhoudsreferenties.

Gevolgen voor gebruikers in meerdere organisaties

Adobe raadt ten zeerste aan dat een gebruiker slechts lid is van één organisatie. Als gebruikers lid moeten zijn van meerdere organisaties, moeten alle organisaties hetzelfde beleid voor het delen van assets en dezelfde lijsten met toegestane organisaties hebben geconfigureerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?