Handboek Annuleren

Instellingen voor assets

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Instellingen voor assets geven een organisatie controle over de manier waarop hun assets worden gedeeld buiten de organisatie. De systeembeheerder kan een beperkende instelling selecteren die verhindert dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud binnen Creative Cloud en Document Cloud gebruiken. Instellingen voor assets worden gebruikt in combinatie met externe systemen voor het afdwingen van organisatiebeleid om ervoor te zorgen dat assets alleen worden gedeeld met de juiste externe entiteiten.

U kunt kiezen uit drie soorten beleid inzake beperkingen voor het delen van content:
 • U kunt deze standaardinstelling handhaven als gebruikers openbare koppelingen mogen delen en aan gedeelde mappen mogen werken met iedereen binnen of buiten de organisatie.
 • Aanbevolen voor ondernemingen die hun werknemers vertrouwen en toegang willen geven tot elke Creative Cloud- en Document Cloud-functie.
 • U kunt het delen van openbare koppelingen en veel opties voor openbare publicatie beperken. Raadpleeg de tabellen onder Distributie-opties voor meer informatie.
 • Aanbevolen voor ondernemingen die willen voorkomen dat assets buiten de organisatie worden gedeeld, maar wel willen toestaan dat inhoud op uitnodiging kan worden gedeeld met iemand binnen of buiten de organisatie.
 • U kunt het delen van inhoud via uitnodigingen beperken tot ontvangers in uw organisatie, geclaimde domeinenvertrouwde domeinen en goedgekeurde domeinen. Nadat u dit beleid hebt ingesteld, wordt voorkomen dat gebruikers assets van de organisatie delen met externe gebruikers die geen lid zijn van de organisatie of in de lijst van toegestane domeinen staan.
 • Aanbevolen voor ondernemingen die strenge controle willen over de externe domeinen die toegang hebben tot assets van de organisatie.

Hoelang het duurt om het delen van inhoud te beperken via Instellingen voor middelen (assets), hangt af van het aantal gebruikers in de organisatie en de relaties ertussen. Voor sommige Adobe-producten en -services betekent dit ook dat vermeldingen in de cache in CDN's ongeldig worden gemaakt en dat voorvertoningen van afbeeldingen uit Slack worden verwijderd. Als instellingen voor assets worden gewijzigd, kan het tot 24 uur duren voordat ze van kracht worden.

U kunt ook kiezen uit twee soorten beleid voor toegangsaanvragen:

U kunt deze standaardinstelling gebruiken als u wilt toestaan dat gebruikers zonder machtigingen voor een map of document toegang ertoe kunnen aanvragen.

Voor extra privacy kunt u deze instelling gebruiken om te voorkomen dat gebruikers toegang aanvragen tot een document dat niet met hen is gedeeld.

Opmerking:

Instellingen voor assets zijn geen vervanging voor een DRM-systeem (digital rights management; beheer van digitale rechten) of een compleet beveiligingssysteem voor assets. Werknemers met toegang tot bepaalde assets kunnen die nog steeds kopiëren en delen met anderen buiten de organisatie via externe systemen.

Overwegingen bij de distributie

Voordat u beperkingen voor het delen van inhoud inschakelt, dient u te bekijken welke gevolgen dit voor de eindgebruikers heeft.

Nadat u een instelling hebt gekozen, kunt u het verwijderingsproces dat hiermee wordt gestart, niet stopzetten of terugdraaien. Als u Geen openbare koppelingen delen kiest, worden alle bestaande openbare koppelingen verwijderd en hebben gebruikers met deze koppelingen niet langer toegang tot de gekoppelde content. Als u Delen beperkt tot org-leden en vertrouwde gebruikers, kiest, verliezen alle huidige externe medewerkers die geen deel uitmaken van de organisatie of geclaimde, vertrouwde of geautoriseerde domeinen, toegang tot inhoud die eerder met hen is gedeeld.

Hieronder staan de Creative Cloud- en Document Cloud-functies voor delen en publiceren die worden beïnvloed als u Geen publieke koppelingen delen of Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers selecteert.

Applicatie

Betrokken functies

Applicatie

Betrokken functies

Adobe Comp

Delen, Verzenden naar Behance

Adobe XD

Uitnodigingen, Koppeling delen

Aero (mobiel)

Koppeling publiceren, Posten op Behance

After Effects

Uitnodigen voor teamproject, Uitnodigen voor bibliotheek

Animate

Delen op social media

Behance

Projecten of onderhanden werk maken of bijwerken, Uitnodigingen

Capture

Delen, Uitnodigingen

Creative Cloud (desktop en mobiel)

Koppeling ophalen, Uitnodigingen

Creative Cloud Assets

Koppeling ophalen, Uitnodigingen, Delen naar Slack

Creative Cloud Libraries

Koppeling ophalen, Uitnodigingen, Delen naar Slack

Dimension

Openbare koppelingen genereren

Fresco

Koppeling ophalen, Uitnodigingen

Illustrator en Illustrator Draw

Koppeling naar project, Uitnodigingen

InDesign

Online publiceren, Ter beoordeling delen

Lightroom

Niet van toepassing

Photoshop (desktop)

Uitnodigingen

Photoshop (mobiel)

Delen op social media

Photoshop Sketch

Koppeling naar project

Portfolio

Toegang tot Portfolio-site, concepten maken en publiceren

Premiere Pro

Uitnodigen voor teamprojecten

Opmerking:

U kunt delen in Lightroom niet in- of uitschakelen via de Admin Console.

Lees meer over het in- en uitschakelen van services.

Applicatie

Betrokken functies

Applicatie

Betrokken functies

Desktop-apps voor Acrobat en Reader

Delen

Adobe Document Cloud voor Microsoft Outlook

Delen

Mobiele apps (inclusief Adobe Scan en Acrobat)

Koppeling delen, Document Cloud-koppeling delen

Webservices (cloud.acrobat.com)

Delen

Opties voor delen kiezen

U kunt als volgt een beperkende instelling voor assets voor uw organisatie kiezen:

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen > Instellingen voor middelen (assets).

  Beleid inzake beperkingen voor het delen van content

 2. Kies een beleid inzake beperkingen voor het delen van content.

  U kunt kiezen uit drie beperkingsniveaus. Als u eenmaal een meer beperkende instelling hebt gekozen, kunt u het verwijderen van bestaande openbare koppelingen of het beëindigen van samenwerking aan gedeelde mappen of documenten niet meer stopzetten of ongedaan maken.

  Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers selecteert, moet u ervoor zorgen dat u geautoriseerde domeinen definieert. Alle huidige externe medewerkers die geen deel uitmaken van de organisatie of geclaimde, vertrouwde of geautoriseerde domeinen zullen de toegang verliezen tot inhoud die eerder met hen is gedeeld.

  Opmerking:

  Als u de optie Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers wilt gebruiken met Document Cloud, moet u uw geclaimde en vertrouwde domeinen toevoegen aan de goedgekeurde domeinen.

  Opties voor delen

  Beperkingen

  Gevolgen voor bestaande koppelingen en samenwerkingen

  Geen beperkingen

  Gebruikers mogen openbare koppelingen maken en met iedereen samenwerken aan gedeelde mappen en documenten

  Geen gevolgen.

  Geen openbare koppelingen delen

  Hiermee voorkomt u dat gebruikers openbare koppelingen kunnen maken.

  Hiermee worden alle bestaande openbare koppelingen verwijderd. Als dit proces eenmaal is gestart, kunt u het niet stopzetten of ongedaan maken.

  Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers

  Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers openbare koppelingen maken en wordt de samenwerking aan gedeelde documenten en mappen beperkt tot gebruikers in uw organisatie, vertrouwde, geclaimde of geautoriseerde domeinen.

  Hiermee worden alle bestaande openbare koppelingen verwijderd en worden alle bestaande samenwerkingen op gedeelde documenten en mappen met gebruikers die niet in de organisatie of een toegestaan domein zitten, verwijderd. Als dit proces eenmaal is gestart, kunt u het niet stopzetten of ongedaan maken.

 3. Klik op Bevestigen.

  Als u wilt dat gebruikers assets die eigendom zijn van uw organisatie, blijven delen met specifieke externe organisaties of personen, doet u het volgende.

  • Voor een externe organisatie, zoals een bureau: voeg het domein van het bureau toe aan de lijst met goedgekeurde domeinen onder Instellingen voor middelen in de Adobe Admin Console.
  • Voor een freelancer: verstrek die persoon een Enterprise ID of Federated ID van uw organisatie. Of voeg in de Admin Console de gebruiker als een Business ID-type toe aan uw organisatie.
  Opmerking:

  Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

  U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

 4. Kies een beleid voor toegangsaanvragen en klik op Bevestigen.

  Standaard zijn toegangsaanvragen toegestaan.

  Een gebruiker met een koppeling naar een gedeelde bron, die echter geen toestemming heeft om deze weer te geven, kan dus toegang ertoe aanvragen. Gebruikers met machtigingen om het document te delen, krijgen een melding voor elke toegangsaanvraag en kunnen beslissen of ze toegang willen verlenen of weigeren.

  De aanvrager krijgt een melding wanneer de toegang wordt verleend of geweigerd.

  Beleid voor toegangsaanvragen

  Opmerking:

  Als u het beleid Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers hebt geselecteerd, wordt die beperking toegepast wanneer gebruikers een toegangsaanvraag van iemand buiten de organisatie proberen goed te keuren. 

Goedgekeurde domeinen

Goedgekeurde domeinen zijn de domeinen waarmee veilig kan worden samengewerkt. Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers hebt geselecteerd, kunt u domeinen toevoegen aan de Goedgekeurde domeinen.

Goedgekeurde domeinen toevoegen

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen Instellingen assets > Geautoriseerde domeinen.

 2. Klik op Domeinen toevoegen.

 3. Voer in het dialoogvenster Domeinen toevoegen de domeinen in. U kunt meerdere domeinen toevoegen door deze te scheiden door komma's. Klik op Toevoegen.

  Opmerking:

  U kunt geen subdomeinen goedkeuren. Zo zijn west.example.com en oost.example.com subdomeinen van het domein example.com.

  Opmerking:

  Als u de optie Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers wilt gebruiken met Document Cloud, moet u uw geclaimde en vertrouwde domeinen toevoegen aan de goedgekeurde domeinen.

Goedgekeurde domeinen verwijderen

Als u domeinen wilt verwijderen uit de lijst, schakelt u het selectievakje links van de domeinnamen in en klikt u op Domeinen verwijderen. Klik ter bevestiging op Verwijderen.

De domeinnaam wordt verwijderd uit de goedgekeurde domeinen. Als u Delen beperkt tot organisatieleden en vertrouwde gebruikers selecteert als optie voor delen, worden alle deelacties met het verwijderde domein ingetrokken.

Een goedgekeurd domein verwijderen

Let op:

Wanneer u domeinen verwijdert uit de lijst met goedgekeurde domeinen, wordt elke bestaande samenwerking aan gedeelde mappen en documenten tussen gebruikers in het betreffende domein en de gebruikers in uw organisatie beëindigd. Als dit proces eenmaal is gestart, kunt u het niet stopzetten of ongedaan maken.

Gevolgen voor gebruikers in meerdere organisaties

Adobe raadt ten zeerste aan dat een gebruiker slechts lid is van één organisatie. Als gebruikers lid moeten zijn van meerdere organisaties, moeten alle organisaties hetzelfde beleid voor het delen van assets en dezelfde lijsten met toegestane organisaties hebben geconfigureerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account