Handboek Annuleren

Pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maken

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Inleiding

Licenties voor gedeelde apparaten zijn een licentiemethode, bedoeld voor onderwijsinstellingen, waarbij software wordt toegewezen aan een apparaat in plaats van aan een individu. Iedereen die zich op het apparaat aanmeldt, heeft toegang tot producten en services van Adobe. Deze licentiemethode is ideaal voor computerlabs en klaslokalen.

Zie Overzicht van licentiemethoden voor meer informatie.

Opmerking: De inhoud en voice-over van deze video zijn alleen beschikbaar in het Engels.

Pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maken

Volg de instructies als u wilt weten hoe u pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten. Er wordt een overzicht weergegeven van alle pakketten die door alle beheerders in uw organisatie zijn gemaakt.

  Als u nog geen pakketten hebt gemaakt, krijgt u het volgende scherm te zien om aan de slag te gaan.

 2. Klik op Een pakket maken.

  Een pakket maken

 3. Selecteer Licenties voor gedeelde apparaten uit de licentieopties die op het scherm worden weergegeven.

 4. Kies de gewenste rechten in het scherm Rechten en klik op Volgende.

 5. Selecteer de gewenste opties in het scherm Systeem en klik op Volgende.

  • Kies een platform: Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning uit de volgende:
   • macOS (universeel)
   • macOS (Intel)
   • macOS (Apple Silicon)
   • Windows (64-bits)
   • Windows (32-bits)
   • Windows (ARM)
  Opmerking:

  Een pakket dat is gemaakt voor het ene besturingssysteem en type architectuur, kan niet naar een ander soort systeem worden gedistribueerd.

  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met Windows 64-bits, Windows 32-bits en Windows ARM.
  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met macOS (Intel) en macOS (Apple Silicon). U kunt ook een pakket voor macOS (universeel) maken en dit gebruiken om apps te installeren op zowel macOS (Intel) als macOS (Apple Silicon).

   

  • Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Hiermee kunt u een pakket maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. Als deze taal niet beschikbaar is, is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.
 6. Klik in het scherm Apps kiezen op het plusteken naast de applicaties die u in het pakket wilt opnemen.

  Applicaties kiezen

  Opmerking:

  Als u een product toevoegt dat afhankelijke producten heeft, worden de afhankelijke producten automatisch toegevoegd. Als u bijvoorbeeld Photoshop toevoegt, worden de afhankelijke producten Camera Raw en Adobe Preview automatisch toegevoegd.

  U kunt de lijst met beschikbare applicaties desgewenst filteren.

  Beschikbare applicaties filteren

  Add-ons voor apps: Bepaalde Adobe-apps worden geleverd met add-ons. Als u een app toevoegt die een of meer add-ons bevat, hebt u de mogelijkheid om de add-ons op te nemen in het pakket dat u maakt. Add-ons worden standaard niet opgenomen in het pakket.

  Add-ons voor apps

  Klik op Volgende nadat u klaar bent met uw selecties.

 7. Selecteer of activeer de gewenste opties in het scherm Opties en klik op Volgende.

  Creative Cloud desktop-opties:

  • Selfservice-installatie inschakelen: Hiermee staat u toe dat gebruikers applicaties installeren en bijwerken via het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-app.
  • Toestaan dat niet-beheerders apps bijwerken en installeren: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers die geen beheerdersrechten hebben, via selfservice hun eigen applicaties en updates installeren en beheren.
  • Automatische updates uitschakelen voor eindgebruikers: Zorgt ervoor dat eindgebruikers hun applicaties niet automatisch kunnen bijwerken via de Creative Cloud desktop-app. Meer informatie.
  • Bestandssynchronisatie uitschakelen: Hiermee onderdrukt u de automatische synchronisatie van bestanden op clientsystemen. Dit is handig wanneer u pakketten installeert in een testomgeving waarin u de synchronisatie van bestanden wilt onderdrukken. Alleen beschikbaar voor onderwijsinstellingen.
  Let op:

  Sommige Creative Cloud desktop-apps vereisen dat u bestandssynchronisatie ingeschakeld laat.

  Als u bestandssynchronisatie uitschakelt, geldt het volgende:

  • Alle apps worden geladen.
  • Creative Cloud-bestanden worden niet gesynchroniseerd. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld mediabestanden in Adobe Premiere Rush-projecten.
  • Adobe Fonts is beschikbaar.
  • Zoeken in Adobe Stock is beschikbaar (gebruikers met een Federated ID kunnen evenwel geen voorvertoningen downloaden).

  • Aanmelding via browser inschakelen: Standaard moeten gebruikers zich aanmelden via de Creative Cloud desktop-app. U kunt er echter voor kiezen gebruikers om te leiden, zodat ze zich kunnen aanmelden via de browser. Kies deze optie als u wilt dat gebruikers zich via de browser aanmelden. Zie Aanmelding via browser inschakelen voor meer informatie.
  • Installatie van Beta-apps inschakelen: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers Beta-apps installeren en bijwerken via de Creative Cloud desktop-applicatie. Dit betekent dat eindgebruikers naar de Creative Cloud desktop-applicatie kunnen gaan en deze apps kunnen installeren of bijwerken. Meer informatie.
  • Premiere Pro-taalpakketten voor spraak-naar-tekst opnemen (8 GB): Voeg taalpakketten toe waarmee gebruikers transcripties voor ondertiteling kunnen genereren met spraak-naar-tekst in Premiere Pro.
   Opmerking: Deze optie is standaard uitgeschakeld. Deze optie is ook alleen beschikbaar als u een versie van Premiere Pro hebt opgenomen waarbij deze taalpakketten worden geleverd. Meer informatie.

  Beheeropties:

  • Remote Update Manager inschakelen: Hiermee schakelt u het gebruik van Remote Update Manager in. Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Adobe Remote Update Manager gebruiken voor meer informatie.
  • Omleiden naar interne updateserver: Hiermee kunt u alle updates voor dit pakket omleiden naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in het artikel App-pakketten maken via de Admin Console.
  • (Momenteel niet beschikbaar voor apparaten met Windows ARM) Een map voor extensies maken en het opdrachtregelhulpprogramma UPIA opnemen: Hiermee kunt u in de pakketmap een submap maken die u kunt gebruiken om extensies op te nemen die u samen met het pakket wilt installeren. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.
  • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee kunt u de apps in dit pakket installeren in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven op het tabblad Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in het artikel App-pakketten maken via de Admin Console.
 8. Voer op het scherm Voltooien de naam van het pakket in en klik daarna op Pakket samenstellen.

  U kunt ook de opgenomen applicaties en de configuratie voor dit pakket controleren voordat u het pakket samenstelt.

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload via de Admin Console.

  Bericht over het samenstellen van een pakket

  Opmerking:

  Als u wilt kijken hoe lang u de huidige pakketten in het detailvenster nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket.

 9. De status van het samenstelproces voor het pakket wordt weergegeven in de kolom Status op de pagina Pakketten.

  Nadat het pakket is samengesteld, wordt de koppeling Downloaden weergegeven in de kolom Beschikbaarheid.

  Status van pakketten

  Opmerking:

  Een pakket is maximaal drie dagen beschikbaar in de Admin Console. Als u wilt kijken hoe lang u het pakket nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket. De pakketgegevens worden weergegeven.

 10. Klik op Downloaden om het pakket te downloaden en te distribueren.

  Downloadkoppeling

Het gedownloade pakketbestand heeft de .zip-indeling.

Als u dubbelklikt om het pakketbestand uit te pakken, kan in macOS 10.14 en eerdere versies de foutmelding ...kan niet worden uitgepakt worden weergegeven.

Dit komt omdat het archiveringshulpprogramma van macOS grote bestanden die zijn gecomprimeerd met de modus Zip64 niet kan uitpakken.

Fout 1 - Bewerking niet toegestaan

Om het bestand uit te pakken, opent u de terminal in de map waarin u het bestand hebt gedownload en voert u de opdracht unzip uit:

unzip <bestandsnaam>.zip

Opmerking:

Als u macOS-pakketten maakt, wordt Adobe Package Downloader naar uw computer gedownload. Open en start deze om het downloaden van het pakket te voltooien. Klik hier voor meer informatie.

Packageinfo.txt

Het pakket dat u downloadt, bevat het bestand Packageinfo.txt. Dit bestand bevat de volgende informatie over dat pakket:

 • Pakketnaam
 • Pakkettype: selfservice of beheerd
 • Platform
 • Taalinstelling
 • Versie van Creative Cloud desktop-applicatie
 • Pakketconfiguraties
  • Remote Update Manager: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Apps: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Beta-apps downloaden: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Verificatie via browser: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Bestanden: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: ingeschakeld of uitgeschakeld

Het bestand PackageInfo.txt is alleen bedoeld ter informatie.

Pakketten distribueren

Nadat u het pakket met licenties voor gedeelde apparaten hebt gemaakt, configureert u de apparaten in het computerlokaal met de licentie.

Kies uit de volgende methoden om het pakket te distribueren:

 • Distribueren met het bestand Info.plist op macOS-computers. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Updates distribueren

Adobe verzendt regelmatig updates en nieuwe releases naar Creative cloud-apps. Zo hebben studenten en personeel toegang tot de nieuwste functies van apps die u hebt gedistribueerd naar de gedeelde apparaten in uw computer- en klaslokalen. Voor de nieuwste Creative Cloud-updates kiest u een van de volgende methoden:

 • U kunt een updatepakket maken en dit handmatig distribueren naar de clientcomputers.
 • Of u kunt Remote Update Manager gebruiken dat gebruikmaakt van Adobe Update Server. U kunt ook een interne updateserver gebruiken en de nieuwste updates die beschikbaar zijn op de updateserver, distribueren naar elk apparaat waarop het wordt uitgevoerd. U hoeft niet handmatig updates te distribueren naar individuele apparaten.

Producten en licenties verwijderen

Wanneer u pakketten maakt en distribueert naar clientcomputers, moet u mogelijk ook eerder geïnstalleerde producten en licenties verwijderen. Als uw organisatie bijvoorbeeld is gemigreerd van licenties voor gedeelde apparaten naar gebruikerslicenties op naam, dient u alle producten en licenties te verwijderen die eerder op de computer waren geïnstalleerd. Clientcomputers kunnen vaak ook meerdere versies van apps bevatten of conflicterende licenties gebruiken. Clientcomputers kunnen extra licenties gebruiken die niet worden geretourneerd naar de distributiegroep.

In al deze gevallen raden we u aan een van deze procedures te gebruiken om de producten en/of licenties op de clientcomputers te verwijderen:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account