Handboek Annuleren

Veelgestelde vragen | Azure Active Directory-verificatie en -synchronisatie

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Dit document behandelt veelvoorkomende vragen die u kunt tegenkomen wanneer u verificatie configureert tussen Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) en Azure Sync met een federatieve directory. Aanvullende informatie over het verouderde Azure Sync is ook beschikbaar ter referentie.

Azure Sync | Veelgestelde vragen.

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen en belangrijke overwegingen:

U kunt alleen Federated ID-gebruikersaccounts maken via Azure Sync. Meer informatie over de verschillende identiteitstypen leest u hier.

Nee. De Adobe Admin Console biedt geen inrichtingslogbestanden.

U kunt echter inrichtingslogbestanden met diagnostische gegevens zoeken in Azure Active Directory. Lees Inrichtingslogboeken in Azure Active Directory voor meer informatie.

Adobe heeft de samenwerking met Azure Sync bijgewerkt om partnerorganisaties een betere beveiliging en andere privacyopties te bieden. De bijgewerkte versie van Azure Sync vereist geen machtigingen in de Azure Directory van uw organisatie om gebruikers te kunnen synchroniseren met de Adobe Admin Console.

Met het SCIM-protocol kunnen u en uw identiteitsprovider de gegevensstroom beheren. Als Azure Sync geen gegevens naar Adobe synchroniseert, controleer dan Inrichtingslogboeken voor de applicatie Adobe Identity Management in uw Azure AD-portal.

Ja. Hierdoor kunnen gebruikers een ander e-mailadres en een andere gebruikersnaam gebruiken om zich aan te melden en toegang te krijgen tot producten/services van Adobe, samen te werken, bestanden te delen enzovoort.​

Azure Sync kan alleen gebruikersbeheer bieden voor de primaire Admin Console die een beheerrelatie heeft met een andere Admin Console. Elke beherende Admin Console kan gebruikmaken van eenmalige aanmelding met de federatieve directory, maar moet een afzonderlijke vorm van gebruikersbeheer gebruiken (zoals een CSV-bestand handmatig uploaden, de tool Gebruikerssynchronisatie of de User Managment API).

Uw organisatie moet een Premium-abonnement (P1 of P2) of Microsoft 365-abonnement (E3 of A3) met Azure AD hebben om op groepen gebaseerde toewijzingsmogelijkheden te kunnen gebruiken. Hiermee kunt u specifieke groepen en gebruikers kiezen die moeten worden gesynchroniseerd met de Adobe Admin Console.

Organisaties zonder deze lidmaatschapsniveaus kunnen alleen alle gebruikers en groepen tegelijk synchroniseren met de Adobe Admin Console. Het systeem synchroniseert automatisch alle gebruikers en groepen en genereert een Adobe Federated ID voor de gesynchroniseerde gebruikers. Lees meer over Azure AD-abonnementen en update-opties.

Ja. U kunt geneste groepen vanuit Azure AD synchroniseren via de integratie van Azure-synchronisatie.

Geneste groepen worden echter niet automatisch gesynchroniseerd wanneer het bovenliggende knooppunt van de groep wordt toegevoegd aan het synchronisatiebereik. U moet geneste groepen toevoegen om te worden meegenomen met de automatische synchronisatie.

Ja. Elke wijziging in Azure AD wordt weerspiegeld in de Adobe Admin Console-directory. Dit geldt voor kenmerken zoals voornaam, achternaam, e-mailadres etc.

Ja. Als u Azure-synchronisatie met een dergelijke directory wilt gebruiken, moeten uw gebruikers worden beheerd binnen een Azure AD-instantie.

Azure AD beheert de synchronisatiecycli. De eerste cyclus duurt langer omdat dan alle gebruikers en groepen moeten worden gesynchroniseerd die in het bereik zijn gedefinieerd. De volgende cycli vinden ongeveer elke 40 minuten plaats zolang de Azure AD-inrichtingsservice actief is.

U kunt de geautomatiseerde synchronisatiecyclus niet versnellen vanuit de Adobe Admin Console.

 

De kolom Accountstatus wordt in de lijsten Gebruikers en Directorygebruikers weergegeven om beheerders te informeren over de status van een specifieke gebruiker.

Federatieve gebruikers die worden gesynchroniseerd met Azure Active Directory, worden via Azure-synchronisatie beheerd in een alleen-lezen modus en de status hangt af van hun status in de directory van de organisatie:

 • Actief = Het gebruikersaccount is beschikbaar voor SSO-aanmelding en heeft toegang tot licenties. Als synchronisatie is geconfigureerd, wordt een actieve gebruiker meegenomen met een automatische synchronisatie.

 • Uitgeschakeld = Het gebruikersaccount is niet beschikbaar voor SSO-aanmelding en heeft geen toegang tot licenties. Als synchronisatie is geconfigureerd, wordt een uitgeschakelde gebruiker niet gesynchroniseerd met de Azure Active Directory van de organisatie, waardoor de gebruiker zich niet meer kan aanmelden bij diens account, maar in de cloud opgeslagen assets zijn nog steeds beschikbaar.

Opmerking:

U kunt Azure Sync niet uitvoeren naast een andere tool voor gebruikersbeheer.

Als uw organisatie de tool Gebruikerssynchronisatie of een UMAPI-integratie gebruikt, moet u de alternatieve vorm van synchronisatie eerst onderbreken en vervolgens de stappen uitvoeren om Azure-synchronisatie te configureren om gebruikersbeheer vanuit de Azure Portal te automatiseren.

De tool Gebruikerssynchronisatie of UMAPI-integratie kan volledig worden verwijderd zodra de Azure-synchronisatie is geconfigureerd en actief is.

Er kunnen allerlei veelvoorkomende foutberichten worden weergegeven waarop u moet letten wanneer u Azure Sync van Microsoft Azure beheert. Als u de oorzaak van de verschillende foutmeldingen begrijpt, kunt u eventuele fouten beter oplossen.

Lees meer over het controleren van uw distributie binnen Azure AD. Volg synchronisatieproblemen oplossen voor meer methoden.

Ja. U kunt ervoor kiezen Azure-synchronisatie uit te schakelen of zelfs te verwijderen uit een federatieve directory. Hiermee wordt de automatische synchronisatie verwijderd, maar blijven de directory, domeinen en gebruikers van de directory intact.

Wanneer u synchronisatie verwijdert, moet gebruikersinrichting ook worden uitgeschakeld voor de vorige synchronisatie in Azure AD om te voorkomen dat de directory door Azure AD in quarantaine wordt geplaatst.

Wanneer gebruikers niet langer via Azure-synchronisatie worden beheerd, worden ze alleen uitgeschakeld om onbedoeld gegevensverlies te voorkomen.

Als u de gebruikers definitief wilt verwijderen, moet u via het tabblad Synchroniseren inschakelen dat gebruikers kunnen worden bewerkt en de gebruikers handmatig verwijderen uit de Admin Console.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account