Handboek Annuleren

Verificatie-instellingen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

De Adobe Admin Console ondersteunt verschillende beveiligingsniveaus en beleidsregels voor wachtwoorden om de veiligheid te waarborgen. U kunt een wachtwoordbeveiligingsniveau opgeven dat wordt toegepast op alle gebruikers in uw organisatie. Adobe ondersteunt drie beveiligingsniveaus.

Niveaus voor wachtwoordbeveiliging

Opmerking:

Wachtwoordbeleid is van toepassing op alle identiteitstypen die worden ondersteund door de Adobe Admin Console, behalve op het type Federated ID.

Alle accounts bevatten een uitsluitingsmechanisme. Als het systeem een snelle opeenvolging van meerdere mislukte aanmeldingspogingen detecteert, is het gebruikersaccount tijdelijk niet beschikbaar om te voorkomen dat dit wordt aangevallen.

U kunt als volgt een wachtwoordbeleid opgeven:

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen > Privacy en beveiliging > Verificatie-instellingen.

 2. Kies een verificatieniveau voor uw gebruikers.

  Als u op een optie klikt, wordt deze automatisch geselecteerd en opgeslagen.

  Verificatieniveaus

Tweestapsverificatie

Om de beveiliging van hun Adobe-account te verbeteren, kunnen uw gebruikers tweestapsverificatie instellenAls dit is ingesteld, hebben uw gebruikers een verificatiecode nodig om zich aan te melden bij hun Adobe-account voordat ze het wachtwoord van hun Adobe-account invoeren. Elke gebruiker moet dit zelf instellen in diens Adobe-account. Adobe-gebruikers kunnen tweestapsverificatie normaal gesproken zelf in- en uitschakelen, afhankelijk van hun beveiligingsvoorkeuren.

Als beheerder hebt u echter de mogelijkheid om tweestapsverificatie af te dwingen. In dat geval kunnen gebruikers tweestapsverificatie niet uitschakelen.

Adobe raadt u ten zeerste aan om als beheerder tweestapsverificatie af te dwingen in uw organisatie en dit niet over te laten aan uw gebruikers.

Tweestapsverificatie in- of uitschakelen

Opmerking:

Tweestapsverificatie is beschikbaar voor gebruikers met een Business ID, Enterprise ID of Adobe ID. Deze methode is niet van toepassing op gebruikers met een Federated ID. Voor deze gebruikers raden we u aan om de tweestapsverificatie van uw identiteitsprovider af te dwingen. 

Wanneer u tweestapsverificatie inschakelt, ontvangen de gebruikers in uw organisatie een e-mail.

 • Nadat u tweestapsverificatie hebt ingesteld en een gebruiker zich voor het eerst aanmeldt, vereist Adobe dat de gebruiker een telefoonnummer opgeeft. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker diens account kan herstellen als deze het wachtwoord is kwijtgeraakt.
 • Gebruikers die tweestapsverificatie al hebben ingesteld, hoeven geen actie te ondernemen, maar kunnen zich door dit beleid niet afmelden voor tweestapsverificatie.
 • Gebruikers die geen tweestapsverificatie hebben ingesteld, moeten zich registreren voor deze service wanneer ze zich de volgende keer aanmelden bij hun Adobe-account. Voor meer informatie over hoe uw gebruikers zich registreren voor deze service, raadpleegt u dit artikel.

Geavanceerde instellingen

Gebruik de volgende geavanceerde instellingen om te bepalen hoe lang uw gebruikers geverifieerd blijven in webapplicaties van Adobe:

 • Maximale sessieduur: Gebruikers moeten zich na de ingestelde duur opnieuw verifiëren.
 • Maximale inactieve tijd: Adobe meldt gebruikers automatisch af nadat ze geen interactie met het account hebben gehad gedurende de tijd die u hier opgeeft.
Opmerking:

Als een gebruiker lid is van meerdere organisaties met geavanceerd verificatiebeleid, is het meest beperkende beleid van toepassing op die gebruiker. Als het ene beleid bijvoorbeeld een maximale sessieduur van 12 dagen instelt en een ander beleid 9 dagen hanteert voor deze instelling, wordt de gebruiker elke 9 dagen opnieuw geverifieerd.

Geavanceerde instellingen

We raden u aan geen beleid met een korte sessieduur in te stellen, tenzij u strengere beveiligingsmaatregelen eist. Bij een beleid met een korte sessieduur moeten gebruikers zich vaker aanmelden. De meeste Adobe-klanten kunnen het beste de standaardwaarden voor deze beleidsinstellingen gebruiken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account