Verlengingsperiode

Als klant met Adobe Enterprise in VIP moet u elk jaar uw licenties voor alle producten verlengen. Adobe biedt vóór en na uw verlengingsdatum een verlengingsperiode. Adobe biedt u de mogelijkheid om uw productlicentie op elk gewenst moment te verlengen gedurende deze verlengingsperiode.

Zodra de verlengingsperiode ingaat, wordt boven aan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd om uw licenties te verlengen.

De verlengingsperiode gaat in

Gedurende de verlengingsperiode worden er berichten in de Admin Console weergegeven als u uw licenties nog niet hebt verlengd of als u slechts een deel van uw licenties hebt verlengd.

Nadat de verlengingsperiode is verstreken

Als er licenties zijn die u nog niet hebt verlengd, verlopen deze licenties. U moet contact met uw leverancier opnemen om een nieuw lidmaatschap aan te schaffen.

In de volgende secties in dit document wordt uitgelegd wat de verschillende scenario's zijn, afhankelijk van de manier waarop u uw licenties beheert tijdens de verlengingsperiode. In de secties worden ook de stappen beschreven die u kunt nemen om uw licenties te verlengen of te beheren als u slechts een deel van uw licenties verlengt.

Als u op een willekeurig moment in uw verlengingsperiode een order voor verlenging plaatst, ontvangt u een e-mailbericht ter bevestiging van de order.

Status van de licentieverlenging: overzicht van aantallen licenties

U kunt op elk gewenst moment gedurende de verlengingsperiode de status van uw licenties bekijken op de tabbladen Overzicht en Producten van de Admin Console. Welke status er voor de licentie wordt weergegeven, is afhankelijk van de aankopen die u hebt gedaan in uw verlengingsperiode wanneer u deze status bekijkt.

Status van de licentieverlenging: overzicht van aantallen licenties

Gebruikte licenties:

Hier wordt het aantal licenties weergegeven dat momenteel wordt gebruikt voor een specifiek product en het aantal licenties dat u hebt aangeschaft. In het bovenstaande voorbeeld gebruikt u momenteel 50 licenties en u hebt 45 aangeschaft in uw verlengingsperiode.

Moeten worden verlengd:

Hier wordt alleen een aantal weergegeven tijdens uw verlengingsperiode. Het getal geeft aan hoeveel van de toegewezen licenties nog niet zijn verlengd. Als deze licenties niet in verlengingsperiode worden verlengd, hebben gebruikers van deze licenties mogelijk geen toegang meer.

Dit getal wordt niet weergegeven tijdens de verlengingsperiode als u al uw licenties hebt verlengd of meer licenties hebt verlengd dan u gebruikt.

Moeten worden betaald:

Dit getal geeft het aantal licenties aan waarvoor u een verzoek om aanschaf hebt ingediend via de workflow Licenties toevoegen of Producten toevoegen en waarvoor betaling in behandeling is. In het bovenstaande voorbeeld gebruikt u 5 licenties waarvoor u niet hebt betaald. Deze status wordt telkens weergegeven wanneer u niet-betaalde licenties hebt die u tijdens uw termijn hebt toegevoegd.

Geen toegang:

Als u extra licenties toevoegt waarvoor u niet hebt betaald in de verlengingsperioden, hebben de extra gebruikers geen toegang meer tot de producten waaraan ze zijn toegewezen.

In de volgende secties wordt beschreven hoe deze aantallen veranderen op basis van waar u zich bevindt in de verlengingstijdlijn

Scenario 1: Volledige verlenging

Als u alle licenties hebt verlengd of meer licenties hebt verlengd dan u momenteel gebruikt, wordt boven aan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console het volgende bericht weergegeven:

Verlenging voltooien

Dit bericht is alleen ter informatie. Dit betekent dat u geen actie hoeft te ondernemen.

Het overzicht met de aantallen geeft uw nieuwe aantal licenties aan. In het bovenstaande voorbeeld gebruikt u momenteel 60 licenties voor Acrobat DC en hebt u 70 licenties aangeschaft in uw verlengingsperiode.

Scenario 2: Verlenging van een deel van de licenties

Als u een aantal van uw licenties hebt verlengd en uw verlengingsdatum is nog niet verstreken, wordt boven aan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console het volgende bericht weergegeven:

Gedeeltelijke verlenging: vóór verlengingsdatum

Deze berichten geven aan dat u een order moet plaatsen voor de overige licenties.

Als u een aantal van uw licenties hebt verlengd en uw verlengingsdatum is verstreken, wordt boven aan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console het volgende bericht weergegeven:

Gedeeltelijke verlenging: na verlengingsdatum

Dit bericht geeft aan dat u een van de volgende acties moet uitvoeren:

  • Een order plaatsen voor de overige licenties
  • De toewijzing van gebruikers voor dat product intrekken om het tekort aan licenties aan te vullen

Op de productpagina voor het product waarvoor u een deel van de licenties hebt verlengd, wordt ook de status van de verlenging van de licentie weergegeven.

In dit geval ziet u het tekort dat wordt aangegeven bij de status Moeten worden verlengd:

Moet worden verlengd: vóór verlengingsdatum

Status na verlengingsdatum

Als uw licenties nog steeds niet zijn verlengd, maar zijn toegewezen na uw verlengingsdatum, wordt de volgende status weergegeven:

Gedeeltelijke verlenging: na verlengingsdatum

In het bovenstaande voorbeeld is het aantal verbruikte licenties voor Creative Cloud Alle Apps 50 en is het aantal beschikbare licenties in de huidige termijn 45. Daarom wordt als status voor de gebruikte licenties [KM1] 50/45 weergegeven.

Omdat u momenteel 50 licenties gebruikt, betekent dit dat 5 licenties nog steeds moeten worden verlengd. U kunt ervoor kiezen om ten minste 5 extra licenties voor dit product aan te schaffen of u kunt de toewijzing van 5 gebruikers intrekken om het tekort aan te vullen. Als u vóór het einde van de respijtperiode niet een van deze stappen neemt, wordt automatisch de licentie van 5 gebruikers ingetrokken zodra uw verlengingsperiode is afgelopen.

De gebruikers van wie de licentie voor het product wordt ingetrokken, zijn de gebruikers die recentelijk aan dit product zijn toegewezen. Klik op Moeten worden verlengd in de linkerbovenhoek van het tabblad Alle Gebruikers om de lijst met gebruikers weer te geven van wie de licentie wordt ingetrokken.

Gebruikers moeten worden verlengd

De licentie van gebruikers voor producten intrekken

U kunt de toewijzing van gebruikers aan een product intrekken op het tabblad Gebruikers voor dat product. Zie voor meer informatie Gebruikers en gebruikersgroepen uit een product verwijderen.

Als u de toewijzing intrekt van een gebruiker die niet voorkomt in de lijst Gebruikers moeten worden verlengd, wordt de eerste gebruiker uit die lijst verwijderd.

Dit proces wordt voortgezet als u de toewijzing aan dit product van nog meer gebruikers intrekt.

Nadat u het tekort aan licenties hebt aangevuld, is het aantal toegewezen licenties hetzelfde als het aantal beschikbare licenties.

Gebruikers van wie de toewijzing is ingetrokken

De indicator Moeten worden verlengd wordt niet meer weergegeven omdat u geen tekort aan licenties hebt.

Opmerking:

Als er gebruikers in de lijst Gebruikers moeten worden verlengd voorkomen van wie u de toewijzing wilt intrekken, hoeft u geen actie te ondernemen. Deze gebruikers worden automatisch verwijderd zodra de respijtperiode is verstreken.

Scenario 3: Geen verlenging

Als u geen licenties voor een product verlengt tijdens uw verlengingsperiode, ontvangt u het volgende bericht nadat de verlengingsperiode is afgelopen:

Geen verlenging

In dit geval kunt u een licentie niet zomaar weer verlengen. U moet een nieuw lidmaatschap aanschaffen en gebruikers opnieuw toewijzen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid