U benut uw investering in Creative Cloud voor ondernemingen optimaal als u deze software gebruikt om uw middelen te beheren en samenwerking en uitwisseling tussen gebruikers mogelijk te maken. Opslagruimte vormt een kerncomponent van deze Creative Cloud-aanbieding die ervoor zorgt dat gebruikers altijd toegang hebben tot middelen en verwante services.

Creative Cloud-opslag inschakelen

Met Creative Cloud voor ondernemingen kunnen eindgebruikers bestanden veilig op Creative Cloud opslaan. Gebruikers kunnen ook bestanden delen en samenwerken met anderen. Bestanden zijn toegankelijk voor gebruikers via de Creative Cloud-website, de Creative Cloud desktop-app en een mobiele Creative Cloud-app. Gebruikers kunnen ook gebruikmaken van een toenemend aantal mobiele apps, zoals Adobe Illustrator Draw en Photoshop Mix.

In de Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA) voor Creative Cloud voor ondernemingen zijn de rechten vastgelegd die voor de opslag gelden, indien van toepassing. De hoeveelheid opslagruimte wordt in het contract vermeld en Adobe configureert deze opslagruimte wanneer het account van uw organisatie wordt ingesteld. Als opslagruimte en services zijn uitgeschakeld, krijgen gebruikers geen toegang als ze de opslagruimte en services proberen te gebruiken.

U kunt zelfs beperkende instellingen voor middelen selecteren die verhinderen dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud binnen Creative Cloud en Document Cloud gebruiken.

Als u gebruik wilt maken van opslagruimte en services, kunt u uw lidmaatschap upgraden. Neem hiervoor contact op met uw Adobe-accountmanager.

Productprofielen toewijzen

Gebruikers moeten deel uitmaken van een productprofiel om een product of service te mogen gebruiken. In een productprofiel wordt ook bepaald of gebruikers de opslagruimte mogen gebruiken. Gebruik de Admin Console om lidmaatschappen met opslagruimte en services te koppelen aan de productprofielen in uw organisatie.

Zie Producten en profielen beheren voor meer informatie over het beheren van productprofielen.

Proxy- en firewallinstellingen

Voor Creative Cloud-lidmaatschappen voor ondernemingen raadpleegt u deze gedetailleerde lijst met Creative Cloud voor ondernemingen - Netwerkeindpunten en zorgt u ervoor dat gebruikers toegang hebben tot de opslagruimte en de identiteitswebservices.

Zie Creative Cloud voor ondernemingen - Overzicht van de beveiliging voor informatie over de beveiliging.

Desktopsynchronisatie

Als u het synchroniseren van desktopbestanden mogelijk wilt maken, moet u ervoor zorgen dat eindgebruikers toegang hebben tot de Creative Cloud desktop-app.

Afhankelijk van het distributiemodel voor uw apps kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

Eigendom en opslag toewijzen

Opslag kan niet worden gebundeld of toegewezen per gebruiker; opslag kan wel worden gecombineerd. De totale hoeveelheid beschikbare opslagruimte is de som van de opslagruimte die beschikbaar is via elk lidmaatschap. Zowel individuele lidmaatschappen en teamlidmaatschappen van Creative Cloud als lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen kunnen een bepaalde hoeveelheid opslagruimte toewijzen. Daarom kunnen Adobe ID's uiteindelijk meer opslagruimte hebben dan de opslagruimte die alleen het lidmaatschap voor ondernemingen biedt. Zelfs opslagtoewijzing voor een Enterprise ID of Federated ID kan worden gecombineerd als een gebruiker met een Enterprise ID of Federated ID lid is van meerdere productprofielen met opslag en services.

Als een gebruiker met een Enterprise ID bijvoorbeeld lid is van twee productprofielen met elk 2 GB opslag, krijgt de gebruiker in totaal 4 GB aan individuele opslag.

Voor Adobe ID's wordt de opslagruimte ook gecombineerd met die van individuele lidmaatschappen en teamlidmaatschappen van Creative Cloud. Een gebruiker met een Creative Cloud-lidmaatschap voor teams (100 GB) en een Creative Cloud-lidmaatschap voor ondernemingen van 2 GB, heeft in totaal 102 GB aan opslagruimte.

Wanneer gebruikers uit een productprofiel worden verwijderd, verliezen ze het recht van dat productprofiel. De opslagtoewijzing wordt onmiddellijk aangepast. Als de opslagruimte van gebruikers de aangepaste toewijzing overschrijdt, kunnen ze geen nieuwe bestanden toevoegen, maar hebben ze nog wel toegang tot hun bestaande bestanden. Gebruikers moeten bestanden verwijderen om opslagruimte vrij te maken en binnen de nieuwe hoeveelheid toegewezen opslagruimte te komen.

Als een gebruiker echter wordt verwijderd, worden de bestanden in de Creative Cloud-opslagruimte verwijderd en kunnen deze niet worden hersteld.

Als gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID worden verwijderd uit productprofielen die hen het recht op opslag en services verlenen, hebben ze niet langer recht op opslagruimte. De bestanden zijn 90 dagen beschikbaar. Gedurende die tijd kunnen gebruikers de bestanden downloaden. Het is echter niet toegestaan bestanden te uploaden en de bestanden zijn na 90 dagen niet meer toegankelijk.

Versleuteling beheren

Zie Versleuteling beheren voor meer informatie.

Beheerde toegang tot bestanden (Enterprise ID en Federated ID)

De Creative Cloud-opslagruimte is doorgaans niet toegankelijk voor beheerders van ondernemingen. Het is soms echter nodig om toegang te krijgen tot de bestanden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de organisatie heeft verlaten en een andere werknemer de bestanden in het account van die gebruiker nodig heeft.

Beheerders hebben echter niet rechtstreeks toegang tot de Creative Cloud-opslagruimte. Voor Enterprise ID's kunt u als beheerder afdwingen dat het wachtwoord opnieuw moet worden ingesteld en vervolgens het wachtwoord wijzigen om handmatig toegang te krijgen tot de bestanden van de Creative Cloud-website.

Opmerking:

Een e-mailbericht met instructies voor het opnieuw instellen van het wachtwoord wordt naar de gebruiker verzonden. Als veiligheidsmaatregel hebt u toegang nodig tot de e-mail van de gebruiker om een nieuw wachtwoord op te geven en toegang te krijgen tot het account.

  1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Gebruikers.

    Op de pagina Gebruikers worden de gebruikers in uw organisatie weergegeven.

  2. Klik op het e-mailadres van de gebruiker om het wachtwoord voor een gebruiker opnieuw in te stellen.

    De lade Gebruiker wordt geopend.

  3. Klik op E-mail bericht voor opnieuw instellen van wachtwoord verzenden.

    Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met een Adobe ID.

  4. Meld u aan bij Creative Cloud met de gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord om de bestanden te downloaden.

Voor Federated ID's kunt u een verzoek voor het opnieuw instellen van het wachtwoord indienen en het wachtwoord via e-mail naar u toe laten sturen. U kunt vervolgens handmatig de bestanden van de Creative Cloud-website openen.

De toegewezen opslag gebruiken

Eindgebruikers hebben toegang tot de opslagruimte en kunnen op de volgende manieren controleren hoeveel vrije opslagruimte er nog beschikbaar is:

Zie Bestanden beheren en synchroniseren voor documentatie voor eindgebruikers.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid