Handboek Annuleren

Opslagruimte voor ondernemingen beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Opmerking:

Adobe Creative Cloud for Enterprise-opslagruimte en Adobe-accounts is bijgewerkt om u zo meer controle, inzicht en beveiliging voor Creative Cloud-accounts te bieden. De updates omvatten een wijziging in de toewijzing en bieden aanvullende zakelijke functies. Raadpleeg Adobe Creative Cloud: update in opslagruimte voor meer informatie.

U benut uw investering in Creative Cloud voor ondernemingen optimaal als u deze software gebruikt om uw assets te beheren en samenwerking en uitwisseling tussen gebruikers mogelijk te maken. Opslagruimte vormt een kerncomponent van deze Creative Cloud-aanbieding die ervoor zorgt dat gebruikers altijd toegang hebben tot assets en verwante services.

Creative Cloud-opslag inschakelen

Met Creative Cloud voor ondernemingen kunt u bestanden veilig in Creative Cloud opslaan. U kunt ook bestanden delen en samenwerken met anderen. Bestanden zijn toegankelijk via de Creative Cloud-website, de Creative Cloud desktop-app en mobiele Creative Cloud-apps. U kunt ook gebruikmaken van een toenemend aantal mobiele apps, zoals Adobe Illustrator Draw en Photoshop Mix.

In de Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA) voor Creative Cloud voor ondernemingen zijn de rechten vastgelegd die voor de opslag gelden, indien van toepassing. De hoeveelheid opslagruimte wordt in het contract vermeld. Adobe configureert deze opslagruimte wanneer het account van uw organisatie wordt ingesteld. Als opslagruimte en services zijn uitgeschakeld, krijgen gebruikers geen toegang als ze de opslagruimte en services proberen te gebruiken.

U kunt zelfs beperkende instellingen voor assets selecteren die verhinderen dat werknemers bepaalde functies voor het delen van inhoud binnen Creative Cloud en Document Cloud gebruiken.

Als u gebruik wilt maken van opslagruimte en services, kunt u uw lidmaatschap upgraden. Neem hiervoor contact op met uw Adobe-accountmanager.

Productprofielen toewijzen

Gebruikers moeten deel uitmaken van een productprofiel om een product of service te mogen gebruiken. In een productprofiel wordt ook bepaald of gebruikers de opslagruimte mogen gebruiken. Gebruik de Admin Console om lidmaatschappen met opslagruimte en services te koppelen aan de productprofielen in uw organisatie.

Zie Productprofielen beheren voor meer informatie.

Proxy- en firewallinstellingen

Voor Creative Cloud-lidmaatschappen voor ondernemingen raadpleegt u deze gedetailleerde lijst met Creative Cloud voor ondernemingen - Netwerkeindpunten. Zorg ervoor dat gebruikers toegang hebben tot de opslagruimte en de identiteitswebservices.

Zie Creative Cloud voor ondernemingen - Overzicht van de beveiliging voor informatie over de beveiliging.

Desktopsynchronisatie

Als u het synchroniseren van desktopbestanden mogelijk wilt maken, moet u ervoor zorgen dat eindgebruikers toegang hebben tot de Creative Cloud desktop-app.

Afhankelijk van het distributiemodel voor uw apps kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

Eigendom en opslag toewijzen

Opslagruimte kan niet worden gebundeld of toegewezen per gebruiker. Opslagruimte wordt bij elkaar opgeteld. De totale hoeveelheid beschikbare opslagruimte is de som van de opslagruimte die beschikbaar is via elk lidmaatschap. Individuele en teamlidmaatschappen van Creative Cloud en lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen kunnen allemaal opslagruimte bieden. Daarom kunnen Adobe ID's uiteindelijk mogelijk beschikken over meer opslagruimte dan het ondernemingslidmaatschap biedt. Zelfs de toegewezen opslagruimte voor een Business ID, Enterprise ID of Federated ID kan erbij worden opgeteld als een gebruiker met een Business ID, Enterprise ID of Federated ID lid is van meerdere productprofielen die opslag en services omvatten.

Als een gebruiker met een Enterprise ID bijvoorbeeld lid is van twee productprofielen met elk 1 TB opslag, krijgt de gebruiker in totaal 2 TB aan individuele opslagruimte.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Voor Adobe ID's wordt de opslagruimte ook opgeteld bij die van individuele en teamlidmaatschappen van Creative Cloud. Een gebruiker met een Creative Cloud-lidmaatschap voor teams (1 TB) en een Creative Cloud-lidmaatschap voor ondernemingen van 2 TB heeft in totaal 3 TB toegewezen opslagruimte.

Wanneer gebruikers uit een productprofiel worden verwijderd, verliezen ze het recht van dat productprofiel. De opslagtoewijzing wordt onmiddellijk aangepast. Als de opslagruimte van gebruikers de aangepaste toewijzing overschrijdt, kunnen ze geen nieuwe bestanden toevoegen, maar hebben ze nog wel toegang tot hun bestaande bestanden. Gebruikers moeten bestanden verwijderen om opslagruimte vrij te maken en binnen de nieuwe hoeveelheid toegewezen opslagruimte te komen. Wanneer gebruikers uit de organisatie worden verwijderd, hebben ze geen toegang meer tot hun assets. In de workflow voor het verwijderen van gebruikers wordt de beheerder echter gevraagd assets terug te halen voor alle gebruikers die assets hebben opgeslagen. Lees hoe u assets terughaalt wanneer u gebruikers uit een organisatie verwijdert.

Versleuteling beheren

Lees eerst Beveiligingsoverzicht van Adobe Creative Cloud voor ondernemingen of Beveiliging van Adobe Document Cloud voordat u toegewezen versleutelingssleutels inschakelt.

Als u ook opslagruimte en services wilt gebruiken, kunt u uw lidmaatschap upgraden. Neem hiervoor contact op met uw Adobe-accountmanager.

Zie Versleuteling beheren voor meer informatie.

Toegang tot bestanden beheren

De Creative Cloud-opslagruimte is doorgaans niet toegankelijk voor beheerders van ondernemingen. Het is soms echter nodig om toegang te krijgen tot de bestanden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker de organisatie heeft verlaten en een andere werknemer de bestanden in het account van die gebruiker nodig heeft.

Beheerders hebben echter niet rechtstreeks toegang tot de Creative Cloud-opslagruimte. Voor Enterprise ID's kunt u als beheerder afdwingen dat het wachtwoord opnieuw moet worden ingesteld en vervolgens het wachtwoord wijzigen om handmatig toegang te krijgen tot de bestanden van de Creative Cloud-website.

Opmerking:

Een e-mailbericht met instructies voor het opnieuw instellen van het wachtwoord wordt naar de gebruiker verzonden. Als veiligheidsmaatregel hebt u toegang nodig tot de e-mail van de gebruiker om een nieuw wachtwoord op te geven en toegang te krijgen tot het account.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Gebruikers.

  Op de pagina Gebruikers worden de gebruikers in uw organisatie weergegeven.

 2. Klik op het e-mailadres van de gebruiker om het wachtwoord voor een gebruiker opnieuw in te stellen.

  De lade Gebruiker wordt geopend.

 3. Klik op E-mailbericht voor opnieuw instellen van wachtwoord verzenden.

  Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met een Adobe ID.

 4. Meld u aan bij Creative Cloud met de gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord om de bestanden te downloaden.

Voor Federated ID's kunt u een verzoek voor het opnieuw instellen van het wachtwoord indienen en het wachtwoord via e-mail naar u toe laten sturen. U kunt vervolgens handmatig de bestanden van de Creative Cloud-website openen.

De toegewezen opslag gebruiken

Eindgebruikers hebben toegang tot de opslagruimte en kunnen op de volgende manieren controleren hoeveel vrije opslagruimte er nog beschikbaar is:

Zie Uw bestanden synchroniseren met cloudopslag voor documentatie voor eindgebruikers.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account