Handboek Annuleren

App-integraties beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Integreer apps uit Adobe Exchange in de Adobe Admin Console. En beheer hoe creatieve personen in uw organisatie deze apps gebruiken.

Dit document is bedoeld voor beheerders die app-integraties beheren in de Adobe Admin Console.

Als u een app-ontwikkelaar bent, lees dan Aan de slag met de Adobe Exchange Developer-portal.

Als u als beheerder toegang moet geven aan API-ontwikkelaars in de Admin Console, leest u Ontwikkelaars beheren.

Adobe Exchange

Adobe Exchange is een marktplaats waar ontwikkelaars hun gemaakte extensies kunnen uploaden en distribueren. Gebruikers kunnen extensies zoeken, kopen en downloaden en daarmee de mogelijkheden van hun Creative Cloud-apps uitbreiden.

We begrijpen dat de gebruikers van Adobe-apps en -services in uw organisatie baat hebben bij het gebruik van veel van de apps die op deze marktplaats beschikbaar zijn. De meeste organisaties willen de apps die hun gebruikers gebruiken, echter beperken of op zijn minst controleren. Apps hebben vaak toegang tot de creatieve middelen van de gebruiker en de middelen van uw organisatie bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie. Om er zeker van te zijn dat de middelen van uw bedrijf veilig zijn en dat alleen goedgekeurde apps beschikbaar zijn voor uw eindgebruikers, hebben gebruikers alleen toegang tot apps die u goedkeurt via de Admin Console.

Een app-integratie toevoegen

 1. Ga in de Admin Console naar Producten > App-integraties.

 2. Klik op Integraties toevoegen.

 3. In het scherm App-integratie selecteren van de wizard App-integraties toevoegen selecteert u de app die u wilt toevoegen of zoekt u apps op Adobe Exchange.

  Het scherm Details van integratie toont informatie over de app.

 4. Klik op Volgende nadat u de details hebt bekeken.

 5. In het scherm Autorisatiebeleid instellen selecteert u een beleid om te bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot deze app-integratie:

  • (Standaard) Alle gebruikers toegang geven tot deze app-integratie: Alle gebruikers in de Admin Console hebben toegang tot deze app.
  • Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie: Geef op welke gebruikers of gebruikersgroepen in de Admin Console toegang hebben tot deze app.
  • De toegang van alle gebruikers tot deze app-integratie blokkeren: Geef geen enkele gebruiker toegang tot deze app. U kunt deze optie kiezen als u de integratie aan de Admin Console wilt toevoegen, maar de gebruikerstoegang later wilt instellen.
 6. Als u ervoor hebt gekozen om alle gebruikers toe te staan of alle gebruikers te blokkeren, voegt u de integratie toe door te klikken op App-integratie toevoegen.

  Als u echter wilt kiezen welke gebruikers of gebruikersgroepen toegang hebben tot de app, kunt u dat doen in het volgende scherm.

Toegangsbeleid voor app-integraties beheren

U kunt het toegangsbeleid voor elke app-integratie beheren. U wilt bijvoorbeeld dat alle gebruikers geen toegang meer hebben tot een specifieke app. Of u wilt het toegangsbeleid voor alle app-integraties in een organisatie wijzigen. Mogelijk onderzoekt de IT-afdeling een beveiligingslek in uw organisatie en wilt u alle gebruikers tijdelijk de toegang tot alle apps ontzeggen.

Toegangsbeleid beheren op organisatieniveau

 1. Klik op Details bovenaan op het tabblad App-integraties.

  Tabblad App-integraties

 2. U kunt een van de volgende opties voor het toegangsbeleid kiezen:

  • Gebruikers toegang geven tot app-integraties
  • De toegang van alle gebruikers tot app-integraties blokkeren

Individuele app-integraties beheren

 1. Ga naar het tabblad Beheerdersautorisaties en klik op Beheren voor de gewenste integratie.

 2. In het scherm Autorisatiebeleid instellen selecteert u een beleid om te bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot deze app-integratie:

  • (Standaard) Alle gebruikers toegang geven tot deze app-integratie: Alle gebruikers in de Admin Console hebben toegang tot deze app.
  • Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie: Geef op welke gebruikers of gebruikersgroepen in de Admin Console toegang hebben tot deze app.
  • De toegang van alle gebruikers tot deze app-integratie blokkeren: Geef geen enkele gebruiker toegang tot deze app. U kunt deze optie kiezen als u de integratie aan de Admin Console wilt toevoegen, maar de gebruikerstoegang later wilt instellen.
 3. Klik op Opslaan.

Gebruikers van een app-integratie beheren

U kunt een lijst weergeven met app-integraties waarvoor gebruikers toegang hebben gegeven tot de gevraagde Adobe-inhoud. U kunt het toegangsbeleid bewerken en gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit een app-integratie.

Door gebruikers geaccepteerde app-integraties

Als beheerder kunt u apps goedkeuren voor gebruik in uw organisatie. Wanneer eindgebruikers de app echter voor het eerst gebruiken, zal de app om toestemming vragen. De apps waarvoor een of meer gebruikers toestemming hebben gegeven, worden weergegeven op het tabblad Door gebruikers geaccepteerde integraties.

Toegangsbeleid bewerken

 1. Klik op het tabblad Door gebruikers geaccepteerde integraties op Beleid beheren voor de gewenste integratie.

 2. In het scherm Autorisatiebeleid instellen selecteert u een beleid om te bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot deze app-integratie:

  • (Standaard) Alle gebruikers toegang geven tot deze app-integratie: Alle gebruikers in de Admin Console hebben toegang tot deze app.
  • Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie: Geef op welke gebruikers of gebruikersgroepen in de Admin Console toegang hebben tot deze app.
  • De toegang van alle gebruikers tot deze app-integratie blokkeren: Geef geen enkele gebruiker toegang tot deze app. U kunt deze optie kiezen als u de app-integratie aan de Admin Console wilt toevoegen, maar gebruikerstoegang later wilt instellen.
 3. Klik op Opslaan.

Gebruikers of gebruikersgroepen toevoegen of verwijderen

 1. Klik op het tabblad Door gebruikers geaccepteerde integratie op Beleid beheren voor de gewenste app-integratie.

  Als u eerder Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie hebt geselecteerd, wordt u in het scherm Autorisatiebeleid instellen gevraagd om de lijst met gebruikers of gebruikersgroepen voor de integratie te bewerken.

 2. Als u klaar bent met het toevoegen of verwijderen van gebruikers of gebruikersgroepen, klikt u op Opslaan.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?