Handboek Annuleren

Overgedragen assets beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Wanneer gebruikers die assets in Creative Cloud-opslagmappen hebben opgeslagen, door een beheerder uit de organisatie worden verwijderd, kan de beheerder de assets direct of later overdragen aan aangewezen gebruikers. Aangewezen gebruikers ontvangen een e-mail met een koppeling om het gecomprimeerde archiefbestand te downloaden. Zie Assets terughalen voor meer informatie.

Gedeelde bestanden downloaden

 1. Klik op Nu downloaden om de bestanden weer te geven en te downloaden.

  E-mailbericht om bestand te downloaden

 2. Klik op Downloaden.

  Afhankelijk van de grootte van de originele assets kunnen meerdere archiefbestanden worden weergegeven. Elk gecomprimeerd archiefbestand kan maximaal 5 GB groot zijn, afhankelijk van de totale grootte van de assets die zijn opgeslagen in de map van de gebruiker.

  Bestanden om te downloaden

Assets uploaden naar je opslagaccount

Het gecomprimeerde archiefbestand bevat alle gesynchroniseerde assets van de gebruiker, inclusief bestanden, bibliotheken en clouddocumenten. Je kunt deze bestanden extraheren en uploaden naar je eigen Creative Cloud-opslagmappen. De verschillende mappen bevatten verschillende soorten assets. De assets van de gebruiker zijn bijvoorbeeld opgeslagen in de map files, terwijl alle bibliotheken in de map assets/libraries staan.

Uitgevouwen weergave van het teruggehaalde archief

 • Bestandsassets staan in de map files. Als je deze assets en bestanden naar je opslagmap wilt uploaden, raadpleeg je Assets in Creative Cloud synchroniseren.
 • Creative Cloud Libraries staan in de map assets/adobe-libraries. Als je bibliotheken wilt uploaden, gebruik je het deelvenster Bibliotheken in een ondersteunde app. Zie Creative Cloud Libraries voor meer informatie.
 • Clouddocumenten, zoals Adobe XD-documenten, worden opgeslagen in de map cloud-content. Je kunt deze bestanden openen in Adobe XD, Bestand > Opslaan als kiezen en vervolgens de optie Clouddocumenten kiezen. Zie Clouddocumenten in XD voor meer informatie.

Als je een gedownload asset uploadt naar een onjuiste Creative Cloud-map of een niet-ondersteund type asset uploadt, wordt het volgende bericht weergegeven:

Doe het volgende om de fout te voorkomen:

 • Upload assets, zoals .aic-, .psdc- en .xdc-bestanden in de map cloud-content, alleen naar de map BestandenJouw bestanden in de Creative Cloud desktop-app. Upload de bestanden niet naar BestandenJouw bibliotheken in de Creative Cloud desktop-app.
 • Upload bestanden met de extensie .cclibc alleen naar de map BestandenJouw bibliotheken in de Creative Cloud desktop-app.

Met versie 5.6 van de Creative Cloud desktop-app kun je meerdere Creative Cloud-bibliotheken en -clouddocumenten toevoegen die je hebt teruggehaald.

 • Als je Creative Cloud-bibliotheken wilt toevoegen, open je een Creative Cloud-bibliotheek in de enkele weergave in de Creative Cloud desktop-app. Versleep vervolgens de .cclibc-bestanden of selecteer + in de rechterbalk en selecteer nog meer .cclibc-bestanden.
 • Als je clouddocumenten wilt toevoegen, navigeer je naar Bestanden > Jouw bestanden in de Creative Cloud desktop-app en versleep je de gemigreerde clouddocumenten.
 • Bestandstypen als .cclibc, canvas en weblink kunnen niet worden geïmporteerd in het gedeelte Jouw bestanden van de Creative Cloud desktop-app.
 • Als je de naam van de teruggehaalde .xdc-assets wilt wijzigen nadat je ze in de Creative Cloud desktop-app hebt geïmporteerd, open je de assets in XD.
 • Wanneer geïmporteerde clouddocumenten, zoals .aic, .xdc, .psdc -bestanden met gebruikers worden gedeeld, kan de assetnaam soms onjuist zijn of kan de extensie ontbreken. Om het probleem op te lossen, moet de ontvanger het document openen in de juiste Creative Cloud-app.
 • Als het besturingssysteem van de gebruiker Windows is en de naam van een te importeren document speciale tekens bevat, zoals  en ?, verwijder je de speciale tekens voordat je het asset importeert.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account