Handboek Annuleren

Pakketten beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Integratie met Canvas LMS
   3. Integratie met Blackboard Learn
   4. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   5. Veelgestelde vragen over Kivuto
   6. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
     3. Dovetail
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   8. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. User Management API (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Je assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager 6.x Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Sign
   1. Adobe Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   3. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   4. Producten in de map Exceptions installeren
   5. Creative Cloud-producten verwijderen
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   7. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Naleving van aankoopverzoek
  6. Value Incentive Plan (VIP) in China
  7. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

In de Admin Console kunt u pakketten weergeven, bijhouden en verwijderen.

U kunt de pakketten die u en uw collega-beheerders voor dezelfde organisatie hebben gemaakt weergeven, bijhouden en verwijderen. U kunt ook versie-upgrades voor de apps in een bepaald pakket bijhouden en de distributie van die upgrades dienovereenkomstig plannen.

Op de pagina Pakketten in de Admin Console wordt de lijst met de verschillende pakketten weergegeven die relevant zijn voor uw organisatie. Het tabblad bevat Adobe-sjablonen die zijn aangepast en door de gebruiker gemaakte pakketten.

Opmerking:

De lijst bevat geen pakketten die u hebt gemaakt met Creative Cloud Packager.

Pakketdetails weergeven

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

  Als u nog geen pakket hebt gemaakt in de Admin Console, wordt gevraagd of u een pakket wilt maken of wilt bladeren in Adobe-sjablonen.

  Als u pakketten hebt gemaakt in de Admin Console, wordt de lijst met beschikbare pakketten weergegeven.

 2. Gebruik het zoekvak om de pakketten te filteren op het veld Pakketnaam of Gemaakt door.

 3. Standaard wordt de lijst met pakketten verdeeld over pagina's met tien pakketten per pagina.

  U kunt het aantal pakketten per pagina wijzigen via de vervolgkeuzelijst in de rechterbenedenhoek van de lijst met pakketten.

 4. Overzicht van pakket

  Als u een overzicht van een pakket wilt weergeven, klikt u op de rij van een pakket.

  Het overzicht van het pakket wordt weergegeven in de lade met details.

  Zie Clientcomputers controleren voor informatie over hoe u kunt controleren of een pakket is geïnstalleerd op specifieke clientcomputers.

Pakketten beheren die niet up-to-date zijn

Als Adobe upgrades uitbrengt voor applicaties die zijn opgenomen in het pakket, is het pakket niet meer up-to-date.

 1. Als u details wilt bekijken van de verouderde applicaties in een pakket, klikt u op de rij van een pakket in de lijst met pakketten.

 2. Als u meer informatie wilt weergeven over elke verouderde applicatie in het pakket, plaatst u de aanwijzer op het waarschuwingssymbool rechts van de naam van de applicatie.

  Verouderd pakket

  In de lijst van opgenomen applicaties wordt een visuele aanduiding weergegeven bij applicaties waarvoor een nieuwere versie beschikbaar is.

  Opmerking:

  Deze aanduiding geeft echter niet aan of er updates zijn gedistribueerd naar klanten met behulp van andere mechanismen, zoals AUSST of RUM.

 3. Afhankelijk van de pakketconfiguratie voert u een van de volgende handelingen uit om de applicaties die niet up-to-date zijn bij te werken op uw computer:

  Zie Updates plannen voor meer informatie.

Updatepakket maken

Als een of meer applicaties in het pakket verouderd zijn (er bestaat een nieuwere versie), kunt u ervoor kiezen een updatepakket te maken dat het volgende bevat:

 • Alleen de bijgewerkte applicaties.
 • Bijgewerkte applicaties en niet-bijgewerkte applicaties.
Updatepakket maken

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Als u de details wilt bekijken van de verouderde applicaties in een pakket, klikt u op de rij van een pakket in de lijst met pakketten.

 3. Klik in het detailvenster op Pakket bijwerken.

  Het dialoogvenster Updatepakket maken wordt weergegeven.

 4. Selecteer een Pakkettype en klik op Updatepakket samenstellen.

Pakketten verwijderen

Pakketten die zijn verlopen of waarvan u niet wilt dat beheerders ze downloaden, kunt u verwijderen.

 1. Klik in de lijst met pakketten op het selectievakje links van de pakketnaam van de pakketten die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen en klik op Ja om uw keuze te bevestigen.

Opmerking:

Als een pakket nog wordt samengesteld, kan alleen de beheerder die het samenstellen heeft gestart, het samenstellen van het pakket annuleren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account