Handboek Annuleren

Automatische migratie van studentassets voor het onderwijs

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Adobe biedt een portal voor de migratie van studentassets waar afstuderende studenten de assets die zijn gekoppeld aan hun toegewezen schoolaccount, kunnen overzetten naar hun persoonlijke account. In het verleden was het overzetten van assets een langdradig handmatig proces. Met behulp van deze nieuwe selfserviceportal kunnen gebruikers hun assets echter eenvoudig overzetten via een geautomatiseerd proces. Als systeembeheerder kunt u de toegang tot deze portal beheren.

Wanneer studenten of leerlingen de school verlaten, worden assets die aan hun schoolaccount zijn gekoppeld, verwijderd wanneer de gebruikersaccounts worden verwijderd. Om de assets te behouden, moesten gebruikers assets handmatig naar hun desktop downloaden voordat hun account werd verwijderd. Via automatische migratie voor studenten kunnen scholen ervoor zorgen dat gegevens kunnen worden overgedragen en kunnen studenten in het bezit blijven van persoonlijke assets en ontwerpportfolio's. Via de migratieportal voor studentassets kunnen leerlingen/studenten assets overzetten van hun schoolaccount naar een persoonlijk account dat ze moeten maken voordat ze hun assets overdragen. Zie Bronnen voor het migreren van studentassets voor IT-beheerders voor meer informatie over migratie van studentassets.

Systeembeheerders kunnen de instelling Migratie van assets voor alle organisatiegebruikers wijzigen in de Admin Console. Als deze instelling is ingeschakeld, hebben gebruikers toegang tot de selfserviceportal om assets over te zetten naar hun persoonlijke account.

Opmerking:

Een student moet een Enterprise ID- of Federated ID-account hebben om assets naar een nieuw persoonlijk Adobe ID-account te kunnen migreren. 

Opmerking:

Migratie van studentassets wordt niet ondersteund voor organisaties die gebruikmaken van opslag voor ondernemingen. Als uw organisatie de assets van studenten opslaat in opslag voor ondernemingen, kunnen studenten hun assets niet overzetten naar hun persoonlijke account.

De instelling voor de migratie van studentassets wijzigen

Als u studenten toegang wilt geven tot de selfserviceportal, schakelt u de instelling Migratie van assets voor alle organisatiegebruikers in op de pagina Instellingen voor assets onder Instellingen in de Admin Console.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar Instellingen > Instellingen voor assets > Instelling voor migratie van assets.

 2. Klik op Migratie van assets voor alle organisatiegebruikers om de instelling te wijzigen.

  Migratie inschakelen

  Opmerking:

  Standaard is de instelling Migratie van assets voor alle organisatiegebruikers ingeschakeld. Op deze manier kunnen alle gebruikers in de organisatie van de school hun assets overzetten als ze toegang hebben tot de migratieportal voor studentassets. Om te voorkomen dat studenten of docenten per ongeluk assets overzetten, wordt het aanbevolen de instelling alleen in te schakelen wanneer dat nodig is.

  Opmerking:

  Als u de instelling Migratie van assets voor alle organisatiegebruikers wijzigt, worden geen automatische meldingen naar gebruikers verzonden.

 3. Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Klik op Bevestigen.

Communicatie met studenten

Om ervoor te zorgen dat studenten assets kunnen migreren met de selfserviceportal, moet u de URL van de selfserviceportal en migratie-instructies met hen delen.

Afstuderende studenten kunnen zich aanmelden bij de selfserviceportal op graduation.adobe.com en de instructies volgen om hun assets te migreren.

Zie Bronnen voor het migreren van studentassets voor IT-beheerders voor best practices waarmee u ervoor zorgt dat uw studenten op de hoogte zijn van de portal voor migratie van studentassets.

Ervaring voor leerlingen/studenten

De selfserviceportal leidt studenten door eenvoudige instructies om assets die zijn gekoppeld aan het Enterprise ID- of Federated ID-account van hun school, automatisch te migreren naar hun persoonlijke Adobe ID-account. Zie Je studentassets migreren voor meer informatie.

Portal voor migratie van studentassets

Opmerking:

Het migratieproces kan niet worden teruggedraaid. Studenten kunnen echter assets blijven uploaden naar hun schoolaccount, zelfs nadat ze hun assets hebben gemigreerd, totdat de systeembeheerder het account deactiveert.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account