Instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs die in aanmerking komen voor Adobe-aanschafprogramma's

Adobe heeft mogelijk speciale aanbiedingen voor basisscholen en middelbare scholen. Ga na of uw instelling wordt beschouwd als een instelling voor basis- of voortgezet onderwijs die in aanmerking komt voor deze speciale aanbiedingen.

Onderwijsinstellingen die in aanmerking komen

De volgende lijst is een niet-uitputtende lijst van instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs die in aanmerking komen voor speciale aanbiedingen:

 • Geaccrediteerde (door officiële accreditatie-instanties) openbare scholen of particuliere scholen voor basis- of voortgezet onderwijs die fulltime onderwijs aanbieden.
 • Genoemde onderwijsinstellingen die zijn goedgekeurd door Adobe, maar alleen als de afzonderlijke genoemde instellingen schriftelijk door Adobe zijn goedgekeurd.

Niet in aanmerking komende instellingen

De volgende lijst is een niet-uitputtende lijst met instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs die niet in aanmerking komen:

 • Niet-geaccrediteerde scholen
 • Museums of bibliotheken
 • Ziekenhuizen die volledig in eigendom zijn van, en worden geëxploiteerd door, een anderszins wel in aanmerking komende onderwijsinstelling
 • Kerken of geloofsgemeenschappen die geen geaccrediteerde scholen zijn
 • Organisaties voor beroepsonderwijs of scholen die certificaten verstrekken voor cursussen, zoals computertrainingen of praktijkopleidingen die geen geaccrediteerde scholen zijn of die diploma's verstrekken waarvoor minder dan twee jaar fulltime studie is vereist
 • Militaire academies die geen academische graden verstrekken
 • Onderzoekslaboratoria
 • Openbare of particuliere universiteiten of hogescholen (inclusief scholen voor hoger onderwijs, junior college of technische school)
 • Samenwerkingsorganisaties die zijn samengesteld uit meerdere in aanmerking komende en niet in aanmerking komende onafhankelijk onderwijsinstellingen die zijn toegetreden tot de samenwerkingsorganisatie door zich in te schrijven, door een schriftelijke wettelijke overeenkomst uit te voeren of door anderszins door de samenwerkingsorganisatie te zijn gekwalificeerd als lid (elk als lid van een consortium) met als primair doel om volumegedreven aanbestedings- of licentiecontracten af te sluiten of te beheren namens de leden van het consortium  

Landen in de regio Azië en Stille Oceaan, met uitzondering van landen in Zuidoost-Azië

In de volgende lijst zijn landen in de regio Azië en Stille Oceaan opgenomen, met uitzondering van de landen in Zuidoost-Azië, zoals gedefinieerd in de sectie Landen in Zuidoost-Azië op deze pagina:

 • Australië, onafhankelijke staat Samoa, Cookeilanden, Fiji, Papoea-Nieuw-Guinea, Marshalleilanden, Salomonseilanden; Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka; Mongolië, Volksrepubliek China (inclusief SAR Hongkong van China en SAR Macau van China), regio Taiwan; Democratische Republiek Oost-Timor; Noordelijke Marianen; Nieuw-Zeeland; Pakistan; Zuid-Korea
 • Met een 'onderwijsinstelling' wordt een openbare of particuliere instelling voor onderwijs voorafgaande aan hoger onderwijs in dit gebied bedoeld, die voldoet aan een van de onderstaande criteria:
  • een basisschool, school voor voortgezet onderwijs, school voor speciaal onderwijs, school voor afstandsonderwijs of religieuze school die onderwijs biedt dat leidt tot een diploma dat nationaal wordt erkend en aanvaard als onderdeel van het reguliere onderwijstraject van het land, of dat wordt erkend en ondersteund door een overheidsorganisatie of ministerie van Onderwijs in het land;
  • een kinderopvanginstelling, peuterspeelzaal of andere voorschoolse instelling die:
   1. in de eerste plaats als doel heeft om onderwijsdiensten te bieden aan kinderen;
   2. een programma voor voorschools onderwijs biedt; en
   3. rechtmatig is opgezet, is bevoegd, gecreëerd, gelicentieerd, erkend, geregistreerd en/of geaccrediteerd door het ministerie van Onderwijs in het land, of is geaccrediteerd door een overheidsinstelling of ministerie of een accreditatieorganisatie die door een overheidsinstelling of ministerie wordt erkend binnen het land; of
  • een onderwijsinstelling die afzonderlijk wordt genoemd en schriftelijk is goedgekeurd door de juridische afdeling van Adobe
 • Ondanks het feit dat een onderwijsinstelling mogelijk voldoet aan de hierboven genoemde criteria, kan Adobe naar eigen goeddunken besluiten om een dergelijke onderwijsinstelling niet goed te keuren als een 'in aanmerking komende onderwijsinstelling'
 • Voorbeelden van niet in aanmerking komende onderwijsinstellingen (een niet-uitputtende lijst) zijn:
  1. Scholingscentra en scholen die certificaten verstrekken of computercursussen, schooltrainingen, taalcursussen, creatieve cursussen, muzieklessen of cursussen op andere gebieden bieden, zonder dat zij en de door hen verstrekte diploma's worden aanvaard en erkend als onderdeel van het reguliere onderwijstraject van het land;
  2. Commerciële trainingscentra, centra voor vaardigheidstraining, evaluatie en professionalisering, voor zover deze niet anderszins tot onderwijsinstellingen worden gerekend; en
  3. Militaire scholen die geen academische graad verstrekken

Landen in Zuidoost-Azië

 • Indonesië; Maleisië; Filipijnen; Singapore; Thailand; Vietnam
 • Met 'onderwijsinstelling' wordt bedoeld:
  • een voorschoolse instelling, kleuterschool, basisschool, middelbare school (onderwijs voorafgaande aan hoger onderwijs) of een onderwijsinstelling die cursussen of diploma's biedt die gelijkwaardig zijn aan die van een instelling die onderwijs biedt voorafgaande aan hoger onderwijs, zoals een school voor speciaal onderwijs, een internationale of buitenlandse school en een religieuze school, zoals die door het desbetreffende land is gedefinieerd en die door Adobe is aangewezen op de website www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_nl (of op elke eventuele opvolger van deze website), die van tijd tot tijd door Adobe wordt bijgewerkt; of
  • een onderwijsinstelling die afzonderlijk wordt genoemd en schriftelijk is goedgekeurd door de juridische afdeling van Adobe
 • Ondanks het feit dat een onderwijsinstelling mogelijk voldoet aan de hierboven genoemde criteria, kan Adobe naar eigen goeddunken besluiten om een dergelijke onderwijsinstelling niet goed te keuren als een 'in aanmerking komende onderwijsinstelling'
 • Voorbeelden van niet in aanmerking komende onderwijsinstellingen (een niet-uitputtende lijst) zijn:
  • Kinderopvangcentra (tenzij dergelijke kinderopvangcentra ook voorschoolse onderwijsprogramma's bieden);
  • Centra voor vaardigheidstraining, opleidingscentra, scholen voor afstandsonderwijs of andere scholen die certificaten verstrekken of computercursussen, vakopleidingen, onderwijs in schoolvakken, taalcursussen, creatieve cursussen, muzieklessen of cursussen op andere gebieden bieden; 
  • Militaire scholen die geen academische graad verstrekken

Japan

 • Onderwijsinstelling, zoals bedoeld in de onderwijswet
  • Scholen (inclusief basisscholen, onderbouwscholen, middelbare scholen, scholen voor blinden, scholen voor doven, scholen voor kinderen met een beperking en instellingen voor voorschools onderwijs)
 • Overige onderwijsinstellingen
  • Onderwijsraad en onderwijsinstelling, zoals bepaald in de wet betreffende de organisatie en het beheer van lokale onderwijsinstanties. (Meer in het bijzonder betekent dit de onderwijsraad, zoals bepaald in artikel 2 van de wet betreffende de organisatie en het beheer van lokale onderwijsinstanties, en onderwijscentrum, onderwijsonderzoeksinstituut en overige onderwijsinstituten, zoals bepaald in artikel 30 van dezelfde wet)
  • Onafhankelijke overheidsinstituten die vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Sport, Wetenschap en Technologie en waarvan het doel het geven van onderwijs is, zoals onderwijs- en trainingscentra
 • Elke andere instelling die Adobe Ierland afzonderlijk goedkeurt als een onderwijsinstelling
  • Ondanks hetgeen hiervoor is vermeld, wordt een instelling niet langer beschouwd als een onderwijsinstelling in deze Overeenkomst vanaf de datum waarop Adobe naar eigen goeddunken schriftelijk kenbaar maakt dat de instelling niet is goedgekeurd als onderwijsinstelling

EMEA

Onderwijsklanten die in aanmerking komen voor licenties voor het basis- en voortgezet onderwijs in Europa, het Midden-Oosten en Afrika:

 • De Amerikaanse normen voor het basis- en voortgezet onderwijs voldoen aan de ISCED* 3-classificatie. Daarom komen onderwijsinstellingen met ISCED 3-kwalificatie in aanmerking voor licenties voor basis- en voorgezet onderwijs omdat deze vereisten ook bedoeld zijn voor het hoger onderwijs, dat wil zeggen ISCED 5.
 • Gekwalificeerde onderwijsinstellingen in EMEA die zijn geclassificeerd als ISCED 3, komen daarom in aanmerking voor licenties voor basis- en voortgezet onderwijs, terwijl onderwijsinstellingen die zijn geclassificeerd als ISCED 4 en hoger door Adobe worden beschouwd als hoger onderwijs (HED).
 • In het Verenigd Koninkrijk komen Sixth Form Colleges voor Adobe in aanmerking voor licenties voor basis- en voortgezet onderwijs op basis van de ISCED 3-classificatie als ze ISCED 3-lesprogramma's aanbieden, aangezien deelname aan Sixth Form Colleges een van de vereisten voor hoger onderwijs is.

ISCED: International Standard Classification of Education

Praat mee

Discussieer mee als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Nu aanmelden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account