Licenties voor gedeelde apparaten | Nieuwe functies

Nieuwe functies | Maart 2020

Langere time-out bij offline gebruiken

De time-outperiode waarin een licentie voor gedeelde apparaten offline mag zijn, is nu verlengd. Een gebruiker op een gedeeld apparaat krijgt nu na 11 uur gebruik een waarschuwing te zien, maar kan nog een uur offline blijven. Dit betekent dat gebruikers in één sessie in totaal 12 uur offline kunnen blijven.

Nieuwe functies | Januari 2020

Veld Package ID verwijderd uit rapport over geactiveerde apparaten

Het veld Package ID is nu verwijderd uit het rapport over de apparaten in uw instelling die op dat moment zijn geactiveerd met licenties voor gedeelde apparaten. Het rapport bevat nu de volgende velden:

 • Licensed on: De datum waarop een licentie aan het apparaat is toegewezen.
 • Activation Status: SUCCESSFUL: de activering van het apparaat is gelukt. UNSUCCESSFUL: de activering van het apparaat is mislukt. Bij activering wordt het apparaat gekoppeld aan het standaardproductprofiel. AUTO_ACTIVATED: er is een oudere versie van pakketten met licenties voor gedeelde apparaten op het apparaat geïnstalleerd. Bij activering wordt het apparaat gekoppeld aan het standaardproductprofiel.
 • Machine DNS Name: DNS-naam van het apparaat
 • IP Address: IP-adres van het apparaat
 • Package Name: Naam van het pakket met licenties voor gedeelde apparaten dat op de computer is geïnstalleerd.
 • Active Directory OU: De naam van de organisatie-eenheid waartoe het apparaat behoort, indien van toepassing.
 • Egress IP Address: Het uitgaande IP-adres van het netwerk waarvan de computer deel uitmaakt.

Nieuwe functies | Oktober 2019

Gedeelde apparaten aangeven bij aanmelding

Wanneer eindgebruikers zich aanmelden op een apparaat dat is geactiveerd met licenties voor gedeelde apparaten, wordt de volgende banner weergegeven:

Banner voor gedeeld apparaat

Dit bericht geeft aan dat eindgebruikers zich moeten afmelden bij Creative Cloud wanneer ze klaar zijn met werken op het gedeelde apparaat.

Aangezien dit een gedeeld apparaat is, wordt eindgebruikers bovendien aanbevolen geen middelen op dit apparaat op te slaan.

Selfservice-installatie inschakelen

Wanneer u pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt in de Admin Console, kunt u nu toestaan dat gebruikers op gedeelde apparaten Adobe-apps installeren en bijwerken met behulp van de Creative Cloud desktop-app.

Als u een pakket met licenties voor gedeelde apparaten wilt maken, meldt u zich aan bij de Admin Console, navigeert u naar Pakketten > Pakketten en klikt u op Een pakket maken.

Lees dit artikel voor meer informatie over hoe u pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Ondersteuning voor Adobe Dimension

Licenties voor gedeelde apparaten ondersteunen nu Adobe Dimension. U kunt Adobe Dimension nu dus opnemen wanneer u een pakket met licenties voor gedeelde apparaten maakt in de Admin Console en dit pakket vervolgens distribueren maar de computers van uw eindgebruikers.

Een pakket met licenties voor gedeelde apparaten maken:

 1. Meld u aan bij de Admin Console
 2. Navigeer naar Pakketten > Pakketten
 3. Klik op Een pakket maken.

Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Nieuwe functies | September 2019

Extra velden in rapport over geactiveerde apparaten

Het rapport over de apparaten in uw instelling die op dat moment zijn geactiveerd met licenties voor gedeelde apparaten, bevat nu de volgende velden:

 • Licensed on: De datum waarop een licentie aan het apparaat is toegewezen.
 • Activation Status: SUCCESSFUL: de activering van het apparaat is gelukt. UNSUCCESSFUL: de activering van het apparaat is mislukt. Bij activering wordt het apparaat gekoppeld aan het standaardproductprofiel. AUTO_ACTIVATED: er is een oudere versie van pakketten met licenties voor gedeelde apparaten op het apparaat geïnstalleerd. Bij activering wordt het apparaat gekoppeld aan het standaardproductprofiel.
 • Machine DNS Name: DNS-naam van het apparaat
 • IP Address: IP-adres van het apparaat
 • Package ID: ID van het pakket met licenties voor gedeelde apparaten dat op de computer is geïnstalleerd.
 • Package Name: Naam van het pakket met licenties voor gedeelde apparaten dat op de computer is geïnstalleerd.
 • Active Directory OU: De naam van de organisatie-eenheid waartoe het apparaat behoort, indien van toepassing.
 • Egress IP Address: Het uitgaande IP-adres van het netwerk waarvan de computer deel uitmaakt.

Nieuwe functies | Augustus 2019

Het dialoogvenster Accountbevestiging is nu verwijderd

Het venster Accountbevestiging dat elke 90 minuten verscheen, wordt nu niet meer weergegeven.

Dialoogvenster Accountbevestiging | Niet meer

Nieuwe functies | Mei 2019

Licenties distribueren naar meerdere computerlabs

U kunt licenties voor gedeelde apparaten nu distribueren naar meerdere onderwijslabs in uw instelling. Volg de onderstaande stappen:

 1. Maak productprofielen (nieuw) of gebruik het standaardprofiel.

 2. Definieer vervolgens gekoppelde computers (nieuw) op basis van het volgende:

  • Microsoft Active Directory-organisatie-eenheden
  • LAN-IP-adressen
  • Geïnstalleerde pakketten

Beheerderstaken delegeren naar andere beheerders

Wijs gespecialiseerde beheerdersrollen toe en delegeer taken naar andere beheerders in uw instelling:

 • Productbeheerders kunnen extra productprofielen maken en labs in uw organisatie configureren.
 • Productprofielbeheerders kunnen productprofielen beheren.

Kijk hoe u beheerdersrollen beheert in de Admin Console.

Producten en licenties toevoegen

Als u een VIP-klant (Value Incentive Plan) bent, kunt u producten of aanvullende licenties voor gedeelde apparaten rechtstreeks vanuit de Admin Console aanschaffen.

Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Overzicht van de Admin Console op Meer kopen.

In het scherm Producten toevoegen kunt u producten toevoegen of licenties toevoegen aan bestaande producten.

Ongebruikte licenties terughalen

Als u licenties voor gedeelde apparaten hebt geïnstalleerd op computers die niet langer in gebruik zijn, kunt u de licenties snel terughalen en opnieuw gebruiken op andere computers. Bijvoorbeeld als u een oude computer wilt weggooien of als u een computer voor een ander doel buiten een lab of klaslokaal wilt gaan gebruiken. U kunt zelfs licenties terughalen van computers die niet meer werken.

Zie Licenties voor gedeelde apparaten terughalen.

Licenties voor gedeelde apparaten upgraden

Als u de nieuwste functies van licenties voor gedeelde apparaten wilt gebruiken op computers van eindgebruikers, hebt u twee opties:

 • De pakketten opnieuw distribueren
 • Licenties activeren

Pakketten opnieuw distribueren

 1. Gebruik het tabblad Pakketten in de Admin Console om nieuwe pakketten met licenties voor gedeelde apparaten te maken.

 2. Nadat u de pakketten in de Admin Console hebt gemaakt, kiest u een van de volgende methoden om de nieuwe pakketten te distribueren:

Licenties activeren

Voer de volgende procedure uit op elke computer waarop u de licenties wilt upgraden:

 1. Download de Adobe Licensing Toolkit vanaf de volgende locatie, afhankelijk van het besturingssysteem van de computer, en pak het uit:

 2. Gebruik de Windows-opdrachtregel of macOS-terminal om naar de hoofdmap van de gedownloade Toolkit te gaan. Typ het absolute pad van de map die het gedownloade bestand bevat:

  • Windows: cd <hoofdmap>\adobe-licensing-toolkit\adobe-licensing-toolkit\<win64 of win32>
  • macOScd <hoofdmap>/adobe-licensing-toolkit/adobe-licensing-toolkit
 3. Voer de volgende opdracht uit met beheerdersrechten:

  Windows:

  adobe-licensing-toolkit.exe --activate

  Korte vorm:

  adobe-licensing-toolkit.exe -s

  macOS:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

  Korte vorm:

  sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

Adobe-logo

Aanmelden bij je account