Handboek Annuleren

Productmachtigingen beheren in de Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

U kunt de Admin Console nu gebruiken om toegang tot functies en mogelijkheden in producten te beheren. Voor het beheer van gebruikers en de bewerkingen die ze kunnen uitvoeren in uw product, kunt u in de Admin Console machtigingen en rollen toewijzen aan productprofielen. Als uw organisatie bijvoorbeeld gebruikmaakt van Adobe Analytics of Adobe Target, kunt u eerst productprofielen voor deze producten maken, daarna de gewenste machtigingen aan deze profielen toewijzen en vervolgens gebruikers aan deze productprofielen toewijzen. De machtigingen van de toegevoegde gebruikers zijn gebaseerd op de productprofielen waaraan ze zijn toegevoegd.

U kunt gebruikers niet alleen machtigingen verlenen om specifieke taken uit te voeren of toegang te krijgen tot specifieke onderdelen, maar u kunt aan gebruikers ook productrollen binnen productprofielen toewijzen. In het geval van Adobe Target kunt u aan gebruikers bijvoorbeeld de rol van Waarnemer, Redacteur of Fiatteur toewijzen. Deze productrollen worden herkend en afgedwongen door Adobe Target.

Als productprofielbeheerder hebt u met de mogelijkheid om in Admin Console machtigingen en rollen te definiëren in productprofielen de controle over de manier waarop de eindgebruikers communiceren met uw product.

Lees meer over het beheren van producten en productprofielen in de Admin Console.

In de Admin Console worden machtigingsitems gegroepeerd in secties. Elke sectie bevat meerdere machtigingsitems die kunnen worden opgenomen in of verwijderd uit een productprofiel.

Opmerking:

De secties en machtigingsitems die worden weergegeven in de Admin Console, verschillen per product.

Machtigingen aan een productprofiel toevoegen

Voer de volgende stappen uit als u machtigingsitems uit een specifieke sectie aan een productprofiel wilt toevoegen:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle Adobe-productlidmaatschappen waarvoor u een beheerder bent.

 2. Klik op het gewenste product.

 3. Klik op het productprofiel waarvoor u de machtigingen wilt toevoegen en ga naar het tabblad Machtigingen.

  Op het tabblad Machtigingen wordt een lijst weergegeven met secties die van toepassing zijn op het huidige product. In de lijst wordt ook het aantal machtigingsitems aangegeven dat is opgenomen in het huidige profiel.

 4. Klik op een sectie om de beschikbare machtigingsitems weer te geven.

  U kunt het zoekvak gebruiken om een machtigingsitem te zoeken. De lijst met machtigingsitems is gefilterd en bevat alleen items die overeenkomen met uw zoekopdracht.

  U kunt zo nodig machtigingen toevoegen of verwijderen.

  U kunt ook zoeken naar machtigingen met behulp van het zoekvak.

 5. Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Machtigingsitems automatisch opnemen

Als u machtigingsitems toevoegt aan een productprofiel, kunt met de optie Automatisch opnemen niet alleen alle machtigingsitems toevoegen die momenteel aanwezig zijn in een sectie, maar ook alle machtigingsitems die mogelijk in de toekomst in die sectie worden gemaakt. Dit betekent dat wanneer u dit selectievakje inschakelt, alle machtigingsitems die momenteel beschikbaar zijn voor de sectie, worden toegevoegd aan het productprofiel. Als later nieuwe machtigingsitems beschikbaar komen voor deze sectie, worden die items automatisch opgenomen in dit productprofiel. Als u deze optie selecteert, hoeft u dit productprofiel later niet meer te bewerken om de nieuwe machtigingsitems toe te voegen.

 1. Klik op het tabblad Machtigingen van een productprofiel op een sectie om deze te openen en de beschikbare machtigingsitems weer te geven.

 2. Als u alle machtigingsitems in deze machtigingensectie automatisch wilt opnemen, klikt u op Automatisch opnemen.

 3. Klik op Opslaan.

Machtigingen verwijderen

U kunt specifieke machtigingsitems die aan een productprofiel zijn toegevoegd, verwijderen. U kunt ook alle machtigingsitems in een machtigingensectie van een productprofiel verwijderen.

 1. Open het tabblad Machtigingen van het geselecteerde productprofiel en klik op de gewenste machtigingensectie om deze te openen.

 2. Als u een specifieke machtiging wilt verwijderen, klikt u op  rechts van het opgenomen machtigingsitem.

 3. Als u alle machtigingsitems in een machtigingensectie die aan een productprofiel is toegevoegd, wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen in de rechterbovenhoek van de lijst OPGENOMEN.

Machtigingen kopiëren

U kunt een nieuw productprofiel maken op basis van de machtigingen die in een bestaand profiel zijn gedefinieerd. Dit kan handig zijn als u een productprofiel met een ingewikkelde reeks gedefinieerde machtigingen hebt.

 1. Nadat u de wijzigingen in de machtigingen van een productprofiel op het tabblad Machtigingen hebt opgeslagen, klikt u op Machtiging kopiëren.

 2. Wanneer wordt gevraagd of u een nieuw profiel wilt maken, klikt u op Doorgaan.

  Wanneer u de machtigingen van een productprofiel kopieert, gaat u naar een nieuw (concept)productprofiel. Het nieuwe productprofiel heeft alle machtigingen van het oorspronkelijke profiel.

 3. Voer de vereiste gegevens in om een nieuw profiel te maken.

 4. Klik indien van toepassing op Volgende en bewerk de services die u nodig hebt of stel de quota voor dit profiel in.

 5. Klik op Gereed.

Nadat het nieuwe profiel is gemaakt met de machtigingen die van het vorige profiel zijn gekopieerd, gaat u naar het tabblad Gebruikers van het nieuwe profiel.

Voeg de gewenste gebruikers en beheerders toe aan dit profiel.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account