Handboek Annuleren

Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Met een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen voor een losse app kunt u elke beschikbare licentie voor een losse app kiezen en toewijzen aan uw eindgebruikers. Als nieuwe apps beschikbaar komen voor een lidmaatschap voor losse apps, kunt u deze zonder contractwijzigingen toewijzen aan gebruikers.

Overzicht

Het lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen voor een losse app is beschikbaar voor klanten met een Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA). Met dit lidmaatschap kunnen klanten elke app kiezen uit de beschikbare Creative Cloud-applicaties.

Met het lidmaatschap voor een losse app kunnen beheerders de ingerichte applicatie na 30 dagen wijzigen, zonder dat het contract moet worden bijgewerkt. Dit biedt het bedrijf de flexibiliteit om aan veranderende behoeften te voldoen.

Aangezien nieuw uitgebrachte apps worden toegevoegd aan uw lidmaatschap voor losse apps, kunt u deze meteen aan de eindgebruikers toewijzen. U hoeft het bestaande contract niet te wijzigen om gebruik te maken van de nieuwe app.

Gebruikers toevoegen

Wanneer uw organisatie een licentie voor een losse app aanschaft, ziet u de bijbehorende productkaart van de losse app op het tabblad Producten van de Adobe Admin Console. Klik op de productkaart om de lijst met standaardproductprofielen te bekijken.

Standaardprofielen

Het standaardquotum is voor alle productprofielen op nul gezet. Pas de quotumtoewijzingen aan volgens de vereisten van uw organisatie. Volg de onderstaande processen om de quota en gebruikers toe te wijzen aan de productprofielen.

Opmerking:

Ook als u meerdere productprofielen hebt gemaakt, is er slechts één productkaart op het tabblad Producten van de Admin Console. De productkaart geeft het totale aantal gebruikte licenties weer ten opzichte van het totale aantal licenties.

Quota instellen

Stel het quotum in als leidraad voor het aantal licenties dat wordt gedistribueerd met behulp van het productprofiel. Het quotum wordt niet afgedwongen en is slechts een richtlijn. Beheerders kunnen nog steeds extra licenties toewijzen als dat nodig is.

Volg de onderstaande stappen om quota toe te wijzen aan verschillende productprofielen:

 1. Ga in de Adobe Admin Console naar het tabblad Producten en selecteer de productkaart voor de losse app.

 2. Selecteer het gewenste productprofiel en klik op Instellingen onder de naam van het productprofiel. De standaardconfiguratie van het productprofiel wordt weergegeven.

 3. Ga naar Quota en voer het aantal toe te kennen licenties in voor dit profiel. U kunt dit quotum later wijzigen. U kunt ook de andere gegevens in de secties Details en Services wijzigen.

  Opmerking:

  Hoewel u meerdere services voor elk productprofiel kunt selecteren, zijn alleen de services die overeenkomen met de geselecteerde app beschikbaar voor gebruikers in dat productprofiel. Dit geldt voor zowel de standaardprofielen als de aangepaste productprofielen.

Aangepaste productprofielen maken

Als eerste stap kiest u een productprofiel uit de standaardlijst op het tabblad Producten of u kunt een aangepast productprofiel maken.

Maak een aangepast productprofiel als uw organisatie teams heeft die met vergelijkbare apps werken, maar verschillende services vereisen, of als u verschillende productprofielen voor verschillende gebruikersgroepen wilt maken.

U kunt als volgt een aangepast productprofiel maken:

 1. Ga in de Adobe Admin Console naar het tabblad Producten en selecteer de productkaart voor de losse app.

 2. Klik op Nieuw profiel​.

 3. Selecteer een product voor het productprofiel, voer de details en licentiequota in en schakel de vereiste services in of uit.

  Zie Productprofielen maken voor meer informatie.

  Een productprofiel maken

  Opmerking:

  Wanneer u eenmaal een product voor een productprofiel hebt geselecteerd, kunt u het product later niet meer wijzigen. U kunt wel de andere gegevens van het productprofiel bewerken en ook de gebruikers wijzigen die eraan zijn toegewezen.

 4. Klik op Opslaan.

U keert terug naar de lijst Productprofielen. In de lijst wordt nu het profiel weergegeven dat u hebt gemaakt.

Gebruikers toewijzen aan productprofielen

Nadat de productprofielen zijn geconfigureerd, wijst u gebruikers of gebruikersgroepen toe aan de respectieve productprofielen. Lees hoe u gebruikers en groepen toevoegt aan en verwijdert uit een productprofiel.

Als gebruikers zijn toegewezen aan de oude productprofielen voor losse apps, moet u deze gebruikers toewijzen aan de nieuwe productprofielen voor losse apps. Als u de toewijzing van gebruikers wilt omzetten, moet u de gebruikerslijst met oude productprofielen extraheren en de gebruikers toevoegen aan hun nieuwe productprofielen voor losse apps. Vervolgens verwijdert u de gebruikers uit de oude productprofielen om te voorkomen dat te veel licenties worden gedistribueerd. Als u gebruikers beheert met UMAPI, volgt u de instructies in het UMAPI Action Commands-document.

Als u nieuwe gebruikers aan de map Admin Console wilt toevoegen, raadpleegt u Gebruikers beheren.

Opmerking:

Wanneer gebruikers worden toegewezen aan de juiste producten, ontvangen ze hierover per e-mail bericht. Gebruikers kunnen de Creative Cloud desktop-app rechtstreeks downloaden en installeren. Als ze geen beheerdersrechten hebben, moet u pakketten maken en distribueren.

Pakketten maken en distribueren

U kunt een all-inclusive pakket maken voor Creative Cloud-apps voor de desktop, of u kunt app-specifieke pakketten maken op basis van uw gebruikersbehoeften. Om de apps en services te gebruiken, melden de gebruikers zich eenvoudigweg aan bij hun account.

Zie Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken voor meer informatie over het maken en distribueren van pakketten.

De app-toewijzing wijzigen

U kunt nieuwe producten aan uw gebruikers of groepen toewijzen nadat ze een maand zijn gebruikt in hun huidige toewijzing. Meerdere licenties worden verbruikt als dezelfde gebruiker tegelijkertijd aan meerdere productprofielen wordt toegewezen. Om dit te voorkomen verwijdert u de gebruikers of groepen uit hun huidige productprofiel en voegt u ze vervolgens toe aan de nieuwe productprofielen volgens hun nieuwe toewijzingen.

Gebruikers worden op de hoogte gebracht wanneer ze uit het ene productprofiel worden verwijderd en aan een ander profiel worden toegevoegd. De gebruikers verliezen de toegang tot het product zodra ze uit het betreffende productprofiel zijn verwijderd.

Opmerking:

Gebruikers moeten minimaal een maand aan een productprofiel zijn toegewezen voordat ze naar een ander productprofiel worden verplaatst.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?