Wanneer u een lidmaatschap toewijst dat opslagruimte en services omvat, kunt u ervoor kiezen om afzonderlijke services voor dat productprofiel in of uit te schakelen. Door services in en uit te schakelen, bepaalt u waartoe de gebruikers van het productprofiel wel of geen toegang hebben.

Opmerking:

U kunt services in- en uitschakelen voor een volledig productprofiel, maar niet voor specifieke gebruikers.

Als u services in- of uitschakelt, moet u rekening houden met het volgende:

 • Als een gebruiker tot meerdere productprofielen behoort of recht heeft op meerdere lidmaatschappen van losse apps binnen een productprofiel en u een bepaalde service wel voor het ene lidmaatschap inschakelt, maar niet voor het andere, blijft de gebruiker toegang houden tot deze service. Aan de gebruiker wordt een optelsom van rechten verleend.
 • Een gebruiker met een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen dat services omvat, kan zich ook als een individuele gebruiker hebben aangemeld voor een Creative Cloud-lidmaatschap met een Adobe ID. De gebruiker blijft toegang houden tot alle services die u voor het lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen uitschakelt als het individuele lidmaatschap van de gebruiker die service bevat. Dit scenario met rechten is ook van toepassing op gebruikers die mogelijk een lidmaatschap voor een proefversie van Creative Cloud hebben waarin opslagruimte en services zijn opgenomen.
 • Voor een gebruiker die werkt met desktop-apps, worden services mogelijk pas daadwerkelijk in- of uitgeschakeld wanneer de gebruiker de app sluit en weer opnieuw opent.
 • Voor een gebruiker die werkt met een webservice of een mobiele Creative Cloud-app, worden services mogelijk pas daadwerkelijk in- of uitgeschakeld wanneer de gebruiker zich afmeldt en vervolgens weer aanmeldt.

Creative Cloud-gebruikers kunnen de beste resultaten behalen wanneer alle services zijn ingeschakeld. Als er services zijn uitgeschakeld, werken veel functies in Creative Cloud niet.

De lijst met ingeschakelde services wijzigen

Bij het maken of bewerken van een productprofiel kunt u wijzigingen aanbrengen in de lijst met services die beschikbaar zijn voor gebruikers van dat productprofiel. Zie Productprofielen maken en beheren voor de gedetailleerde stappen.

Dit houdt concreet in dat u, wanneer u een productbestand bewerkt, in de lijst met services die in het gedeelte Ingeschakelde services wordt weergegeven, de services kunt kiezen waartoe u de gebruikers van het productprofiel toegang wilt geven.

Voorbeeld 1: Wanneer u het Document Cloud-productprofiel bewerkt, kunt u de services kiezen waartoe u gebruikers toegang wilt geven.

Productprofiel - Document Cloud

Voorbeeld 2: Terwijl u het productprofiel voor het lidmaatschap Creative Cloud Alle apps - 2 GB bewerkt, kunt u de selectie opheffen van die services waartoe u gebruikers geen toegang wilt geven.

Lijst met ingeschakelde services

Creative Cloud-kernservices

Bepaalde services die niet worden weergegeven in de Adobe Admin Console, zijn van essentieel belang voor de functionaliteit van het product en zijn altijd ingeschakeld bij een lidmaatschap dat opslagruimte omvat. Kernservices kunnen niet worden geconfigureerd. Hier volgt een lijst met de kernservices:

 • Bestanden synchroniseren
 • Instellingen synchroniseren
 • Samenwerken
 • Opslag
 • Creative Cloud Libraries
 • Creative Cloud Market
 • Color CC

Zie Optionele services voor informatie over de services die in de Adobe Admin Console kunnen worden in- of uitgeschakeld.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid