Handboek Annuleren

Experience Cloud | Ondersteuning en expertsessies

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u in de Admin Console toegang krijgt tot de ondersteuningsopties, uw ondersteuningsaanvragen beheert, een expertsessie plant en meer.

Het tabblad Ondersteuning in de Admin Console biedt toegang tot verschillende ondersteuningsfuncties via een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface. U kunt onder andere aanvragen maken en beheren, rechtstreeks chatten met medewerkers van de klantenondersteuning van Adobe en sessies met experts plannen.

Opmerking:

Systeembeheerders en ondersteuningsbeheerders moeten zich aanmelden om toegang te krijgen tot opties voor ondersteuningsaanvragen en expertsessies.

Ondersteuningsaanvragen maken en beheren

Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar Ondersteuning. U ziet het tabblad Ondersteuning alleen als u machtigingen van een ondersteuningsbeheerder of systeembeheerder hebt. Dit wordt uitgebreider beschreven in het artikel Beheerdersrollen. Als u het tabblad Ondersteuning nog steeds niet ziet, opent u een incident via Experience League. Geef aanvullende informatie op, zoals bedrijfsnaam, ID van IMS-organisatie en product. Voor meer informatie over onze ondersteuningsvoorwaarden en -processen raadpleegt u de algemene voorwaarden voor ondersteuningsservices van Adobe.

Voor ondersteuning bij Experience Cloud voor bedrijven kunt u ook onze ondersteuningspagina voor bedrijven raadplegen.

Door een ondersteuningsaanvraag te maken, kunt u contact opnemen met het team van de klantenondersteuning van Adobe over problemen met uw Adobe-producten.

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsoverzicht.

 2. Zoek en selecteer de categorie waarin uw probleem valt: Beheer, Creative Cloud, Document Cloud of Experience Cloud. Als u bijvoorbeeld een probleem ondervindt met Adobe Experience Manager (AEM), selecteert u Experience Cloud. Als uw probleem daarentegen te maken heeft met het beheren van uw gebruikers of licenties, selecteert u Beheer.

  Experience Cloud

 3. Klik op Aanvraag maken. Het venster Aanvraag maken wordt geopend.

  U kunt ook Ondersteuning > Ondersteuningsaanvragen kiezen en op Aanvraag maken klikken.

  Aanvraag maken

 4. Selecteer het type probleem dat u ervaart uit de beschikbare opties: Gebruikers en licenties beheren of Creative Cloud/Document Cloud of Experience Cloud. Klik nogmaals op Aanvraag maken.

  Opmerking:

  De probleemcategorie die u selecteert op de pagina Ondersteuningsoverzicht, is geselecteerd in het venster Aanvraag maken. Zorg ervoor dat u de meest geschikte categorie selecteert, zodat we uw aanvraag sneller kunnen doorsturen en oplossen.

  Een ondersteuningsaanvraag maken

 5. Verstrek meer informatie over uw probleem in het venster dat wordt weergegeven.

  Gegevens die moeten worden ingevuld Beschrijving
  Geef een product op Geef de naam van het product op in het betreffende veld. Typ de eerste paar letters van de productnaam om een ​​lijst met opties te zien. Deze optie is niet beschikbaar als u een beheeraanvraag wilt maken. Selecteer een productcomponent in de onderstaande lijst:

  Product voor beheerders:

  • Verzoek om aanvullende AEM Projects
  • Vragen met betrekking tot licentieverlening
  • Algemene vragen over de producten

  Adobe Experience Manager:

  • AEM Managed Services
  • Lokale AEM
  • AEM Brand Portal
  • AEM Dynamic Media/Scene7
  • AEM Screens
  • AEM Mobile
  • AEM Communities
  • AEM Forms
  • AEM als Cloudservice - Sites
  • AEM als Cloudservice - Assets

  Adobe Campaign:

  • Campaign Classic
  • Campaign Standard
  Geef meer informatie over uw aanvraag

  Gegevens alleen voor Adobe Experience Manager (AEM):

  • Project: Selecteer het project waarvoor u een ticket wilt openen.
  • Omgeving: Selecteer de relevante omgeving voor dit probleem (zoals Dev, Stage, QA of Production).
  • Productversie: U achterhaalt de projectversie door de URL van de AEM-instantie te openen en /system/console/status-productinfo toe te voegen.
  • Product: Selecteer de subcategorie van het product (bijvoorbeeld AEM Sites, Assets of Forms).

  Gegevens alleen voor Adobe Campaign (AC):

  • Omgeving: Selecteer de relevante omgeving voor dit probleem (zoals Prod, Stage of Dev).
  • Productversie: Zoek de productversie door de instantie te starten. Navigeer naar Help > Info in de Client Console.
  • Serverbuild: Zoek het buildnummer van de server door de instantie te starten. Navigeer naar Help > Info in de Client Console.
  • Consolebuild: Zoek het buildnummer van de console door de instantie te starten. Navigeer naar Help > Info in de Client Console.
  • Product: Selecteer de subcategorie van het product (zoals E-mail, SMS, Push of Direct Mail).
  • URL van exemplaar: Geef de URL op van de instantie waarvoor u hulp vraagt.
  Selecteer de prioriteit van het probleem

  Afhankelijk van de manier waarop het probleem uw activiteiten beïnvloedt, classificeert u het als volgt:

  • P4 (Onbelangrijk): Selecteer deze optie als het probleem geen grote onderbrekingen in uw normale activiteiten veroorzaakt. Deze optie kan problemen omvatten die te maken hebben met API's en integratie, vragen over installatie en configuratie, verzoeken om verbeteringen of vragen over documentatie..
  • P3 (Belangrijk): Selecteer deze optie als het probleem de normale activiteiten verstoort. Bijvoorbeeld als het probleem ertoe leidt dat de software slecht functioneert of onjuist werkt.
  • P2 (Urgent): Kies deze optie als er ernstige onderbrekingen zijn in de normale activiteiten van uw bedrijf. Als het probleem bijvoorbeeld nadelige gevolgen heeft voor de installatie in het hele bedrijf of voor dringende deadlines of als het een financieel risico voor het bedrijf met zich meebrengt.
  • P1 (Kritiek): Als het probleem uitval of bijzonder ernstige onderbrekingen van een productiesysteem tot gevolg heeft, kunt u ons bellen zodat we u onmiddellijk van dienst kunnen zijn.
  Kwantificeer de impact van het probleem

  Afhankelijk van de schaal waarop het probleem van invloed is op uw organisatie, selecteert u een van de volgende opties:

  • Klein: Van invloed op een of twee gebruikers
  • Gemiddeld: Van invloed op een specifieke groep gebruikers
  • Groot: Van invloed op de meeste gebruikers
  Geef een samenvatting van het probleem

  Geef een beschrijvende samenvatting van uw probleem. Noem het specifieke probleem en geef aan wat u ziet. 

  Voorbeelden van beschrijvende samenvattingen:

  • Fout 'Kan binnenkomende SAML-reactie niet verwerken' met Federated ID
  • 'Account niet herkend' in ondersteuningsvenster
  • Fout 400 of andere fout bij een poging een domeinclaim te valideren
  • Deelvenster met gebruikers, groepen of identiteiten is leeg
  • Domeinclaim wijzigen van Enterprise ID in Federated ID (of omgekeerd)
  • Ik krijg de fout 'Er is geen uitnodiging met deze code gevonden'
  Beschrijf de aard van het probleem waarmee u wordt geconfronteerd Vermeld uw vragen of beschrijf uw probleem gedetailleerd, met inbegrip van de workflow die het probleem heeft veroorzaakt en de stappen om het te reproduceren. Vermeld informatie over wanneer het probleem voor het eerst optrad.
  Voeg screenshots of bestanden toe die het problemen kunnen helpen beschrijven (optioneel) U kunt relevante bestanden van minder dan 20 MB toevoegen aan een aanvraag. Bijvoorbeeld een screenshot van de fout. Uitvoerbare bestanden en DLL-bestanden worden niet ondersteund.
  Opmerking:

  Als het probleem leidt tot uitval of ernstige onderbrekingen van een productiesysteem, zoals in de onderstaande voorbeelden, bel dan direct met de klantenondersteuning van Adobe.

  • Een volledige crash van het systeem of onderbrekingen in de hoofdfuncties van het productiesysteem
  • Aangetaste integriteit van gegevens
  • Dreigende financiële verliezen doordat kritieke projectdeadlines of leveringen worden gemist
 6. Klik op Volgende om meer details over het probleem toe te voegen. Vul in het venster dat wordt weergegeven de volgende gegevens in:

  Gegevens die moeten worden ingevuld

  Beschrijving

  Voeg de personen toe die u op de hoogte wilt stellen

  U kunt meer e-mailadressen toevoegen waarnaar de klantenondersteuning van Adobe updates van de aanvraag moet verzenden. U kunt maximaal tien mensen op de hoogte stellen.

  Telefoonnummer

  Geef een contactnummer op, zodat een medewerker van de klantenondersteuning van Adobe telefonisch contact met u kan opnemen om het probleem op te lossen of om opheldering te vragen.

  Tijdzone

  De tijdzone wordt standaard ingevuld op basis van de informatie van uw systeem.

  Werktijden

  Gebruik de schuifregelaar om aan te geven op welke tijden we u het beste kunnen bereiken.

 7. Klik op Verzenden. Er wordt een ondersteuningsaanvraag gemaakt en er wordt een melding weergegeven.

  Wanneer u een aanvraag verzendt, wordt er een aanvraag-id toegewezen en u kunt de voortgang volgen via de Admin Console. Bij elk antwoord wordt de aanvraag bijgewerkt. De antwoorden worden ook per e-mail verzonden.

 8. Als u de details wilt weergeven of een ondersteuningsaanvraag wilt bijwerken, klikt u op de titel van de aanvraag op de pagina Ondersteuningsoverzicht of de pagina Ondersteuningsaanvragen.

Als u de openstaande en gesloten aanvragen van uw organisatie wilt weergeven en volgen, gaat u naar Ondersteuning > Ondersteuningsaanvragen in de Admin Console.

 • Op het tabblad Open op de pagina Ondersteuningsaanvragen vindt u informatie over lopende aanvragen. De lijst is gecodeerd met kleuren en gesorteerd op basis van de status, waarbij de aanvragen die actie vereisen, bovenaan staan.
 • Nadat uw aanvraag is opgelost, kunt u de geschiedenis van de aanvraag bekijken op het tabblad Gesloten van de pagina Ondersteuningsaanvragen.
Bestaande aanvragen weergeven en volgen
Bestaande aanvragen weergeven en volgen

Als u een aanvraag wilt bijwerken, navigeert u naar Ondersteuning > Ondersteuningsaanvragen in de Admin Console en klikt u op de titel van de aanvraag. Er verschijnt een scherm met alle informatie over de aanvraag.

Een aanvraag bijwerken
Details van aanvraag

U kunt de volgende handelingen uitvoeren op deze pagina:

 • Details van aanvraag bekijken: Klik op Details onder de naam van de aanvraag in het scherm dat wordt weergegeven wanneer u een specifieke aanvraag opent.
 • Contactpersonen bijwerken: Als u meldingen over aanvragen naar meerdere personen wilt laten verzenden, klikt u op de drie puntjes rechts van Contactpersonen. Selecteer vervolgens Contactpersonen bijwerken. Voeg de gewenste e-mailadressen toe in het venster dat wordt weergegeven. U kunt maximaal tien mensen op de hoogte stellen.
 • Een opmerking of bijlage toevoegen: Als u nieuwe informatie over de aanvraag wilt verstrekken of een antwoord wilt sturen naar de klantenservice van Adobe, kunt u opmerkingen toevoegen nadat u de aanvraag hebt gemaakt.
  • Als u een opmerking wilt toevoegen, klikt u op Opmerking toevoegen onder Discussie. Klik daarna op Verzenden.
  • Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u Bijlage toevoegen onder Discussie. Upload uw bestanden en klik op Verzenden.
Opmerking:

U kunt relevante bestanden van minder dan 20 MB aan de aanvraag toevoegen, bijvoorbeeld een screenshot van de fout. Uitvoerbare bestanden en DLL-bestanden worden niet ondersteund.

Een aanvraag sluiten of escaleren

 • Als u een aanvraag wilt sluiten, klikt u op Aanvraag sluiten onder Handelingen. Geef in het venster dat wordt weergegeven aan waarom u de aanvraag wilt sluiten en klik op Verzenden.
 • Als u niet tevreden bent over de oplossing van de aanvraag, kunt u een aanvraag escaleren. Klik daarvoor op Aanvraag escaleren onder Handelingen. Geef in de desbetreffende velden meer informatie over waarom u een aanvraag wilt escaleren. Klik op Verzenden. Zowel de beheerder als de verantwoordelijke medewerker van de technische ondersteuning wordt op de hoogte gebracht.
Een aanvraag sluiten
Een aanvraag sluiten

 • Een aanvraag opnieuw openen: U kunt een aanvraag openen binnen 14 dagen nadat deze is gesloten. Als u een aanvraag opnieuw wilt openen, klikt u op Aanvraag opnieuw openen onder Handelingen. Geef in het venster dat wordt weergegeven aan waarom u de aanvraag opnieuw wilt openen. Klik op Verzenden.

Chatten met de klantenondersteuning van Adobe

Via de Adobe Admin Console kunt u chatten met de klantenondersteuning van Adobe, zodat zij u kunnen helpen om uw problemen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat het probleem sneller wordt doorgezonden en opgelost, moet u het meest toepasselijke onderwerp selecteren uit de onderwerpen in het livechatvenster.
Nadat de chat is afgelopen, worden uw vraag en gesprek opgeslagen als een ondersteuningsaanvraag die u achteraf kunt weergeven, volgen en beheren.

Doe het volgende als u wilt chatten met de klantenondersteuning van Adobe:

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsoverzicht en klik op Chat starten.

  Chat starten
  Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

 2. Er verschijnt een livechatvenster met een reeks vooraf ingestelde chatonderwerpen. Selecteer een van deze onderwerpen.

  Chatsessie starten
  Livechatvenster met een reeks vooraf ingestelde chatonderwerpen

 3. Typ uw bericht in het chatvenster om zo contact op te nemen met onze medewerkers en uw probleem op te lossen. 

Expertsessies plannen

Een expertsessie bestaat uit een telefoongesprek van 30 minuten waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld om zo gebruikers te helpen met een specifieke productfunctie. Elke sessie wordt op afspraak gepland met het team van de klantenondersteuning van Adobe op een door u gekozen tijdstip. De sessies worden zo nodig uitgevoerd met behulp van software voor schermdeling, zodat een productexpert u door complexe of nieuwe workflows kan leiden.

Opmerking:
 1. Expertsessies kunnen worden ingepland van maandag tot en met vrijdag en zijn alleen beschikbaar in het Engels.
 2. Zorg dat u ten minste 24 uur van tevoren een aanvraag indient.
 3. Als u langere sessies of formelere training nodig hebt, gaat u naar de trainingswebsite voor een overzicht van de trainingsopties van Adobe.

U kunt uw expertsessies bijhouden. Als u de details wilt weergeven of een aangevraagde expertsessie wilt bijwerken of annuleren, klikt u op de sessie-id op de pagina Ondersteuningsoverzicht of Expertsessies.

 • Het tabblad Open van de pagina Expertsessies bevat informatie over lopende sessies, zoals hun status, onderwerp, de beheerder die ze heeft aangevraagd en relevante datums. De lijst met openstaande aanvragen is gecodeerd met kleuren en gesorteerd op basis van de status, waarbij de aanvragen die actie vereisen, bovenaan staan.
 • Zodra uw sessies zijn voltooid, kunt de geschiedenis ervan weergeven op het tabblad Gesloten van de pagina Expertsessies.

U kunt als volgt een expertsessie aanvragen:

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsoverzicht.

 2. Selecteer Experience Cloud en klik op Expertsessie aanvragen. Het venster Expertsessie aanvragen wordt geopend.

  U kunt ook navigeren naar Ondersteuning > Expertsessies en klikken op Expertsessie aanvragen.

  Expertsessie aanvragen
  Expertsessie aanvragen

 3. Afhankelijk van de productfamilie die u hebt geselecteerd op de pagina Ondersteuningsoverzicht, is in het volgende venster automatisch een van deze twee opties voor u geselecteerd: Voor beheerders of Voor productgebruikers.

  Klik op Expertsessie aanvragen om een ​​expertsessie aan te vragen.

  Opmerking:

  Als u vanaf de pagina Expertsessies komt, moet u een van deze twee opties selecteren voordat u doorgaat: Voor beheerders en Voor productgebruikers.

  Soort probleem

 4. Geef meer informatie over uw probleem in het venster dat wordt weergegeven.

  Gegevens die moeten worden ingevuld

  Beschrijving

  Geef een product op

  Geef het product op waarover u meer wilt weten. Deze optie is niet beschikbaar als u een expertsessie voor beheerders hebt aangevraagd.

  Onderwerp van sessie

  Kies een sessieonderwerp in de vervolgkeuzelijst.

  Beschrijf de aard van uw verzoek

  Beschrijf het probleem in detail, inclusief de workflow die het probleem veroorzaakte.

  Sessietijden voorstellen

  Voer drie voorkeurstijdvakken in wanneer we u kunnen bellen.

  Tijdzone

  De tijdzone wordt standaard ingevuld op basis van de informatie van uw systeem.

  E-mail

  Het e-mailadres waarnaar sessie-updates worden verzonden, staat vermeld op de pagina.

  Telefoonnummer

  Voer uw telefoonnummer in, inclusief uw land- en netnummer.

 5. Klik op Verzenden. Er wordt een expertsessie gemaakt en er wordt een melding weergegeven.

  Wanneer u een expertsessie aanvraagt, wordt er een aanvraag-id toegewezen, zodat u de voortgang ervan kunt bijhouden. Bij elk antwoord wordt de aanvraag bijgewerkt. De antwoorden worden ook per e-mail verzonden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account