Inleiding

Als beheerder van een Adobe-product beheerde u gebruikers mogelijk op een traditionele manier en controleerde u hun toegang tot verschillende productfuncties via de beheerinterface van het product dat u gebruikte. U kunt nu dezelfde beheertaken uitvoeren via de Adobe Admin Console. In dit document worden de voordelen hiervan uitgelegd en wordt u bovendien begeleid bij de overstap naar de Admin Console.

Dit document geeft een overzicht van de stappen die nodig zijn om het gebruikersbeheer vanuit uw huidige productinterface over te brengen naar de Adobe Admin Console. In dit document vindt u koppelingen naar andere documenten met uitgebreide beschrijvingen van specifieke procedures.

Voor wie is dit document bedoeld

Dit document is bedoeld voor de volgende beheerdersrollen.

Opmerking:

De specifieke namen die hier voor deze rollen worden gebruikt, kunnen verschillen van de namen in het product dat u beheert. 

Systeembeheerders

Dit zijn de beheerders van het huidige product die verantwoordelijk zijn voor het gebruikersbeheer. Met deze rol worden onder andere de volgende taken uitgevoerd:

 • Gebruikers toevoegen en ze uitnodigen om het product te gebruiken 
 • Gebruikerseigenschappen bewerken
 • Gebruikers verwijderen

Productbeheerders

Dit zijn beheerders van het huidige product die verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van productmachtigingen aan gebruikers voor toegang tot verschillende productfuncties. Met deze rol worden onder andere de volgende taken uitgevoerd:

 • Machtigingen voor een specifieke productfunctie toewijzen en intrekken
 • Een productspecifieke rol toewijzen aan een gebruiker

Opmerking:

Dit document is niet voor de eindgebruikers. Meestal verloopt het migratieproces probleemloos voor de eindgebruiker en hoeft deze niks te doen. Als systeembeheerder kunt u uw eindgebruikers informeren over het verloop van dit migratieproces.

Voordelen van migratie naar de Admin Console

Redenen om over te stappen op de Admin Console

De Adobe Admin Console biedt een centrale locatie voor het beheren van beheerders, gebruikers, gebruikersgroepen, productmachtigingen en productrollen voor alle Adobe-producten die uw organisatie heeft aangeschaft.

U kunt systeembeheertaken delegeren door andere systeembeheerders te maken. U kunt ook productspecifieke beheerders aanwijzen voor het beheer van Adobe-producten die uw organisatie heeft aangeschaft. Zie Beheerdersrollen voor meer informatie.

Wanneer Adobe nieuwe producten en services introduceert, kunt u uw gebruikers snel toegang verlenen tot deze producten vanuit de Admin Console. U kunt ook productspecifieke machtigingen en rollen beheren met behulp van productprofielen.

U kunt bovendien gebruikersgroepen maken om productmachtigingen en productrollen voor meerdere gebruikers tegelijk te beheren. Maak gebruikersgroepen op basis van uw behoeften en wijs deze gebruikersgroepen vervolgens toe aan de productprofielen die u definieert.

Zie Admin Console voor meer informatie.

Wie profiteert er van de migratie?

Systeembeheerders

Voor systeembeheerders biedt de Admin Console één enkele interface vanwaaruit alle gebruikers in de organisatie kunnen worden beheerd, ongeacht de Adobe-producten die ze gebruiken. U kunt nieuwe gebruikers aan de Admin Console toevoegen met behulp van hun Adobe ID of hun aanmeldingsgegevens van de onderneming.

De stappen die u moet uitvoeren om gebruikers toe te voegen, vindt u in het document Gebruikers uitnodigen. U kunt ook meerdere gebruikers toevoegen met behulp van een CSV-bestand. De console biedt ook diverse bulkbewerkingen voor het beheer van gebruikers.

Productbeheerders

Als u een productbeheerder bent, biedt de Admin Console u één enkele interface vanwaaruit u de productspecifieke machtigingen en rollen voor de gebruikers in uw organisatie kunt beheren. Wanneer Adobe nieuwe functies toevoegt aan de producten die uw organisatie gebruikt, kunt u eventuele nieuwe machtigingen voor de bestaande gebruikers binnen dezelfde interface beheren. Als uw organisatie nieuwe producten aanschaft bij Adobe, kunt u dezelfde Admin Console gebruiken om uw gebruikers toegang te bieden tot deze nieuwe producten en om hun machtigingen en rollen voor deze nieuwe producten te beheren.

Zie Producten en productprofielen beheren voor meer informatie over het beheren van productmachtigingen en rollen.

Eindgebruikers

Uw eindgebruikers hebben één set aanmeldingsgegevens die ze kunnen gebruiken voor alle bestaande en nieuwe Adobe-producten die beschikbaar zijn voor uw organisatie.

Vóór de migratie

U ontvangt in het product een melding om de migratie te kunnen starten.

Uitnodiging per e-mail van Adobe aan de primaire systeembeheerder

Als uw organisatie de Admin Console nog niet gebruikt, wordt u aangewezen als primaire systeembeheerder en ontvangt u van Adobe per e-mail een uitnodiging voor de Admin Console. Meld u aan met de gegevens van uw Adobe ID.

De migratieworkflow

Hier volgt een overzicht van de te nemen stappen voor migratie van uw gebruikersbeheer naar de Admin Console.

Stap 1: Het identiteitstype voor uw gebruikers plannen

In de eerste stap bepaalt u het identiteitstype voor uw gebruikers. Het identiteitsbeheersysteem van Adobe helpt beheerders om gebruikers toegang te geven tot applicaties en services en de toegang ertoe te beheren. Adobe biedt drie verschillende soorten identiteiten of accounts om gebruikers te verifiëren en te autoriseren. Ze gebruiken alle drie een e-mailadres als gebruikersnaam. U kunt kiezen uit de volgende identiteitstypen die worden ondersteund door de Admin Console.

 • Federated ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van een organisatie en is via federatie gekoppeld aan de directory van de onderneming. De organisatie beheert de aanmeldingsgegevens en verwerkt eenmalige aanmelding via een SAML2-identiteitsprovider (IdP).
 • Enterprise ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de organisatie. Adobe host de Enterprise ID en voert de verificatie uit, maar de organisatie onderhoudt de Enterprise ID.
 • Adobe ID: Wordt gemaakt en beheerd door en is eigendom van de eindgebruiker. Adobe voert de verificatie uit en de eindgebruiker beheert de identiteit.

Op basis van de behoeften van uw organisatie selecteert u het meest geschikte identiteitsmodel dat u wilt implementeren en gebruiken.

Opmerking:

Adobe raadt ondernemingen ten zeerste aan welbewust alleen gebruikers met Federated ID's of Enterprise ID's aan hun organisatie toe te voegen. Het gebruik van deze identiteitstypen biedt meer controle over uw gebruikers en middelen vanuit uw bedrijfsdomeinen.

Belangrijk: U kunt Federated ID's of Enterprise ID's gebruiken, maar niet beide. U kunt echter maar één van deze identiteitstypen met Adobe ID's kiezen. Dit kan handig zijn als sommige gebruikers zich bij het product aanmelden met de aanmeldingsgegevens van de onderneming (zoals jandevries@voorbeeld.com) en sommige gebruikers zich aanmelden met e-mailadressen van buiten de onderneming (zoals janniedevries@gmail.com).

Raadpleeg de ondersteunde identiteitstypen voor meer informatie.

Stap 2: Adobe ID's maken

Opmerking:

Als u ervoor hebt gekozen om alleen Enterprise ID's of Federated ID's te gebruiken, kunt u deze stap in de workflow overslaan.

Een Adobe ID wordt alleen aanbevolen als uw gebruikers zich momenteel bij uw product aanmelden met een e-mailadres dat geen deel uitmaakt van het domein van uw organisatie. Als sommige van uw gebruikers een Adobe ID als identiteitstype gebruiken, vraagt u alle gebruikers of ze een Adobe ID willen maken op http://www.adobe.com/nl.

Stap 3: Een directory configureren

Als u Enterprise ID's of Federated ID's wilt gebruiken, maakt u eerst een directory waaraan u een of meer domeinen kunt koppelen.

Zie Identiteit instellen voor meer informatie.

Stap 4: Uw domein claimen (als u bij stap 1 hebt gekozen voor het identiteitstype Enterprise ID of Federated ID).

Uw eindgebruikers worden geverifieerd met domeinen die u instelt in de Admin Console. Als uw e-mailadres johandevries@voorbeeld.com is, dan is voorbeeld.com uw domein. Een geclaimd domein kan worden gebruikt met Enterprise ID's of met Federated ID's, maar niet met beide. U kunt echter meerdere domeinen claimen.

Uw organisatie moet aantonen dat u het beheer hebt over een domein om dat domein te kunnen claimen. En een domein kan maar één keer worden geclaimd.

Als het domein al is geclaimd, bijvoorbeeld door een andere afdeling van hetzelfde bedrijf, kan iemand om toegang tot het domein verzoeken via het proces van het claimen van een domein. De eerste afdeling die het domein claimt (eigenaar), is verantwoordelijk voor het goedkeuren van elke aanvraag voor toegang door andere afdelingen (gemachtigden, soms ook beheerorganisaties genoemd). Raadpleeg Domeinen vertrouwen voor meer informatie.

Als u Federated ID's hebt ingesteld, kan eenmalige aanmelding worden geconfigureerd. Wanneer organisaties eenmalige aanmelding configureren en inschakelen, kunnen gebruikers hun bedrijfsaanmeldingsgegevens gebruiken om toegang te krijgen tot Adobe-software.

Stap 5: Het gebruikersbeheer migreren

Opmerking:

Voordat u de migratie start, moet een van de volgende bewerkingen (of moeten beide bewerkingen) zijn voltooid:

 • Als u ervoor hebt gekozen om Adobe ID's te gebruiken (alleen of met Enterprise ID's of Federated ID's), moeten uw gebruikers hun Adobe ID hebben gemaakt op http://www.adobe.com/nl.
 • Als u ervoor hebt gekozen om Enterprise ID's of Federated ID's te gebruiken, moet u het domein hebben geclaimd voor uw onderneming.

Nadat uw gebruikers hun Adobe ID's hebben gemaakt en/of u het domein voor uw onderneming hebt geclaimd, kunt u het migratieproces vanuit uw Adobe-product starten.

Stap 6: Gebruikers ontvangen een uitnodiging per e-mail

Alle gebruikers die zo zijn ingesteld dat ze worden beheerd via de Admin Console, ontvangen een e-mailbericht waarin wordt uitgelegd waartoe ze toegang hebben gekregen.

Systeem- en productbeheerders hebben toegang tot de Admin Console.

Eindgebruikers kunnen zich aanmelden bij het product met hun aanmeldingsgegevens.

Na de migratie

Nadat de migratie is voltooid, worden de volgende wijzigingen van kracht:

Systeembeheerders

U beheert gebruikers niet langer vanuit het product.

Gebruik de Admin Console voor het beheer van gebruikersgroepen. Lees dit artikel waarin u kennismaakt met de Admin Console en leest hoe u het kunt gebruiken.

Als u de primaire (of eerste) systeembeheerder voor uw organisatie in de Admin Console bent, kunt u beheerdersrollen toewijzen aan andere gebruikers. Dit kunnen onder andere de volgende rollen zijn:

 • Andere systeembeheerders
 • Productbeheerders

Productbeheerders

U kunt gebruikers, hun machtigingen of hun rollen niet meer in het product beheren.

U krijgt beheerdersrechten toegewezen voor een of meer producten in uw organisatie. U kunt productprofielen maken en beheerders toewijzen aan de profielen die u maakt. U kunt ook gebruikers en gebruikersgroepen aan deze productprofielen toewijzen. Desgewenst kunt u vervolgens rollen toewijzen aan deze gebruikers en gebruikersgroepen. 

Zie Producten en profielen beheren voor meer informatie over de manier waarop u productprofielen kunt beheren in de Admin Console.

Eindgebruikers

Eindgebruikers melden zich aan bij het bestaande product met hun aanmeldingsgegevens. Alle gebruikersinformatie is specifiek voor de Adobe ID of zoals is opgegeven in uw onderneming (als u voor Federated ID's of Enterprise ID's kiest).