Handboek Annuleren

Creative Cloud-producten verwijderen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u Creative Cloud-apps van clientcomputers verwijdert en de licenties weer toevoegt aan de distributiegroep.

Let op:

Adobe stopt met de ontwikkeling en het onderhoud van Creative Cloud Packager. We raden u aan om Creative Cloud Packager niet meer te gebruiken om Creative Cloud-apps te verwijderen. 

1: GEÏNSTALLEERD PAKKET GEBRUIKEN

Gebruik deze methode als u de pakketbestanden hebt gedownload van de Admin Console.


2: GESELECTEERDE VERSIES VERWIJDEREN

Gebruik deze methode als u de pakketbestanden hebt en u bepaalde app-versies wilt verwijderen.


3: VERWIJDERINGSPAKKET GEBRUIKEN

Gebruik deze methode als u de pakketbestanden niet hebt gedownload van de Admin Console.


Opmerking:

Met deze methoden worden plug-ins niet verwijderd. Als u plug-ins wilt verwijderen, downloadt u de tool Extension Manager-opdrachtregel via Admin Console > Pakketten > Tools.

Let op:

We raden u af om de verwijderingsprocedures van het besturingssysteem te gebruiken (zoals verwijderen via Apps en onderdelen in Windows of door apps naar de Prullenmand te slepen in macOS). 

Hiermee kunnen productgegevens worden verwijderd, maar licentiegegevens worden niet verwijderd van de computer of uit de Admin Console.

Methode 1: Geïnstalleerd pakket gebruiken

De pakketten die u maakt (en distribueert) op clientcomputers, kunnen ook worden gebruikt om dezelfde Creative Cloud-apps te verwijderen die u met dat pakket hebt geïnstalleerd. Wanneer u het pakket gebruikt om de apps te verwijderen, worden bovendien de licenties die op de clientcomputers zijn geïnstalleerd, verwijderd en weer toegevoegd aan de distributiegroep. Nadat u deze procedure hebt uitgevoerd om de apps te verwijderen, kunt u dus het bijgewerkte aantal licenties bekijken op het tabblad Overzicht van de Admin Console.

Ga op de clientcomputer naar de map met het pakketbestand dat u hebt gedownload toen u het pakket maakte op het tabblad Pakketten van de Admin Console.

Gebruik de procedure voor het verwijderen van pakketten op basis van het besturingssysteem van de clientcomputer.

1a. Geïnstalleerd pakket gebruiken in Windows

Vanuit Windows Verkenner

Klik met de rechtermuisknop op het MSI-bestand van het pakket (<pakketnaam>.MSI) en klik op Verwijderen.

Via de opdrachtregel van Windows

 1. Open de opdrachtprompt met beheerdersrechten.

 2. Ga naar de map met het gedownloade pakket en voer de volgende opdracht uit:

  msiexec /x <pad van pakket>/Build/<pakketnaam>.msi /q

  OF

  msiexec /x <pakket-ID> /q

  U kunt de pakket-ID vinden in de pakketdetails in de Admin Console.

1b. Geïnstalleerd pakket gebruiken in macOS

Via de Finder van macOS

 1. Aangezien het bestand dat u van de Admin Console downloadt, een .zip-bestand is, moet u eerst het .zip-bestand uitpakken.

  De uitgepakte inhoud bevat een map Build met twee bestanden:

  • <Pakketnaam>_Install.pkg
  • <Pakketnaam>_Uninstall.pkg
 2. Dubbelklik op <Pakketnaam>_Uninstall.pkg.

 3. Klik op Installeer.

  Meegeleverd installatieprogramma

Via de terminal van macOS

 1. Navigeer in de terminal naar de map met het gedownloade pakket en voer de volgende opdracht uit:

  sudo installer -pkg <pad van <pakketnaam>_Uninstall.pkg > -target /

Methode 2: Geselecteerde app-versies verwijderen

2a. Via de opdrachtregel van Windows

Beschrijving

Gebruik de opdrachtregel om geselecteerde versies van bepaalde apps te verwijderen.

Lees dit artikel voor SAP-codes, nummers van basisversies en platforms voor de apps die u kunt verwijderen met de onderstaande opdrachten:

Voorbeeld:

&quot;%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe&quot; --uninstall=1 --sapCode=PHSP --baseVersion=23.0 --platform=win64 --deleteUserPreferences=false

Opties:

Alle opties hebben de vorm --<optie>=<waarde>

--uninstall: geef 1 op om het product te verwijderen.

--sapCode: de SAP-code van het product dat u wilt verwijderen.

--baseVersion: de basisversie van het product dat u wilt verwijderen.

--platform: het besturingssysteem waarvan het product moet worden verwijderd.

--deleteUserPreferences: True: gebruikersvoorkeuren voor de app verwijderen. False: gebruikersvoorkeuren voor de app behouden.

Locatie van Setup-bestand:

\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe

Foutcodes:

103

Onjuiste argumenten

101

Onjuiste parameterwaarden

2b. Via de terminal van macOS

Beschrijving:

U kunt de terminal gebruiken om geselecteerde versies van bepaalde apps te verwijderen.

Lees dit artikel voor SAP-codes, nummers van basisversies en platforms voor de apps die u kunt verwijderen met de onderstaande opdrachten:

Voorbeeld:

&quot;/Library/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox/Setup&quot; --uninstall=1 --sapCode=PHSP --baseVersion=23.0 --platform=osx10-64 --deleteUserPreferences=false

Opties:

Alle opties hebben de vorm --<optie>=<waarde>

--uninstall: geef 1 op om het product te verwijderen.

--sapCode: de SAP-code van het product dat u wilt verwijderen.

--baseVersion: de basisversie van het product dat u wilt verwijderen.

--platform: het besturingssysteem waarvan het product moet worden verwijderd.

--deleteUserPreferences: True: gebruikersvoorkeuren voor de app verwijderen. False: gebruikersvoorkeuren voor de app behouden.

Locatie van Setup-bestand:

/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox/Setup

Foutcodes:

103

Onjuiste argumenten

101

Onjuiste parameterwaarden

Methode 3: Verwijderingspakket gebruiken

Gebruik deze methode als u het geïnstalleerde pakket niet hebt.

Let op:

Adobe stopt met de ontwikkeling en het onderhoud van Creative Cloud Packager. We raden u aan om Creative Cloud Packager niet meer te gebruiken om Creative Cloud-apps te verwijderen. 

Download het volgende bestand met een verwijderingspakket voor Creative Cloud Alle apps voor het besturingssysteem van de clientcomputer en pak het uit.

Downloaden

Let op:

Het verwijderingspakket voor macOS kan momenteel niet worden gebruikt om apps te verwijderen op computers met de universele macOS-architectuur.

3a. Alle Creative Cloud-apps verwijderen

Nadat u het relevante pakketbestand voor het verwijderen van Alle apps hebt gedownload en uitgepakt, volgt u de procedures in de sectie Verwijderingspakket gebruiken om alle Creative Cloud-apps op de clientcomputer te verwijderen.

3b. Specifieke app-versies verwijderen

Als u niet alle Creative Cloud-apps van een computer verwijdert, moet u wijzigingen aanbrengen in het bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml dat u in het gedownloade pakket vindt. Dit bestand bevat één vermelding voor elke Creative Cloud-app-versie die in dit artikel staat. Als u specifieke versies wilt verwijderen, moet u er dus voor zorgen dat u alleen die vermeldingen in het bestand laat staan en dat u alle andere vermeldingen verwijdert.

Voorbeelden

 1. Nadat u het relevante pakketbestand voor het verwijderen van Alle apps hebt gedownload en uitgepakt, gaat u naar de uitgepakte map.

 2. Zorg ervoor dat alleen de volgende vermeldingen aanwezig zijn in AdobeCCUninstallerConfig.xml

  <CCPUninstallXML>
    <UninstallInfo>
      <HD>
        <Products>
          <Product>
            <SapCode>IDSN</SapCode>
            <Version>16.0</Version>
            <BaseVersion>16.0</BaseVersion>
            <Platform>win64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>PHSP</SapCode>
            <Version>22.0</Version>
            <BaseVersion>22.0</BaseVersion>
            <Platform>win64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>AEFT</SapCode>
            <Version>18.0</Version>
            <BaseVersion>18.0</BaseVersion>
            <Platform>win64</Platform>
          </Product>
        </Products>
      </HD>
    </UninstallInfo>
  </CCPUninstallXML>
 3. Gebruik het bijgewerkte bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml in de uitgepakte map om de procedures in het gedeelte Verwijderingspakket gebruiken te volgen en de geselecteerde Creative Cloud-apps van de clientcomputer te verwijderen.

 1. Nadat u het relevante pakketbestand voor het verwijderen van alle apps hebt gedownload en uitgepakt, gaat u naar de uitgepakte map.

 2. Zorg ervoor dat alleen de volgende vermeldingen aanwezig zijn in AdobeCCUninstallerConfig.xml

  <CCPUninstallXML>
    <UninstallInfo>
      <RIBS>
        <Products>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>18.0</Version>
            <Leid>V7{}Illustrator-18-Mac-GM</Leid>
            <Platform>osx10-64</Platform>
            <DeploymentUninstall>
              <Deployment>
                <Properties>
                  <Property name=&quot;edtWorkflow&quot;>1</Property>
                  <Property name=&quot;mediaSignature&quot;>{1742D874-9E57-4175-97B5-44210CA7F230}</Property>
                  <Property name=&quot;uninstall&quot;>1</Property>
                </Properties>
                <Payloads>
                  <Payload adobeCode=&quot;{1742D874-9E57-4175-97B5-44210CA7F230}&quot;>
                    <Action>remove</Action>
                  </Payload>
                </Payloads>
              </Deployment>
            </DeploymentUninstall>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>17.0</Version>
            <Leid>Illustrator-CS7-Mac-GM</Leid>
            <Platform>osx10-64</Platform>
            <DeploymentUninstall>
              <Deployment>
                <Properties>
                  <Property name=&quot;edtWorkflow&quot;>1</Property>
                  <Property name=&quot;mediaSignature&quot;>{60D034D6-7494-4FB2-AA48-EF453ECB1581}</Property>
                  <Property name=&quot;uninstall&quot;>1</Property>
                </Properties>
                <Payloads>
                  <Payload adobeCode=&quot;{60D034D6-7494-4FB2-AA48-EF453ECB1581}&quot;
                    <Action>remove</Action>
                  </Payload>
                </Payloads>
              </Deployment>
            </DeploymentUninstall>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>19.0</Version>
            <Leid>V7{}Illustrator-19-Mac-GM</Leid>
              <Platform>osx10-64</Platform>
            <DeploymentUninstall>
              <Deployment>
                <Properties>
                  <Property name=&quot;edtWorkflow&quot;>1</Property>
                  <Property name=&quot;mediaSignature&quot;>{D467C6EE-6F62-478D-935C-A31AB179F36E}</Property>
                  <Property name=&quot;uninstall&quot;>1</Property>
                </Properties>
                <Payloads>
                <Payload adobeCode=&quot;{D467C6EE-6F62-478D-935C-A31AB179F36E}&quot;>
                    <Action>remove</Action>
                  </Payload>
                </Payloads>
              </Deployment>
            </DeploymentUninstall>
          </Product>
        </Products>
      </RIBS>
      <HD>
        <Products>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>24.0</Version>
            <BaseVersion>24.0</BaseVersion>
            <Platform>osx10-64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>22.0.0</Version>
            <BaseVersion>22.0.0</BaseVersion>
            <Platform>osx10-64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>20.0.0</Version>
            <BaseVersion>20.0.0</BaseVersion>
            <Platform>osx10-64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>25.0</Version>
            <BaseVersion>25.0</BaseVersion>
            <Platform>osx10-64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>23.0</Version>
            <BaseVersion>23.0</BaseVersion>
            <Platform>osx10-64</Platform>
          </Product>
          <Product>
            <SapCode>ILST</SapCode>
            <Version>21.0.0</Version>
            <BaseVersion>21.0.0</BaseVersion>
            <Platform>osx10-64</Platform>
          </Product>
        </Products>
      </HD>
    </UninstallInfo>
  </CCPUninstallXML>
 3. Gebruik het bijgewerkte bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml in de uitgepakte map om de procedures in het gedeelte Verwijderingspakket gebruiken te volgen en de geselecteerde Creative Cloud-apps van de clientcomputer te verwijderen.

Opmerking:

In AdobeCCUninstallerConfig.xml worden nodes binnen de node UninstalInfo gedefinieerd: RIBS en HD.

Productnodes uit de HD-node verwijderen

Alle producten, met hun versies en SAP-codes die zijn gedefinieerd binnen de HD-node, worden vermeld in Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd. Als u een van deze productversies wilt installeren, moeten de productnodes in de HD-node worden bijgewerkt.

Productnodes uit de RIBS-node verwijderen

Als u een product wilt verwijderen met een versie die ouder is dan de versies in Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd, voegt u de node Product toe aan de node RIBS in AdobeCCUninstallerConfig.xml.

Verwijderingspakket gebruiken

Het verwijderingspakket bevat de volgende bestanden:

Het binaire bestand AdobeCCUninstaller

Het uitvoerbare verwijderingsbestand

AdobeCCUninstallerConfig.xml

Het configuratiebestand bevat gedetailleerde informatie over de applicaties (en versies) die zijn geselecteerd om te worden verwijderd.

uninstallerInfo.txt

bevat de lijst met applicaties (en versies) die zijn geselecteerd om te worden verwijderd.

De volgende applicaties kunnen niet worden toegevoegd aan het verwijderingspakket:

 • Creative Suite 6 en eerdere versies
 • Acrobat
 • Adobe Scout
 • Gaming SDK
 • Lightroom – alle versies vóór 5.7.1
 • Muse – alle versies vóór 2014.2.1
 • Reflow
Opmerking:

Als u van plan bent om met het verwijderingspakket alle versies van een product te verwijderen en vervolgens met het installatiepakket de meest recente versie van het product te installeren, is het raadzaam om eerst de eerdere versies te verwijderen en vervolgens de meest recente versie te installeren.

De bestandskoppelingen worden verbroken door het verwijderingspakket, maar als u eerst de eerdere versies verwijdert en vervolgens de meest recente versie installeert, worden de bestandskoppelingen tijdens de installatie opnieuw gemaakt. Als u eerst de eerdere versies verwijdert, is de kans op conflicten ook kleiner, omdat tijdens het proces alle verwijzingen naar eerdere versies volledig worden verwijderd.

Voer de volgende stappen uit om het verwijderingspakket uit te voeren op een clientcomputer.

 1. Open de opdrachtprompt met beheerdersrechten.

 2. Ga in de opdrachtprompt naar de map met het binaire AdobeCCUninstaller-bestand en voer dan als volgt het binaire bestand uit:

  Als het bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml zich in dezelfde map bevindt als het binaire bestand, voert u de volgende opdracht in:

  Windows OS: Voer AdobeCCUninstaller.exe in en druk op Enter

  macOS: Voer sudo ./AdobeCCUninstaller in en druk op Enter.

  Als het bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml zich in een andere map dan het binaire bestand bevindt, voert u de volgende opdracht in:

  Windows OS: Voer AdobeCCUninstaller.exe --uninstallConfigPath=<pad naar AdobeCCUninstallerConfig.xml> in en druk op Enter

  macOS: Voer sudo ./AdobeCCUninstaller --uninstallConfigPath=<pad naar AdobeCCUninstallerConfig.xml> in en druk op Enter.

  De uitvoer in de console geeft de voortgang en de status weer van de verwijdering van elke applicatie.

Nadat de verwijdering is voltooid, wordt het logbestand AdobeCCUninstaller.log gegenereerd voor het besturingssysteem van de clientcomputer.

 • WindowsC:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Local\Temp
 • macOS/Gebruikers/<gebruikersnaam>/Bibliotheek/Logs

Code

Definitie

0

Gelukt

1

Het uitvoerbare verwijderingsbestand is niet gestart met beheerdersrechten of de opdrachtregelargumenten bevatten een fout.

2

Fout bij het verwijderen van enkele of alle applicaties die zijn geconfigureerd in het verwijderingspakket.

Als u een specifieke versie van een applicatie hebt verwijderd en er een andere versie op de computer blijft staan, wordt de bestandskoppeling tussen de applicatiebestanden en de applicatie verbroken. Zie Bestandskoppelingen verbroken voor meer informatie.

Als een applicatie als onderdeel van een Creative Cloud-pakket is geïnstalleerd, worden bij het verwijderen niet de pakket-MSI-registervermeldingen verwijderd.

Nadat de verwijdering is voltooid, worden de gekoppelde applicatielicenties niet verwijderd. Zie Serienummers voor volumelicenties verwijderen (alleen voor ondernemingsklanten en EOO-klanten) voor meer informatie over het verwijderen van de licenties.

Adobe Genuine Service (AGS) verwijderen

Als u AGS wilt verwijderen, volgt u de procedures die hieronder worden beschreven als:

 • U alleen AGS wilt verwijderen.
 • U een verwijderingspakket gebruikt dat de Creative Cloud desktop-app niet bevat. Bijvoorbeeld een sjabloonpakket voor andere apps dan Creative Cloud-apps of een pakket met alleen Acrobat.

Windows

 1. Download het volgende zip-bestand en pak het uit.

  Downloaden

 2. Open de opdrachtprompt met beheerdersrechten en navigeer naar de uitgepakte map uit het bovenstaande zip-bestand.

 3. Voer de volgende opdracht uit:

  AdobeGenuineCleaner.exe --UninstallUserDriven

macOS

 1. Download het volgende zip-bestand en pak het uit.

  Downloaden

 2. Open de terminal en ga naar de uitgepakte map uit het bovenstaande zip-bestand.

 3. Voer de volgende opdracht uit:

  sudo ./AdobeGenuineCleaner UserDriven

Adobe-logo

Aanmelden bij je account