Creative Cloud-producten verwijderen

Lees hoe u Creative Cloud-apps van clientcomputers verwijdert en de licenties weer toevoegt aan de distributiegroep.

Gebruik een van de volgende methoden om apps en licenties te verwijderen:

 • Geïnstalleerd pakket gebruiken (aanbevolen): Gebruik deze methode als u beschikt over de pakketbestanden die u hebt gedownload toen u het pakket maakte in de Admin Console. Dit wordt hier beschreven.
 • Verwijderingspakket maken: Gebruik deze methode alleen als de pakketbestanden die u hebt gedownload toen u het pakket in de Admin Console maakte, niet meer beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld als u deze bestanden hebt verwijderd. Dit wordt hier beschreven.

U kunt ook een externe tool (zoals ARD of SCCM) gebruiken om het pakket (op afstand) van meerdere clientcomputers tegelijk te verwijderen.

Opmerking:

Met deze methoden worden plug-ins niet verwijderd. Als u plug-ins wilt verwijderen, downloadt u de tool Extension Manager-opdrachtregel via de Admin Console > Pakketten > Tools.

Aantal licenties

Let op:

We raden u af om de verwijderingsprocedures van het besturingssysteem te gebruiken (zoals verwijderen via Apps en onderdelen in Windows of door apps naar de Prullenmand te slepen in macOS). 

Hiermee kunnen productgegevens worden verwijderd, maar licentiegegevens worden niet verwijderd.

 

Geïnstalleerd pakket gebruiken

De pakketten die u maakt (en distribueert) op clientcomputers, kunnen ook worden gebruikt om dezelfde Creative Cloud-apps te verwijderen die u met dat pakket hebt geïnstalleerd. Wanneer u het pakket gebruikt om de apps te verwijderen, worden bovendien de licenties die op de clientcomputers zijn geïnstalleerd, verwijderd en weer toegevoegd aan de distributiegroep. Nadat u deze procedure hebt uitgevoerd om de apps te verwijderen, kunt u dus het bijgewerkte aantal licenties bekijken op het tabblad Overzicht van de Admin Console.

Ga op de clientcomputer naar de map met het pakketbestand dat u hebt gedownload toen u het pakket maakte op het tabblad Pakketten van de Admin Console.

Gebruik de procedure voor het verwijderen van pakketten op basis van het besturingssysteem van de clientcomputer.

Geïnstalleerde pakketten gebruiken in Windows

Vanuit Windows Verkenner

Klik met de rechtermuisknop op het MSI-bestand van het pakket (<pakketnaam>.MSI) en klik op Verwijderen.

Via de opdrachtregel van Windows

 1. Open de opdrachtprompt met beheerdersrechten.

 2. Navigeer naar de map met het gedownloade pakket en voer de volgende opdracht uit:

  msiexec /x <pad van pakket>/Build/<pakketnaam>.msi /q

  OF

  msiexec /x <pakket-ID> /q

  U kunt de pakket-ID vinden in de pakketdetails in de Admin Console.

Geïnstalleerde pakketten gebruiken in macOS

Via de Finder van macOS

 1. Aangezien het bestand dat u van de Admin Console downloadt, een .zip-bestand is, moet u eerst het .zip-bestand uitpakken.

  De uitgepakte inhoud bevat de map Build die twee bestanden bevat:

  • <Pakketnaam>_Install.pkg
  • <Pakketnaam>_Uninstall.pkg
 2. Dubbelklik op <Pakketnaam>_Uninstall.pkg.

 3. Klik op Installeer.

  Meegeleverd installatieprogramma

Via de terminal van macOS

 1. Navigeer in de terminal naar de map met het gedownloade pakket en voer de volgende opdracht uit:

  sudo installer -pkg <pad van pakketnaam_Uninstall.pkg > -target /

Geselecteerde app-versies verwijderen

Via de opdrachtregel van Windows

Beschrijving

Gebruik de opdrachtregel om geselecteerde versies van bepaalde apps te verwijderen.

Lees dit artikel voor SAP-codes, nummers van basisversies en platforms voor de apps die u kunt verwijderen met de onderstaande opdrachten:

Voorbeeld:

%SystemDrive%\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe --uninstall=1 --sapCode=PHSP --baseVersion=21.0 --platform=win32 --deleteUserPreferences=false

Opties:

Alle opties hebben de vorm --<optie>=<waarde>

--uninstall: geef 1 op om het product te verwijderen.

--sapCode: de SAP-code van het product dat u wilt verwijderen.

--baseVersion: de basisversie van het product dat u wilt verwijderen.

--platform: het besturingssysteem waarvan het product moet worden verwijderd.

--deleteUserPreferences: True: gebruikersvoorkeuren voor de app verwijderen. False: gebruikersvoorkeuren voor de app behouden.

Locatie van Setup-bestand:

\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\HDBox\Setup.exe

Foutcodes:

103

Onjuiste argumenten

101

Onjuiste parameterwaarden

Via de terminal van macOS

Beschrijving:

U kunt de terminal gebruiken om geselecteerde versies van bepaalde apps te verwijderen.

Lees dit artikel voor SAP-codes, nummers van basisversies en platforms voor de apps die u kunt verwijderen met de onderstaande opdrachten:

Voorbeeld:

/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox/Setup --uninstall=1 --sapCode=PHSP --baseVersion=21.0 --platform=osx10-64 --deleteUserPreferences=false

Opties:

Alle opties hebben de vorm --<optie>=<waarde>

--uninstall: geef 1 op om het product te verwijderen.

--sapCode: de SAP-code van het product dat u wilt verwijderen.

--baseVersion: de basisversie van het product dat u wilt verwijderen.

--platform: het besturingssysteem waarvan het product moet worden verwijderd.

--deleteUserPreferences: True: gebruikersvoorkeuren voor de app verwijderen. False: gebruikersvoorkeuren voor de app behouden.

Locatie van Setup-bestand:

/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Desktop Common/HDBox/Setup

Foutcodes:

103

Onjuiste argumenten

101

Onjuiste parameterwaarden

Verwijderingspakket maken

Met de optie Verwijderingspakket maken in Creative Cloud Packager kunt u een verwijderingspakket maken. U kunt dit pakket distribueren naar de computer van de gebruiker waarvan u specifieke producten of productversies wilt verwijderen.

Opmerking:

Deze methode verwijdert de licentie niet van de computer. Gebruik deze workflow als u geen origineel pakket hebt of als u meerdere apps op de clientcomputer hebt geïnstalleerd en ze in één keer wilt verwijderen.

 1. Start Creative Cloud Packager en kies uw accounttype.

  Product selecteren

 2. Voer uw Adobe ID en wachtwoord in en klik op Aanmelden.

  Aanmelden met Adobe ID

 3. Klik in het hoofdmenuscherm op Verwijderingspakket maken.

 4. Voer de pakketnaam en maplocatie van het pakket in.

  Als uw gebruikers dit pakket op een Windows-computer uitvoeren, selecteert u 32-bits of 64-bits, afhankelijk van het systeem dat ze gebruiken.

  Pakketdetails verwijderen

 5. Klik op Volgende.

 6. Klik op het selectievakje naast elke applicatie om alle beschikbare versies van de applicatie te verwijderen.

  Te verwijderen applicaties selecteren

 7. Klik op de uitvouwknop links van het applicatiepictogram en kies de versies die moeten worden verwijderd.

  Te verwijderen applicatieversies selecteren

 8. Klik op Samenstellen.

 9. In het venster Samenvatting wordt de samenstellingsstatus weergegeven. Klik op de pakketnaam om naar de locatie van het uitvoerpakket te gaan.

  Het venster Samenvatting

Wanneer u het verwijderingspakket maakt, worden de volgende bestanden gemaakt in de uitvoermap:

Het binaire bestand AdobeCCUninstaller

Het uitvoerbare verwijderingsbestand

AdobeCCUninstallerConfig.xml

Het configuratiebestand bevat gedetailleerde informatie over de applicaties (en versies) die zijn geselecteerd om te worden verwijderd.

uninstallerInfo.txt

bevat de lijst met applicaties (en versies) die zijn geselecteerd om te worden verwijderd.

De volgende applicaties kunnen niet worden toegevoegd aan het verwijderingspakket:

 • Creative Suite 6 en eerdere versies
 • Acrobat
 • Adobe Scout
 • Gaming SDK
 • Lightroom – alle versies vóór 5.7.1
 • Muse – alle versies vóór 2014.2.1
 • Reflow

Nadat u het verwijderingspakket hebt gemaakt, moet u dit pakket distribueren naar de computers van gebruikers.

Opmerking:

Als u van plan bent om met het verwijderingspakket alle versies van een product te verwijderen en vervolgens met het installatiepakket de meest recente versie van het product te installeren, is het raadzaam om eerst de eerdere versies te verwijderen en vervolgens de meest recente versie te installeren.

De bestandskoppelingen worden verbroken door het verwijderingspakket, maar als u eerst de eerdere versies verwijdert en vervolgens de meest recente versie installeert, worden de bestandskoppelingen tijdens de installatie opnieuw gemaakt. Als u eerst de eerdere versies verwijdert, is de kans op conflicten ook kleiner, omdat tijdens het proces alle verwijzingen naar eerdere versies volledig worden verwijderd.

Voer de volgende stappen uit om het verwijderingspakket uit te voeren op de computer van een gebruiker.

 1. Open de opdrachtprompt met beheerdersrechten.

 2. Ga in de opdrachtprompt naar de map met het binaire AdobeCCUninstaller-bestand en voer dan als volgt het binaire bestand uit:

  Als het bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml zich in dezelfde map bevindt als het binaire bestand, voert u de volgende opdracht in:

  Windows OS: Voer AdobeCCUninstaller.exe in en druk op Enter

  macOS: Voer sudo ./AdobeCCUninstaller in en druk op Enter.

  Als het bestand AdobeCCUninstallerConfig.xml zich in een andere map dan het binaire bestand bevindt, voert u de volgende opdracht in:

  Windows OS: Voer AdobeCCUninstaller.exe --uninstallConfigPath=<pad naar AdobeCCUninstallerConfig.xml> in en druk op Enter

  macOS: Voer sudo ./AdobeCCUninstaller --uninstallConfigPath=<pad naar AdobeCCUninstallerConfig.xml> in en druk op Enter.

  De uitvoer in de console geeft de voortgang en de status weer van de verwijdering van elke applicatie.

Nadat de verwijdering is voltooid, wordt een logbestand met de naam AdobeCCUninstaller.log gegenereerd op de volgende locatie:

 • Windows: C:\Users\Username\AppData\Local\Temp
 • Mac: /Users/<user name>/Library/Logs

Code

Definitie

0

Gelukt

1

Het uitvoerbare verwijderingsbestand is niet gestart met beheerdersrechten of de opdrachtregelargumenten bevatten een fout.

2

Fout bij het verwijderen van enkele of alle applicaties die zijn geconfigureerd in het verwijderingspakket.

Als u een specifieke versie van een applicatie hebt verwijderd en er een andere versie op de computer blijft staan, wordt de bestandskoppeling tussen de applicatiebestanden en de applicatie verbroken. Zie Bestandskoppelingen verbroken voor meer informatie.

Als een applicatie als onderdeel van een Creative Cloud-pakket is geïnstalleerd, worden bij het verwijderen niet de pakket-MSI-registervermeldingen verwijderd.

Nadat de verwijdering is voltooid, worden de gekoppelde applicatielicenties niet verwijderd. Zie Serienummers voor volumelicenties verwijderen (alleen voor ondernemingsklanten en EOO-klanten) voor meer informatie over het verwijderen van de licenties.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account