Handboek Annuleren

Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Dit document is bedoeld voor organisaties die beschikken over bestaande licenties voor Creative Cloud, Document Cloud en Acrobat via een ETLA- (Enterprise-licentieovereenkomst) of VIP-lidmaatschap (Value Incentive Plan) en overstappen naar een ander aankoopprogramma of licentietype.

Opmerking:

Als het licentietype van uw organisatie verandert, moeten uw eindgebruikers zich afmelden bij een Adobe-product of -service en zich vervolgens opnieuw aanmelden met dezelfde aanmeldingsgegevens om ervoor te zorgen dat ze kunnen doorwerken.

Voor desktopproducten zoals Photoshop, Acrobat en Illustrator gebruikt u de opties Afmelden en Aanmelden in het Help-menu. Op Adobe.com gebruikt u het pictogram in de rechterbovenhoek om u af te melden en weer aan te melden.

 • ETLA-klanten moeten ervoor zorgen dat de lidmaatschapstermijnen van producten elkaar met ten minste 30 dagen overlappen.
  Om te garanderen dat gebruikers toegang houden tot Adobe-apps en -services, moet u de migratie voltooien vóór de verlengingsdatum. Meer informatie over het vervallen van ETLA-contracten leest u in dit artikel. 
 • VIP-klanten moeten ervoor zorgen dat ze licenties aanschaffen vóór de verlengingsdatum en licenties toewijzen voordat de verlengingsperiode voor hun huidige VIP-lidmaatschap is verstreken.
 • CLP- of TLP-klanten kunnen migreren van licenties op serienummer voor Acrobat of Creative Suite naar licenties op gebruikersnaam door de migratie-instructies te volgen.

Huidige VIP-leden die Creative Cloud voor ondernemingen of Acrobat (voor ondernemingen) hebben aangeschaft via VIP, kunnen gedurende de verlengingsperiode van hun lidmaatschap snel licenties toewijzen via snelle licentietoewijzing. Om in aanmerking te komen voor snelle licentietoewijzing moeten klanten voldoen aan de volgende criteria:

 • De producten zijn hetzelfde:
  1. De verlengingsperiode van de klant is aangebroken (30 dagen voor of na de verlengingsdatum van de VIP-overeenkomst).
  2. De ondernemingsproducten in de order zijn nieuwe SKU's en zijn equivalent met de teamversies van de producten in de huidige periode.
  3. Het aantal ondernemingslicenties in de order is groter dan of gelijk aan het huidige aantal teamlicenties.
 • De producten hebben een hogere waarde:
  1. De verlengingsperiode van de klant is aangebroken.
  2. De ondernemingsproducten in de order zijn nieuwe SKU's die producten met een 'hogere waarde' zijn dan de teamproducten in de huidige periode.
  3. Het aantal ondernemingslicenties in de order is groter dan of gelijk aan het huidige aantal teamlicenties.
 • Snelle licentietoewijzing is niet beschikbaar als:
  • Het aantal ondernemingslicenties in de order lager is dan het huidige aantal teamlicenties.
  • De order is geplaatst voor ondernemingsproducten met een 'hogere waarde' dan de huidige teamproducten, maar het aantal bestelde ondernemingslicenties lager is dan het huidige aantal teamlicenties.
  • De order is geplaatst met gemengde producten (team en onderneming), ongeacht het aantal.
  • De klant vóór de verlengingsperiode al team- en ondernemingsproducten heeft gekocht.
  • Verlengde ondernemings-SKU's worden gebruikt voor de nieuwe ondernemingsorder.
  • De order van de ondernemingsproducten voor een ander VIP-overeenkomstnummer is.
  • De huidige teamproducten producten omvatten waarvan geen ondernemingsversies bestaan.

Zodra de aankooporder van uw organisatie is verwerkt door Adobe, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw order met instructies.

In het e-mailbericht wordt aangegeven op welke datum u gebruikers moet overzetten van teamlicenties naar ondernemingslicenties in de Admin Console om te voorkomen dat ze de toegang kwijtraken.

In de Admin Console wordt u gevraagd de licenties toe te wijzen via snelle licentietoewijzing:

Controleer het aantal licenties dat wordt toegewezen.

Controleer of de licenties voor teamproducten die worden ingetrokken, overeenkomen met de ondernemingslicenties die worden toegewezen. 

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer de bewerking is voltooid.

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om te controleren of alle licenties zijn toegewezen.

Eindgebruikers kunnen het product zonder onderbreking blijven gebruiken als u de licenties toewijst vóór de datum die in het per e-mail verstuurde bevestigingsbericht wordt vermeld.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Opmerking:

Bij snelle licentietoewijzing worden gebruikers met een uitnodiging in behandeling niet naar de Admin Console van het team gemigreerd.

U kunt meerdere licenties tegelijk toewijzen aan gebruikers met behulp van een CSV-sjabloon die u downloadt via de Admin Console. Dit scenario is bedoeld voor:

 • VIP-klanten die niet voldoen aan de vereisten voor snelle licentietoewijzing
 • VIP-klanten die licenties moeten toewijzen aan gebruikers buiten hun verlengingsperiode.
 1. Zodra u toegang hebt tot de Admin Console en uw licenties zijn toegevoegd, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies in de vervolgkeuzelijst Gebruikersgegevens bewerken via CSV-bestand.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers.

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Voeg licentietoewijzingen toe aan het gedownloade CSV-bestand. Sleep vervolgens het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer de bewerking is voltooid.

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om alle toegewezen licenties te valideren.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Als u momenteel een VIP-lidmaatschap hebt en gebruikers migreert naar ETLA, gebruikt u de volgende bulkprocedure om uw gebruikers snel te migreren:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar de organisatie waartoe uw VIP-gebruikers behoren.

 2. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 3. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

 4. Navigeer naar de ETLA-organisatie waarnaar u uw VIP-gebruikers wilt migreren.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 6. Klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 7. Klik op CSV-sjabloon downloaden.

  Voeg de VIP-gebruikers uit het CSV-bestand dat u in stap 3 hierboven hebt gedownload, toe aan het gedownloade CSV-bestand.

 8. Upload het bijgewerkte CSV-bestand.

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer uw gebruikers zijn toegevoegd aan de ETLA-organisatie.

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om alle toegewezen licenties te valideren.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Als u momenteel een ETLA-lidmaatschap hebt en gebruikers migreert naar VIP, gebruikt u de volgende bulkprocedure om uw gebruikers snel te migreren:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar de organisatie waartoe uw ETLA-gebruikers behoren.

 2. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 3.  

   

  Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

 4. Navigeer naar de VIP-organisatie waarnaar u uw ETLA-gebruikers wilt migreren.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 6. Klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 7. Klik op CSV-sjabloon downloaden.

  Voeg de VIP-gebruikers van de ETLA uit het CSV-bestand dat u in stap 3 hierboven hebt gedownload, toe aan het gedownloade CSV-bestand.

 8. Upload het bijgewerkte CSV-bestand.

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer uw gebruikers zijn toegevoegd aan de VIP-organisatie.

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om alle toegewezen licenties te valideren.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online