Dit document is bedoeld voor organisaties die beschikken over bestaande licenties voor Creative Cloud, Document Cloud en Acrobat DC via een ETLA- (Enterprise-licentieovereenkomst) of VIP-lidmaatschap (Value Incentive Plan) en overstappen naar een ander aankoopprogramma of licentietype.

Opmerking:

Als het licentietype van uw organisatie verandert, moeten uw eindgebruikers zich afmelden bij een Adobe-product of -service en zich vervolgens opnieuw aanmelden met dezelfde aanmeldingsgegevens om ervoor te zorgen dat ze kunnen doorwerken.

Voor desktopproducten zoals Photoshop, Acrobat en Illustrator gebruikt u de opties Afmelden en Aanmelden in het Help-menu. Op Adobe.com gebruikt u het pictogram in de rechterbovenhoek om u af te melden en weer aan te melden.

Als u wilt voorkomen dat eindgebruikers tijdelijk geen toegang hebben tot producten, moet u licenties toewijzen in de Adobe Admin Console voordat de termijn van het bestaande VIP-lidmaatschap is verstreken.

 • ETLA-klanten moeten ervoor zorgen dat de lidmaatschapstermijnen van producten elkaar met ten minste 30 dagen overlappen.
 • VIP-klanten moeten ervoor zorgen dat ze licenties aanschaffen vóór de verlengingsdatum en licenties toewijzen voordat de verlengingsperiode voor hun huidige VIP-lidmaatschap is verstreken.
 • CLP- of TLP-klanten kunnen migreren van licenties op serienummer voor Acrobat of Creative Suite naar licenties op gebruikersnaam door de migratie-instructies te volgen.

Huidige VIP-leden die Creative Cloud voor ondernemingen of Acrobat DC (voor ondernemingen) hebben aangeschaft via VIP, kunnen gedurende de verlengingsperiode van hun lidmaatschap snel licenties toewijzen via snelle licentietoewijzing. Om in aanmerking te komen voor snelle licentietoewijzing moeten klanten voldoen aan de volgende criteria:

 • De producten zijn hetzelfde:
  1. De verlengingsperiode van de klant is aangebroken (30 dagen voor of na de verlengingsdatum van de VIP-overeenkomst).
  2. De ondernemingsproducten in de order zijn nieuwe SKU's en zijn equivalent met de teamversies van de producten in de huidige periode.
  3. Het aantal ondernemingslicenties in de order is groter dan of gelijk aan het huidige aantal teamlicenties.
 • De producten hebben een hogere waarde:
  1. De verlengingsperiode van de klant is aangebroken.
  2. De ondernemingsproducten in de order zijn nieuwe SKU's die producten met een 'hogere waarde' zijn dan de teamproducten in de huidige periode.
  3. Het aantal ondernemingslicenties in de order is groter dan of gelijk aan het huidige aantal teamlicenties.
 • Snelle licentietoewijzing is niet beschikbaar als:
  • Het aantal ondernemingslicenties in de order lager is dan het huidige aantal teamlicenties.
  • De order is geplaatst voor ondernemingsproducten met een 'hogere waarde' dan de huidige teamproducten, maar het aantal bestelde ondernemingslicenties lager is dan het huidige aantal teamlicenties.
  • De order is geplaatst met gemengde producten (team en onderneming), ongeacht het aantal.
  • De klant vóór de verlengingsperiode al team- en ondernemingsproducten heeft gekocht.
  • Verlengde ondernemings-SKU's worden gebruikt voor de nieuwe ondernemingsorder.
  • De order van de ondernemingsproducten voor een ander VIP-overeenkomstnummer is.
  • De huidige teamproducten producten omvatten waarvan geen ondernemingsversies bestaan.

Zodra de aankooporder van uw organisatie is verwerkt door Adobe, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw order met instructies.

In het e-mailbericht wordt aangegeven op welke datum u gebruikers moet overzetten van teamlicenties naar ondernemingslicenties in de Admin Console om te voorkomen dat ze de toegang kwijtraken.

In de Admin Console wordt u gevraagd de licenties toe te wijzen via snelle licentietoewijzing:

Controleer het aantal licenties dat wordt toegewezen.

Licenties overdragen

Controleer of de licenties voor teamproducten die worden ingetrokken, overeenkomen met de ondernemingslicenties die worden toegewezen. 

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer de bewerking is voltooid.

licentietoewijzing

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om te controleren of alle licenties zijn toegewezen.

Eindgebruikers kunnen het product zonder onderbreking blijven gebruiken als u de licenties toewijst vóór de datum die in het per e-mail verstuurde bevestigingsbericht wordt vermeld.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Opmerking:

Bij snelle licentietoewijzing worden gebruikers met een uitnodiging in behandeling niet naar de Admin Console van het team gemigreerd.

U kunt meerdere licenties tegelijk toewijzen aan gebruikers met behulp van een CSV-sjabloon die u downloadt via de Admin Console. Dit scenario is bedoeld voor:

 • VIP-klanten die niet voldoen aan de vereisten voor snelle licentietoewijzing
 • VIP-klanten die licenties moeten toewijzen aan gebruikers buiten hun verlengingsperiode.
 1. Zodra u toegang hebt tot de Admin Console en uw licenties zijn toegevoegd, gaat u naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies in de vervolgkeuzelijst Gebruikersgegevens bewerken via CSV-bestand.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers.

  Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

  Zie CSV-bestandindeling voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

 4. Voeg licentietoewijzingen toe aan het gedownloade CSV-bestand. Sleep vervolgens het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers bewerken via CSV-bestand en klik op Uploaden.

  U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer de bewerking is voltooid.

  bewerken van gebruikers is voltooid.

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om alle toegewezen licenties te valideren.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Als u momenteel een VIP-lidmaatschap hebt en gebruikers migreert naar ETLA, gebruikt u de volgende bulkprocedure om uw gebruikers snel te migreren:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar de organisatie waartoe uw VIP-gebruikers behoren.

 2. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 3. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

 4. Navigeer naar de ETLA-organisatie waarnaar u uw VIP-gebruikers wilt migreren.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 6. Klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 7. Klik op CSV-sjabloon downloaden.

  Voeg de VIP-gebruikers uit het CSV-bestand dat u in stap 3 hierboven hebt gedownload, toe aan het gedownloade CSV-bestand.

 8. Upload het bijgewerkte CSV-bestand.

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer uw gebruikers zijn toegevoegd aan de ETLA-organisatie.

gebruikers toegevoegd

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om alle toegewezen licenties te valideren.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Als u momenteel een ETLA-lidmaatschap hebt en gebruikers migreert naar VIP, gebruikt u de volgende bulkprocedure om uw gebruikers snel te migreren:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar de organisatie waartoe uw ETLA-gebruikers behoren.

 2. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 3. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

  export-user-list
 4. Navigeer naar de VIP-organisatie waarnaar u uw ETLA-gebruikers wilt migreren.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers.

 6. Klik op Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 7. Klik op CSV-sjabloon downloaden.

  Voeg de VIP-gebruikers van de ETLA uit het CSV-bestand dat u in stap 3 hierboven hebt gedownload, toe aan het gedownloade CSV-bestand.

 8. Upload het bijgewerkte CSV-bestand.

U ontvangt per e-mail een bevestiging wanneer uw gebruikers zijn toegevoegd aan de VIP-organisatie.

gebruikers toegevoegd

Download het rapport met resultaten in de Admin Console om alle toegewezen licenties te valideren.

Plan vervolgens ter voorbereiding op de Admin Console een persoonlijk gesprek met een specialist van Adobe (als u dat nog niet hebt gedaan) om te weten te komen wat de Admin Console allemaal te bieden heeft, zoals beheerdersrollen en identiteitsbeheer.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.