Installer Creative Cloud for enterprise på arbejdsstationer med afbildninger

Forsigtig:

Der udvikles eller opdateres ikke længere på Creative Cloud Packager. Creative Cloud Packager kan heller ikke bruges til at oprette pakker, der inkluderer Creative Cloud 2019-apps eller nyere. Få mere at vide.

Vi anbefaler, at du bruger arbejdsforløbet til oprettelse af pakke i Adobe Admin Console til at oprette Navngiven brugerlicensering-pakker og Licensering til delte enheder-pakker.

Installer Creative Cloud for enterprise-software til afbildede, klonede eller spejlede maskiner

JAMF Pro, FileWave og andre afbildningsbaserede installationsteknologier kræver nogle særlige overvejelser, når Creative Cloud-softwaren skal installeres.

Installationsteknologier med afbildning, kloning eller spejling

Virksomheder opretter ofte standardiserede diskbilleder til arbejdsstationer og distribuerer dem til flere individuelle maskiner. Brug Creative Cloud Packager til at oprette installationsfiler, installere og aktivere softwaren på flere arbejdsstationer.  

Fremgangsmåde

Når du opretter pakken i Creative Cloud Packager, kan du vælge Navngivet licens, Serienummerlicens eller Enhedslicens fra rullelisten Licenstype.

Vigtig: Start ikke softwaren, når du har gennemført det næste trin. Ovenstående pakker giver licens til produkterne ved start.

Når du har oprettet pakken til din licenseringstype, skal du køre installationsprogrammerne i mapperne Build og Exceptions på basisarbejdsstationen. Når softwareinstallationen er færdig, skal du oprette en afbildning af basisarbejdsstationen.  Når afbildningen er oprettet, kan du starte Creative Cloud-softwaren for at sikre funktionalitet.

Licensering med serienummer eller enhed

Hvis brugerne får en besked om login eller serienummer vedrørende licensering med serienummer og enhed, når de starter softwaren, blev licensen forbundet, før afbildningen blev oprettet. Du kan enten bruge vores licensværktøj til at genlicensere maskinerne eller rette basisafbildningen. Se under Hjælp til Creative Cloud Packager at oprette en licensfil, så du kan licensere maskinerne igen.

Licensering med Navngiven bruger

Brugere med Navngiven licens licenseres ved start under loginprocessen. Kontrollér, at brugerne er føjet til Admin Console, tildelt en passende gruppe, og at gruppen er blevet tildelt produktrettigheder, så du sikrer, at de har de rigtige licenser.

Adobe-logo

Log ind på din konto