Markering

En del av en bild markeras för någon form av ändring, t.ex. duplicering av ett lager, färgkorrigering, borttagning, rotation och så vidare. Markeringen består av alla pixlar, helt eller delvis markerade, som finns innanför markeringsgränsen.

När du markerar ett objekt visas en markeringsram runt det markerade området (vänster). När du avmarkerar objektet försvinner markeringsramen (höger).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy