Färgskiftning

En oönskad färgskiftning i hela fotot som kan orsakas av reflekterat ljus från ett objekt i närheten. Många foton som till exempel tas med lysrörsbelysning kan ha en grönaktig färgskiftning.

Det ursprungliga fotot (vänster) togs med befintligt omgivningsljus (ingen blixt) och har en blå färgskiftning eller "sval" färgtemperatur. Fotot till höger har justerats för att återspegla varmare färger.

VERKTYG SOM ANVÄNDS

Automatisk smart korrigering (Organizer)

Automatisk färg (Organizer)

Autonivåer (Organizer)

Automatisk färgkorrigering (snabbkorrigering, fullständig redigering)

Ta bort färgskiftning (snabbkorrigering, fullständig redigering)

Nivåer (snabbkorrigering, fullständig redigering)