Sammansatt

Flera bilder kombinerade till en.

Den här sammansatta bilden är ett kollage som har skapats med utgångspunkt från flera bilder. Varje bild finns i ett separat lager. Vissa lager har specialeffekter, som ramar eller skuggor. Ett annat exempel på en sammansatt bild är en uppsättning med sammanslagna bilder som tillsammans utgör ett panorama.