Exponering

Ett mått på mängden ljus som användes när fotot togs. Underexponerade digitala foton är för mörka; de överexponerade är för ljusa.

Olika fotoexponeringar

Ett överexponerat foto är för ljust (vänster). Ett korrekt exponerat foto med detaljerade högdagrar och skuggor (mitten). Ett underexponerat foto som är för mörkt (höger).