Lager

Lager kan liknas vid staplade genomskinliga glasskivor som du kan skapa bilder på. De underliggande lagren syns igenom de genomskinliga områdena i ett lager. Du kan arbeta oberoende med varje lager.

Bilden till vänster har tre lager. Fotot finns på bakgrundslagret, en annan bild i form av en cirkel finns på lagret över bakgrundslagret och det översta lagret innehåller texten.