Panorama

Panorama

En bred vy av ett motiv, vanligtvis ett landskap, gjord genom att de individuellt tagna bilderna överlappas och sedan sammanfogas till en enda bild.

Fotografen tog två bilder på samma plats som överlappar varandra något. Lägg märke till att vattendraget är helt synligt i den vänstra bilden och delvis synligt i den högra bilden. Sedan skapade hon ett panorama genom att kombinera de två bilderna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto