Raster- och vektorbilder

Raster- och vektorbilder

Rasterbilder (eller bitmappsbilder) beskrivs med hjälp av en matris eller bitmapp i ett rektangulärt raster av pixlar eller punkter. Vektorbilder syftar på linjer, former och andra grafiska bildkomponenter som lagras i ett format som innehåller geometriska formler för återgivning av bildelementen.

Rasterbild (bitmappsbild): vid 100 % ser bitmapps- eller rasterversionen av bilden nästan likadan ut som vektorversionen. Lägg märke till att när rasterversionen skalas börjar pixlarna på kanten visas och kanterna ser inte längre jämna ut.

Vektorbild: vektorbilden skapas genom att definiera punkter och kurvor. (Den här vektorbilden skapades med hjälp av Adobe Illustrator.) När vektorbilder skalas förblir kanterna skarpa oavsett storlek.

SÅ HÄR SKAPAR DU VEKTORGRAFIK

OLIKA TYPER AV RASTERBILDER (BITMAPPSBILDER)

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto