Raster- och vektorbilder

Rasterbilder (eller bitmappsbilder) beskrivs med hjälp av en matris eller bitmapp i ett rektangulärt raster av pixlar eller punkter. Vektorbilder syftar på linjer, former och andra grafiska bildkomponenter som lagras i ett format som innehåller geometriska formler för återgivning av bildelementen.

Rasterbild (bitmappsbild): vid 100 % ser bitmapps- eller rasterversionen av bilden nästan likadan ut som vektorversionen. Lägg märke till att när rasterversionen skalas börjar pixlarna på kanten visas och kanterna ser inte längre jämna ut.

Vektorbild: vektorbilden skapas genom att definiera punkter och kurvor. (Den här vektorbilden skapades med hjälp av Adobe Illustrator.) När vektorbilder skalas förblir kanterna skarpa oavsett storlek.