Rotera

Ändra orientering för en markering, ett lager eller en hel bild (dvs. bildens arbetsyta). Du kan till exempel göra en vertikalt orienterad bild horisontell.

Den ursprungliga bilden (vänster) har två lager. I bilden i mitten har det översta lagret roterats medan bakgrundslagret är statiskt. I bilden till höger visas arbetsytan med alla lager roterad 180°.