Ta färgprov

Välja färg från ett bildområde med hjälp av verktyget Pipett.

När du håller verktyget Pipett över ett pixelområde visas pixelfärgvärden i panelen Information. När du klickar på verktyget Pipett ändras förgrundsfärgen till det här värdet.