Sepiaton

Ett fotografi i varmbruna toner.

RGB-färgfoto (vänster) som har konverterats till ett foto med sepiatoner (höger).