Tänja

Förvränga en bild, ofta text, för anpassning till olika former. En textrad kan t.ex. tänjas i form av en båge eller en våg.

Den ursprungliga texten (överst) förvrängdes med filtret Gör flytande med en mycket stor penselstorlek (mitten) och förvrängdes med filtret Knipningsförvrängning (nederst).