Vinjettering

Vinjettering är en minskning av en bilds intensitet eller mättnad vid kanterna i jämförelse med mitten. Resultatet är en bild som är skarp i mitten och tonas ut i kanterna.Bilden till vänster är 100 % tydlig ända ut i den rektangulära kanten. Den vinjetterade bilden till höger är 100 % tydlig i mitten och tonas ut till vitt vid den ovala formens kant.