Om format

Premiere Elements innehåller ett antal format för titlar, som du kan använda på text, grafik eller båda. Var och en av dessa innehåller förinställda värden för attribut såsom teckensnitt, linje, färg och skugga.

Ett standardformat används på alla bilder och textblock som du skapar. Du kan ändra det här formatet genom att välja något av de angivna formaten eller genom att ändra standardformatet.

Du kan spara en kombination av färg- och teckensnittsegenskaper som ett format, som du sedan kan använda på valfri text och valfria formelement i titeln. Du kan spara ett obegränsat antal format. Miniatyrbilder av formaten visas på fliken Format på panelen Justera när monitorpanelen är i titelredigeringsläge. Anpassade format visas bland de fördefinierade, så du snabbt kan välja önskat format oavsett projekt. Du kan ändra formatminiatyrbilden från Aa till vilka två tecken som helst i inställningarna för formatprov (Redigera > Inställningar > Titlar/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Titlar).

Skapa ett format

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett objekt som har de egenskaper du vill spara som ett format.
 3. I formatfliken på panelen Justera högerklickar du på objektet och väljer sedan Spara format.
 4. Skriv in ett namn för formatet och klicka på OK. Ett prov som visar det nya formatet visas på fliken Format.

  Obs!

  Format visas alltid med ett teckensnitt, även om det objekt som formatet grundar sig på är ett formobjekt.

Använda ett format på ett objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera på monitorpanelen det objekt som formatet ska användas på.
 3. Klicka på den formatruta som du vill använda på fliken Format på panelen Justera.

Ta bort, kopiera, byta namn på eller ange ett format

Format visas på formatfliken på panelen Justera. Du kan använda vilket som helst av de inkluderade formaten eller skapa ett eget.

 1. Välj en titel.
 2. Gör något av följande på formatfliken på panelen Justera:
  • Om du vill ta bort ett format högerklickar/Ctrl-klickar du på det och väljer Ta bort format.

  • Om du vill duplicera ett format högerklickar/Ctrl-klickar du på det och väljer Duplicera format. En kopia av det valda formatet visas i formatfliken.

  • Om du vill byta namn på ett format högerklickar/Ctrl-klickar du på det och väljer Byt namn på format. Skriv in ett nytt namn i dialogrutan Byt namn på format och klicka på OK. På romanska språk kortas namn som är längre än 32 tecken av.

  • Om du vill ange ett standardformat högerklickar/Ctrl-klickar du på önskat format och väljer Ange format som standard. Miniatyrbilden för standardformatet omges av en vit ram, och blir det format som används automatiskt när du skapar en ny titel.

   Obs! Det format som du valde senast fortsätter att vara aktivt tills du väljer ett nytt format eller skapar en ny titel. Standardformatet används när du skapar en ny titel.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy