Användarhandbok Avbryt

Använda format på text och bilder

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Om format

Premiere Elements innehåller ett antal format för titlar, som du kan använda på text, grafik eller båda. Var och en av dessa innehåller förinställda värden för attribut såsom teckensnitt, linje, färg och skugga.

Ett standardformat används på alla bilder och textblock som du skapar. Du kan ändra det här formatet genom att välja något av de angivna formaten eller genom att ändra standardformatet.

Du kan spara en kombination av färg- och teckensnittsegenskaper som ett format, som du sedan kan använda på valfri text och valfria formelement i titeln. Du kan spara ett obegränsat antal format. Miniatyrbilder av formaten visas på fliken Format på panelen Justera när monitorpanelen är i titelredigeringsläge. Anpassade format visas bland de fördefinierade, så du snabbt kan välja önskat format oavsett projekt. Du kan ändra formatminiatyrbilden från Aa till vilka två tecken som helst i inställningarna för formatprov (Redigera > Inställningar > Titlar/Adobe Premiere Elements 13 > Inställningar > Titlar).

Skapa ett format

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett objekt som har de egenskaper du vill spara som ett format.
 3. I formatfliken på panelen Justera högerklickar du på objektet och väljer sedan Spara format.
 4. Skriv in ett namn för formatet och klicka på OK. Ett prov som visar det nya formatet visas på fliken Format.
  Obs!

  Format visas alltid med ett teckensnitt, även om det objekt som formatet grundar sig på är ett formobjekt.

Använda ett format på ett objekt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera på monitorpanelen det objekt som formatet ska användas på.
 3. Klicka på den formatruta som du vill använda på fliken Format på panelen Justera.

Ta bort, kopiera, byta namn på eller ange ett format

Format visas på formatfliken på panelen Justera. Du kan använda vilket som helst av de inkluderade formaten eller skapa ett eget.

 1. Välj en titel.
 2. Gör något av följande på formatfliken på panelen Justera:
  • Om du vill ta bort ett format högerklickar/Ctrl-klickar du på det och väljer Ta bort format.

  • Om du vill duplicera ett format högerklickar/Ctrl-klickar du på det och väljer Duplicera format. En kopia av det valda formatet visas i formatfliken.

  • Om du vill byta namn på ett format högerklickar/Ctrl-klickar du på det och väljer Byt namn på format. Skriv in ett nytt namn i dialogrutan Byt namn på format och klicka på OK. På romanska språk kortas namn som är längre än 32 tecken av.

  • Om du vill ange ett standardformat högerklickar/Ctrl-klickar du på önskat format och väljer Ange format som standard. Miniatyrbilden för standardformatet omges av en vit ram, och blir det format som används automatiskt när du skapar en ny titel.

   Obs! Det format som du valde senast fortsätter att vara aktivt tills du väljer ett nytt format eller skapar en ny titel. Standardformatet används när du skapar en ny titel.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?