Användarhandbok Avbryt

Effekter – Grunderna

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Videosjälvstudie

Om effekter

När du är klar med filmen (har ordnat, tagit bort och trimmat klipp) kan du förbättra den ytterligare genom att lägga till effekter. Med effekter kan du till exempel ändra exponering eller färg i tagningar, ändra ljud, förvränga bilder och lägga till en konstnärlig känsla. Alla effekter är förinställda med standardinställningar, så att du kan se resultatet så fort du använder en effekt. Du kan ändra de här inställningarna efter dina egna behov när du använder en effekt.

Du kan även använda effekter för att rotera och animera ett klipp eller justera dess storlek och position i bildrutan. I Premiere Elements finns även flera förinställda effekter som du kan använda för att snabbt ändra dina klipp. De flesta effekter har justerbara egenskaper. Vissa effekter som exempelvis Svartvit, har emellertid inte justerbara egenskaper.

Om du använder teman eller skapar ett direktfilmsprojekt använder Adobe Premiere Elements automatiskt effekterna på dina klipp.

Standardeffekter jämfört med fasta effekter

Standardeffekter visas på effektpanelen. Du kan använda ett valfritt antal effekter eller kombinera standardeffekter på panelen Effekter för varje mediefil på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Dessa effekter ger ljud och filmer särskilda egenskaper eller korrigerar problem, till exempel dåligt ljus i videoklipp eller brus i ljudklipp.

Fasta effekter används automatiskt för alla klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. De går inte att ta bort eller ordna om dem, och de påverkar inte klipp förrän du ändrar effektegenskaperna. Följande är fasta effekter:

Rörelse

Används för att placera om, skala, förankra och rotera videoklipp samt ta bort flimmer från dem.

Opacitet

Används för att skapa toningar och upplösningar för specialeffekter och övergångar.

Volym

Används för att justera volymen i ljudklipp.

Balans

Används för att justera balansen i ljudklipp.

Anm: Balans är inte tillgängligt i projekt med 5.1-kanalsljud.

Effekter från tredje part

Du kan använda effekter från andra källor utöver alla effekter som ingår i Premiere Elements. Det går att köpa effekter (plugin-program) från Adobe Store på Adobes webbplats och från andra leverantörer.

Obs!

Om ett projekt innehåller effekter som inte ingår i Premiere Elements, och du vill kunna öppna projektet i Premiere Elements på en annan dator, måste du installera de effekterna på den datorn. När du öppnar ett projekt som har referenser till saknade effekter tas effekterna bort ur projektet i Premiere Elements.

Med VST-effekter (Virtual Studio Technology) kan du ändra egenskaperna för ljudklipp. Om du har VST-effekter från andra tillverkare kan du använda och redigera dem på samma sätt som med standardeffekterna för ljud och video. Alla installerade kompatibla VST-plugin-program läggs till på effektpanelen i Premiere Elements.

Vissa VST-effekter från tredje part erbjuder unika kontrollgränssnitt. Ansvaret för kontrollayout och bearbetat ljud ligger hos leverantören av plugin-programmet. Effektreglagen och resultaten visas bara i Premiere Elements.

 1. Om du vill använda effekter från andra tillverkare kopierar du plugin-programmet till mappen Premiere Elements/Plug-ins/[plats] och startar om programmet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?