Videosjälvstudie

Om effekter

När du är klar med filmen (har ordnat, tagit bort och trimmat klipp) kan du förbättra den ytterligare genom att lägga till effekter. Med effekter kan du till exempel ändra exponering eller färg i tagningar, ändra ljud, förvränga bilder och lägga till en konstnärlig känsla. Alla effekter är förinställda med standardinställningar, så att du kan se resultatet så fort du använder en effekt. Du kan ändra de här inställningarna efter dina egna behov när du använder en effekt.

Du kan även använda effekter för att rotera och animera ett klipp eller justera dess storlek och position i bildrutan. I Premiere Elements finns även flera förinställda effekter som du kan använda för att snabbt ändra dina klipp. De flesta effekter har justerbara egenskaper. Vissa effekter som exempelvis Svartvit, har emellertid inte justerbara egenskaper.

Om du använder teman eller skapar ett direktfilmsprojekt använder Adobe Premiere Elements automatiskt effekterna på dina klipp.

Standardeffekter jämfört med fasta effekter

Standardeffekter visas på effektpanelen. Du kan använda ett valfritt antal effekter eller kombinera standardeffekter på panelen Effekter för varje mediefil på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Dessa effekter ger ljud och filmer särskilda egenskaper eller korrigerar problem, till exempel dåligt ljus i videoklipp eller brus i ljudklipp.

Fasta effekter används automatiskt för alla klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. De går inte att ta bort eller ordna om dem, och de påverkar inte klipp förrän du ändrar effektegenskaperna. Följande är fasta effekter:

Rörelse

Används för att placera om, skala, förankra och rotera videoklipp samt ta bort flimmer från dem.

Opacitet

Används för att skapa toningar och upplösningar för specialeffekter och övergångar.

Volym

Används för att justera volymen i ljudklipp.

Balans

Används för att justera balansen i ljudklipp.

Anm: Balans är inte tillgängligt i projekt med 5.1-kanalsljud.

Effekter från tredje part

Du kan använda effekter från andra källor utöver alla effekter som ingår i Premiere Elements. Det går att köpa effekter (plugin-program) från Adobe Store på Adobes webbplats och från andra leverantörer.

Obs!

Om ett projekt innehåller effekter som inte ingår i Premiere Elements, och du vill kunna öppna projektet i Premiere Elements på en annan dator, måste du installera de effekterna på den datorn. När du öppnar ett projekt som har referenser till saknade effekter tas effekterna bort ur projektet i Premiere Elements.

Med VST-effekter (Virtual Studio Technology) kan du ändra egenskaperna för ljudklipp. Om du har VST-effekter från andra tillverkare kan du använda och redigera dem på samma sätt som med standardeffekterna för ljud och video. Alla installerade kompatibla VST-plugin-program läggs till på effektpanelen i Premiere Elements.

Vissa VST-effekter från tredje part erbjuder unika kontrollgränssnitt. Ansvaret för kontrollayout och bearbetat ljud ligger hos leverantören av plugin-programmet. Effektreglagen och resultaten visas bara i Premiere Elements.

  1. Om du vill använda effekter från andra tillverkare kopierar du plugin-programmet till mappen Premiere Elements/Plug-ins/[plats] och startar om programmet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy