Användarhandbok Avbryt

Arbeta med effektförinställningar

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Effektförinställningar

Premiere Elements innehåller flera effektförinställningar, som är vanliga förkonfigurerade effekter som du kan använda i klipp. Till exempel ger förinställningen Tona blått en ljusblå toning av hela bilden. Förinställningar ger vanligtvis bra resultat utan att du behöver ändra deras egenskaper. När du har använt en förinställning kan du ändra dess egenskaper. Du kan även skapa egna förinställningar.

De inkluderade effektförinställningarna är tillgängliga under förinställningskategorin på panelen Effekter. Förinställningar grupperas i följande kategorier:

Avfasade kanter

Skapa tjocka eller tunna kanter som liknar fotoramar.

Oskärpa

Skapa oskärpa av olika grad vid in- och utgångspunkterna för ett klipp.

Färgeffekter

Skapa toningar med olika färg och intensitet.

Skuggor

Skapa fasta eller animerade skuggor. Skuggförinställningar har suffix, som visar i vilken riktning skuggan kastas eller rör sig. Till exempel visar NV att skuggan kastas nedåt till vänster. För att flytta skuggor läggs ett bindestreck till. Därför visar NH-NV att skuggan går från nedre högra till den nedre vänstra. För att skuggorna ska kunna visas korrekt bör du använda skuggor i bilder som är mindre än projektets bildrutestorlek och se till att bakgrundsbilden inte är svart.

Vågräta/lodräta bildpanoreringar

Skapa animeringar där hela bilden rör sig åt vänster och höger eller uppåt och nedåt när filmen spelas upp. Till exempel flyttas bilden från vänster till höger i en vågrät V-H-panorering.

Vågräta/lodräta bildzoomningar

Skapa animerade zoomeffekter.

Mosaik, Solarisera och Virvlar

Skapa animerade effekter som minskar i intensitet från klippets början eller ökar i intensitet när klippet går mot sitt slut.

BiB

Skapa bild-i-bildeffekter genom att skala målklippet så att du kan lägga det över ett klipp i full storlek. Du kan även använda denna effekt på flera klipp för att skapa ett montage.
Obs! Sök efter effekternas namn i hjälpen om du vill veta mer om de effekter som används i förinställningarna.

Använda en effektförinställning

Om du använder en förinställning i ett klipp, och förinställningen innehåller egenskaper som redan används i klippet, ändras klippet enligt följande:

 • Om effektförinställningen innehåller en fast effekt (Rörelse, Opacitet eller Volym) ersätts de befintliga effektegenskaperna när du använder förinställningen.

 • Om effektförinställningen innehåller en standardeffekt (ej fast) läggs effekten till längst ned i listan över effekter.

 1. Klicka på Effekter på åtgärdsfält för att öppna panelen Använda effekter.
 2. Expandera förinställningskategorin och dra en effektförinställning till ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller till tidslinjen i expertvyn.
 3. Förhandsgranska effekten genom att klicka på knappen Spela upp på monitorpanelen.

Skapa en effektförinställning

Du kan skapa förinställningar med en eller flera effekter. När du har skapat en effektförinställning visas den under kategorin Mina förinställningar på effektpanelen.

 1. Markera klippet som innehåller den effekt du vill spara som en förinställning.
 2. Klicka på Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 3. Högerklicka/Ctrl-klicka på en eller flera effekter och välj Spara förinställning.
 4. Skriv ett namn för förinställningen i dialogrutan Spara förinställning.
 5. (Valfritt) Ange en beskrivning för förinställningen.
 6. Välj någon av följande förinställningstyper för att ange hur nyckelrutor ska hanteras i Premiere Elements när du använder förinställningen i ett klipp. Klicka sedan på OK:

  Skala

  Skalar källnyckelrutorna proportionellt mot målklippets längd. Med den här åtgärden tas alla befintliga nyckelrutor bort från målklippet.

  Förankra vid ingångspunkt

  Placerar förinställningens första nyckelruta på samma avstånd från målklippets ingångspunkt som den hade från originalklippets ingångspunkt. Om till exempel den första nyckelrutan var en sekund från ingångspunkten i källklippet när du sparade förinställningen läggs nyckelrutan till en sekund från ingångspunkten i målklippet, och alla andra nyckelrutor läggs till i förhållande till denna position utan att skalas.

  Förankra vid utgångspunkt

  Placerar förinställningens sista nyckelruta på samma avstånd från målklippets utgångspunkt som den hade från originalklippets utgångspunkt. Om till exempel den första nyckelrutan var en sekund från utgångspunkten i källklippet när du sparade förinställningen, läggs nyckelrutan till en sekund från utgångspunkten i målklippet, och alla andra nyckelrutor läggs till i förhållande till denna position utan att skalas.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto