Effektförinställningar

Premiere Elements innehåller flera effektförinställningar, som är vanliga förkonfigurerade effekter som du kan använda i klipp. Till exempel ger förinställningen Tona blått en ljusblå toning av hela bilden. Förinställningar ger vanligtvis bra resultat utan att du behöver ändra deras egenskaper. När du har använt en förinställning kan du ändra dess egenskaper. Du kan även skapa egna förinställningar.

De inkluderade effektförinställningarna är tillgängliga under förinställningskategorin på panelen Effekter. Förinställningar grupperas i följande kategorier:

Avfasade kanter

Skapa tjocka eller tunna kanter som liknar fotoramar.

Oskärpa

Skapa oskärpa av olika grad vid in- och utgångspunkterna för ett klipp.

Färgeffekter

Skapa toningar med olika färg och intensitet.

Skuggor

Skapa fasta eller animerade skuggor. Skuggförinställningar har suffix, som visar i vilken riktning skuggan kastas eller rör sig. Till exempel visar NV att skuggan kastas nedåt till vänster. För att flytta skuggor läggs ett bindestreck till. Därför visar NH-NV att skuggan går från nedre högra till den nedre vänstra. För att skuggorna ska kunna visas korrekt bör du använda skuggor i bilder som är mindre än projektets bildrutestorlek och se till att bakgrundsbilden inte är svart.

Vågräta/lodräta bildpanoreringar

Skapa animeringar där hela bilden rör sig åt vänster och höger eller uppåt och nedåt när filmen spelas upp. Till exempel flyttas bilden från vänster till höger i en vågrät V-H-panorering.

Vågräta/lodräta bildzoomningar

Skapa animerade zoomeffekter.

Mosaik, Solarisera och Virvlar

Skapa animerade effekter som minskar i intensitet från klippets början eller ökar i intensitet när klippet går mot sitt slut.

BiB

Skapa bild-i-bildeffekter genom att skala målklippet så att du kan lägga det över ett klipp i full storlek. Du kan även använda denna effekt på flera klipp för att skapa ett montage.
Obs! Sök efter effekternas namn i hjälpen om du vill veta mer om de effekter som används i förinställningarna.

Använda en effektförinställning

Om du använder en förinställning i ett klipp, och förinställningen innehåller egenskaper som redan används i klippet, ändras klippet enligt följande:

 • Om effektförinställningen innehåller en fast effekt (Rörelse, Opacitet eller Volym) ersätts de befintliga effektegenskaperna när du använder förinställningen.

 • Om effektförinställningen innehåller en standardeffekt (ej fast) läggs effekten till längst ned i listan över effekter.

 1. Klicka på Effekter på åtgärdsfält för att öppna panelen Använda effekter.
 2. Expandera förinställningskategorin och dra en effektförinställning till ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller till tidslinjen i expertvyn.
 3. Förhandsgranska effekten genom att klicka på knappen Spela upp på monitorpanelen.

Skapa en effektförinställning

Du kan skapa förinställningar med en eller flera effekter. När du har skapat en effektförinställning visas den under kategorin Mina förinställningar på effektpanelen.

 1. Markera klippet som innehåller den effekt du vill spara som en förinställning.
 2. Klicka på Använda effekter för att öppna panelen Använda effekter.
 3. Högerklicka/Ctrl-klicka på en eller flera effekter och välj Spara förinställning.
 4. Skriv ett namn för förinställningen i dialogrutan Spara förinställning.
 5. (Valfritt) Ange en beskrivning för förinställningen.
 6. Välj någon av följande förinställningstyper för att ange hur nyckelrutor ska hanteras i Premiere Elements när du använder förinställningen i ett klipp. Klicka sedan på OK:

  Skala

  Skalar källnyckelrutorna proportionellt mot målklippets längd. Med den här åtgärden tas alla befintliga nyckelrutor bort från målklippet.

  Förankra vid ingångspunkt

  Placerar förinställningens första nyckelruta på samma avstånd från målklippets ingångspunkt som den hade från originalklippets ingångspunkt. Om till exempel den första nyckelrutan var en sekund från ingångspunkten i källklippet när du sparade förinställningen läggs nyckelrutan till en sekund från ingångspunkten i målklippet, och alla andra nyckelrutor läggs till i förhållande till denna position utan att skalas.

  Förankra vid utgångspunkt

  Placerar förinställningens sista nyckelruta på samma avstånd från målklippets utgångspunkt som den hade från originalklippets utgångspunkt. Om till exempel den första nyckelrutan var en sekund från utgångspunkten i källklippet när du sparade förinställningen, läggs nyckelrutan till en sekund från utgångspunkten i målklippet, och alla andra nyckelrutor läggs till i förhållande till denna position utan att skalas.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy