Ångra förändringar inkrementellt

Om du ändrar dig angående en redigering eller effekt finns flera sätt att ångra arbetet på i Adobe Premiere Elements. Du kan bara ångra de åtgärder som ändrar videoinnehåll. Du kan t.ex. ångra en redigering, men inte att du har rullat i en panel.

  • Om du vill ångra eller göra om den senaste ändringen väljer du Redigera > Ångra. (Du kan sekventiellt ångra en serie med senaste ändringar.)
  • Om du vill ångra en ändring och alla efterföljande ändringar som utförts sedan du senast öppnade ett projekt tar du bort den ändringen från historikpanelen.
  • Om du vill stoppa en ändring som bearbetas i Adobe Premiere Elements (till exempel när du ser en förloppsindikator) trycker du på Esc-tangenten.
  • Du ångrar alla ändringar som har gjorts sedan du senast sparade projektet genom att välja Arkiv > Återgå.

Obs!

Du ångrar ändringar som har gjorts innan du senast sparade ett projekt genom att försöka öppna en tidigare version i mappen Spara automatiskt i Adobe Premiere. Välj sedan Arkiv > Spara som för att spara projektet utanför mappen Spara automatiskt i Adobe Premiere. Antalet ändringar som du kan ångra beror på inställningarna för Spara automatiskt.

Ångra en tidigare ändring

På historikpanelen registreras ändringarna som du gör i ett projekt. Varje gång som du lägger till ett klipp, infogar en markör eller använder en effekt läggs åtgärden till i listan på historikpanelen. Verktyget eller kommandot som du har använt visas på panelen tillsammans med en identifieringsikon. Du kan använda panelen för att snabbt ångra flera ändringar. När du väljer en ändring på panelen återgår projektet till den status som gällde vid tidpunkten för ändringen. De senare ändringarna blir grå och försvinner när du gör ännu en ändring.

På historikpanelen registreras ändringar endast för den aktuella sessionen. Om du stänger ett projekt eller väljer kommandot Återgå rensas historikpanelen. De flesta ändringar visas på panelen, dock inte individuella ändringar i vissa paneler, och inte heller programomfattande ändringar som inställningar i Inställningar.

  • Visa historikpanelen genom att välja Fönster > Historik.
  • Välj en ändring på historikpanelen genom att klicka på den.
  • Om du vill ta bort en markerad ändring klickar du och klickar sedan på OK.
  • Du flyttar runt på historikpanelen genom att dra i skjutreglaget eller rullningslisten på panelen. Du kan också välj Stega framåt eller Stega bakåt på historikpanelens meny.
  • Om du vill ta bort alla ändringar från historikpanelen väljer du Rensa historik på historikpanelens meny och klickar sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy