Om offlinefiler

En offlinefil är en platshållare för en källfil som Premiere Elements inte kan hitta på hårddisken. Offlinefiler innehåller information om de saknade källfiler de representerar. Om en offlinefil visas på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn visas ett meddelande om att media är offline på monitorpanelen och på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

Redigera en offlinefil

 1. Klicka på Projektresurser i expertvyn.
 2. Dubbelklicka på offlinefilen på panelen Projektresurser. Dialogrutan Var är filen [namn på filen] visas. Hitta källfilen, markera filen och klicka på Välj.
 3. Högerklicka/Ctrl-klicka på filen och välj Redigera original om du vill redigera filen.

Ersätta en offlinefil med en fil på datorn

 1. Klicka på Projektresurser i expertvyn.
 2. Markera en eller flera offlinefiler på panelen Projektresurser.
 3. Välj Redigera > Sök efter media.
 4. Hitta och markera den faktiska källfilen och klicka på Välj.

  Obs!

  Om du har valt mer än en offlinefil visas dialogrutan Vilka mediefiler vill du bifoga för varje fil som du har valt. Observera offlinefilnamnet i dialogrutans namnlist så att du länkar om rätt källfil till rätt offlinefil.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy