Användarhandbok Avbryt

Gruppera, länka och inaktivera klipp

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Gruppera och dela upp klipp

På tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn kan du gruppera klipp så att du kan flytta, inaktivera, kopiera eller ta bort dem samtidigt. När du grupperar ett länkat klipp med andra klipp tas både ljud- och videodelen av det länkade klippet med i gruppen.

 • Om du vill gruppera klipp markerar du flera klipp och väljer Klipp > Gruppera.
 • Om du vill dela upp klipp klickar du på något av klippen i gruppen så att den markeras och väljer Klipp > Dela upp.
 • Om du vill markera ett eller flera klipp i en grupp klipp trycker du på Alt-tangenten och klickar på ett enskilt klipp i gruppen. Håll ned Skift + Alt och klicka om du vill markera fler klipp i gruppen.

De flesta videoklipp har ett ljudspår. De klipp som innehåller både video och ljud visas som ett objekt på panelen Projektresurser. När du lägger till klippet i en film på tidslinjen i expertvyn visas video och ljud i olika spår, med video direkt ovanför ljudet.

Video och ljud förblir länkade. När du drar videodelen på tidslinjen i expertvyn flyttas även det länkade ljudet, och tvärtom. Därför kallas dessa ljud-/videopar för länkade klipp. På tidslinjen i expertvyn är namnen på länkade klipp understrukna och märkta med [V] för video och [A] för ljud.

Länkade klipp är understrukna och har samma namn med antingen [V] eller [A] som tillägg.

Alla redigeringsåtgärder (till exempel att flytta, trimma eller ändra klipphastighet) inverkar på båda delarna av ett länkat klipp. Du kan tillfälligt åsidosätta länken genom att hålla ned Alt-tangenten när du påbörjar redigeringsåtgärderna. Du kan också placera video- eller ljudsekvensen separat.

Du kan länka ett videoklipp och ett ljudklipp så att de fungerar som en enhet. När du markerar, trimmar, delar, tar bort, flyttar eller ändrar hastigheten för ett klipp görs motsvarande ändring i det andra klippet också. Du kan tillfälligt åsidosätta länken om det behövs. På tidslinjen i expertvyn är namnen på länkade klipp understrukna och märkta med [V] för video och [A] för ljud.

 • Om du vill länka video- och ljudklipp håller du ned Skift-tangenten och klickar på ett video- och ett ljudklipp så att de markeras och väljer sedan Klipp > Länka ljud och video.
 • Om du vill bryta länkar mellan video- och ljudklipp markerar du ett länkat klipp och väljer Klipp > Bryt länk för ljud och video. (Även om länken bryts för ljud och video är båda fortfarande markerade. Markera ett av klippen igen om du vill använda det separat.)
 • Om du vill markera länkade klipp för sig håller du ned Alt-tangenten och klickar på önskat klipp. När du har markerat det kan du flytta eller trimma klippet oberoende av dess länkade klipp.
Obs!

Om du snabbt vill ta bort ett ljud- eller videoklipp utan att bryta dess länk högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet och väljer Ta bort ljud eller Ta bort video på menyn.

Ta bort endast ljud- eller videodelen av ett länkat klipp

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på det länkade klippet och välj Ta bort ljud eller Ta bort video.

  • Håll ned Alt-tangenten och klicka på ljud- eller videodelen för att markera endast den ena av dem. Tryck sedan på Delete- eller backstegstangenten.

  • Markera ett länkat klipp och välj Klipp > Bryt länk för ljud och video. Markera något av klippen igen och välj Redigera > Ta bort eller Redigera > Ta bort och stäng mellanrum.

  Klippen flyttas för att fylla luckan efter det borttagna klippet.

Synkronisera länkade klipp

I Adobe Premiere Elements monteras videon och dess ljud på separata spår på tidslinjen i expertvyn. Men klippen länkas så att de förblir synkroniserade när du trimmar eller flyttar dem.

Om du håller ned Alt-tangenten och drar något av klippen ur synkroniseringen, ser du hur många bildrutor de har förskjutits bredvid klippnamnet på tidslinjen i expertvyn i Adobe Premiere Elements.

Om du bryter länken mellan klippen registreras förskjutningen i Adobe Premiere Elements och visas igen om du länkar dem på nytt. Du kan låta klippen återsynkroniseras automatiskt i Adobe Premiere Elements. Beroende på klippen kan du välja mellan två synkroniseringsmetoder.

 1. På tidslinjen i expertvyn högerklickar/Ctrl-klickar du på förskjutningssiffran för det klipp som du vill flytta.

  Det klipp som du högerklickar/Ctrl-klickar på flyttas eller justeras i nivå med det andra klippet, som behåller sin plats.

Aktivera och inaktivera klipp

Ibland kan du inaktivera ett klipp, medan du försöker en ny redigeringsidé eller för att förkorta bearbetningstiden. Om du inaktiverar ett klipp döljs det när du visar filmen på monitorpanelen eller när du exporterar filmen. Du kan fortfarande flytta eller ändra ett inaktiverat klipp.

 1. Markera ett eller flera klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn, och välj sedan Klipp > Aktivera.

  Markeringen bredvid kommandot försvinner när du inaktiverar ett klipp, och klippet visas som nedtonat på tidslinjen i snabbvyn och expertvyn.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?