Gruppera och dela upp klipp

På tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn kan du gruppera klipp så att du kan flytta, inaktivera, kopiera eller ta bort dem samtidigt. När du grupperar ett länkat klipp med andra klipp tas både ljud- och videodelen av det länkade klippet med i gruppen.

 • Om du vill gruppera klipp markerar du flera klipp och väljer Klipp > Gruppera.
 • Om du vill dela upp klipp klickar du på något av klippen i gruppen så att den markeras och väljer Klipp > Dela upp.
 • Om du vill markera ett eller flera klipp i en grupp klipp trycker du på Alt-tangenten och klickar på ett enskilt klipp i gruppen. Håll ned Skift + Alt och klicka om du vill markera fler klipp i gruppen.

De flesta videoklipp har ett ljudspår. De klipp som innehåller både video och ljud visas som ett objekt på panelen Projektresurser. När du lägger till klippet i en film på tidslinjen i expertvyn visas video och ljud i olika spår, med video direkt ovanför ljudet.

Video och ljud förblir länkade. När du drar videodelen på tidslinjen i expertvyn flyttas även det länkade ljudet, och tvärtom. Därför kallas dessa ljud-/videopar för länkade klipp. På tidslinjen i expertvyn är namnen på länkade klipp understrukna och märkta med [V] för video och [A] för ljud.

ac_linked_clips_lc
Länkade klipp är understrukna och har samma namn med antingen [V] eller [A] som tillägg.

Alla redigeringsåtgärder (till exempel att flytta, trimma eller ändra klipphastighet) inverkar på båda delarna av ett länkat klipp. Du kan tillfälligt åsidosätta länken genom att hålla ned Alt-tangenten när du påbörjar redigeringsåtgärderna. Du kan också placera video- eller ljudsekvensen separat.

Du kan länka ett videoklipp och ett ljudklipp så att de fungerar som en enhet. När du markerar, trimmar, delar, tar bort, flyttar eller ändrar hastigheten för ett klipp görs motsvarande ändring i det andra klippet också. Du kan tillfälligt åsidosätta länken om det behövs. På tidslinjen i expertvyn är namnen på länkade klipp understrukna och märkta med [V] för video och [A] för ljud.

 • Om du vill länka video- och ljudklipp håller du ned Skift-tangenten och klickar på ett video- och ett ljudklipp så att de markeras och väljer sedan Klipp > Länka ljud och video.
 • Om du vill bryta länkar mellan video- och ljudklipp markerar du ett länkat klipp och väljer Klipp > Bryt länk för ljud och video. (Även om länken bryts för ljud och video är båda fortfarande markerade. Markera ett av klippen igen om du vill använda det separat.)
 • Om du vill markera länkade klipp för sig håller du ned Alt-tangenten och klickar på önskat klipp. När du har markerat det kan du flytta eller trimma klippet oberoende av dess länkade klipp.

Obs!

Om du snabbt vill ta bort ett ljud- eller videoklipp utan att bryta dess länk högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet och väljer Ta bort ljud eller Ta bort video på menyn.

Ta bort endast ljud- eller videodelen av ett länkat klipp

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på det länkade klippet och välj Ta bort ljud eller Ta bort video.

  • Håll ned Alt-tangenten och klicka på ljud- eller videodelen för att markera endast den ena av dem. Tryck sedan på Delete- eller backstegstangenten.

  • Markera ett länkat klipp och välj Klipp > Bryt länk för ljud och video. Markera något av klippen igen och välj Redigera > Ta bort eller Redigera > Ta bort och stäng mellanrum.

  Klippen flyttas för att fylla luckan efter det borttagna klippet.

Synkronisera länkade klipp

I Adobe Premiere Elements monteras videon och dess ljud på separata spår på tidslinjen i expertvyn. Men klippen länkas så att de förblir synkroniserade när du trimmar eller flyttar dem.

Om du håller ned Alt-tangenten och drar något av klippen ur synkroniseringen, ser du hur många bildrutor de har förskjutits bredvid klippnamnet på tidslinjen i expertvyn i Adobe Premiere Elements.

Om du bryter länken mellan klippen registreras förskjutningen i Adobe Premiere Elements och visas igen om du länkar dem på nytt. Du kan låta klippen återsynkroniseras automatiskt i Adobe Premiere Elements. Beroende på klippen kan du välja mellan två synkroniseringsmetoder.

 1. På tidslinjen i expertvyn högerklickar/Ctrl-klickar du på förskjutningssiffran för det klipp som du vill flytta.

  Det klipp som du högerklickar/Ctrl-klickar på flyttas eller justeras i nivå med det andra klippet, som behåller sin plats.

Aktivera och inaktivera klipp

Ibland kan du inaktivera ett klipp, medan du försöker en ny redigeringsidé eller för att förkorta bearbetningstiden. Om du inaktiverar ett klipp döljs det när du visar filmen på monitorpanelen eller när du exporterar filmen. Du kan fortfarande flytta eller ändra ett inaktiverat klipp.

 1. Markera ett eller flera klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn, och välj sedan Klipp > Aktivera.

  Markeringen bredvid kommandot försvinner när du inaktiverar ett klipp, och klippet visas som nedtonat på tidslinjen i snabbvyn och expertvyn.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy