Videosjälvstudie

Förhandsgranska övergångar

På panelen Övergångar kommer du åt tillgängliga övergångar (klicka på Övergångar i åtgärdsfältet).

Snabbvyn: Alla tillgängliga övergångar visas som miniatyrbilder på panelen Övergångar. Snabbvyn innehåller en delmängd av de övergångar som är tillgängliga i expertvyn.

Expertvyn: Övergångarna är ordnade i kategorier. Du kan begränsa en sökning efter övergångar genom att välja en övergångstyp, som exempelvis Lös upp, på kategorimenyn. Du kan också söka efter en övergång genom att skiva in dess namn i rutan Sök. I expertvyn finns fler övergångar än i snabbvyn.

Videoövergångarna har animerade miniatyrbilder som visar hur de påverkar klipp. När du väljer en övergång visas effekten i miniatyren. Du kan förhandsgranska en animerad miniatyrövergång på övergångspanelen utan att använda den i ett klipp.

Panelen Övergångar

Obs!

Adobe Premiere Elements innehåller två ljudövergångar i kategorin Tona tvärs över, Konstant effekt och Konstant förstärkning. Även om båda är toningseffekter skiljer de sig åt något. Konstant effekt skapar en jämnare toning, medan Konstant förstärkning ofta låter abrupt, trots att den är matematiskt linjär.

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i snabbvyn eller expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.

 2. Klicka på miniatyrbilden för en videoövergång för att sätta den i rörelse.

Ange standardövergång

Standardövergången används i bildspel som du skapar och filer som du importerar från Adobe® Photoshop® Elements. Den används också i rörelsebakgrunder som du skapar för dvd-menyer. Standardövergångarna är Lös upp tvärs över för video eller stillbilder och Konstant effekt för ljud. Du kan dock ändra dessa standardvärden.

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i snabbvyn eller expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på den övergång du vill använda som standard och välj Använd markering som standardövergång. (Ikonen för standardövergången markeras med en grå kant.)

Använda övergångar på tidslinjen i snabbvyn

På tidslinjen i snabbvyn visas droppzoner (anges med gröna vertikala linjer) när du drar en övergång. Med släppzonerna kan du enkelt lägga till övergångar mellan klipp.

Använda en dubbelsidig övergång på tidslinjen i snabbvyn

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i snabbvyn. Panelen Övergångar visas.

 2. Dra en övergång från panelen Övergångar till släppzonen mellan två klipp på tidslinjen i snabbvyn. En ikon för övergången visas till höger och vänster längst ned på klippet för att indikera att den har tillämpats. Dessutom visas det sammanhangsberoende reglaget för övergångar.

 3. (Valfritt) Ändra egenskaper för klippet, till exempel längd. Klicka på Mer om du vill anpassa övergången ytterligare och förhandsgranska ändringarna.

Använda en enkelsidig övergång på tidslinjen i snabbvyn

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i snabbvyn. Panelen Övergångar visas.

 2. På panelen Övergångar väljer du den övergång du vill använda.
 3. Gör något av följande:
  • Om det finns ett tomrum på ena sidan av klippet, drar du övergången till övergångsrektangeln på den sidan av klippet.

  • Om klippet ligger intill ett annat klipp drar du övergången till önskad klippkant. I kontextreglaget för övergångar anger du att Justering ska vara Vänster klipp, Mellan klipp eller Höger klipp.

Använda övergångar på tidslinjen i expertvyn

När du lägger till övergångar på tidslinjen i expertvyn kan du välja mellan justeringsalternativen Vänster klipp, Mellan klipp eller Höger klipp.

Använda en dubbelsidig övergång på tidslinjen i expertvyn

Om du vill använda en övergång mellan två klipp på tidslinjen i expertvyn måste klippen finnas på samma spår och de får inte finnas något mellanrum mellan dem.

Om upprepade bildrutor måste användas i en dubbelsidig övergång (i stället för trimmade bildrutor) innehåller övergångens ikon ytterligare diagonala linjer. Linjerna sträcker sig över det område där de upprepade bildrutorna används.

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du den kategori som innehåller den övergång som du vill använda.
 3. Dra övergången från panelen Övergångar till mellanrummet mellan två klipp på tidslinjen i expertvyn och släpp musknappen när någon av följande justeringsikoner visas:

  Starta vid klippövergång Starta vid klipp

  Justerar övergångens början mot början av det andra klippet.

  Centrera vid klippövergång Centrera vid klipp

  Centrerar övergången över klippet.

  Sluta vid klippövergång Sluta vid klipp

  Justerar övergångens slut mot slutet av det första klippet.

  Obs!

  Om du håller ned Ctrl-tangenten när du drar övergången kan du välja Starta vid klipp, Centrera vid klipp eller Sluta vid klipp genom att dra övergången långsamt till vänster och höger över klippgränsen.

Använda en enkelsidig övergång på tidslinjen i expertvyn

När du skapar en enkelsidig övergång visas det som ligger under övergången på tidslinjen i expertvyn i den genomskinliga delen av övergången. Om du till exempel vill att klippet ska gå över i svart måste det finnas på spår 1 eller inte ha några andra klipp nedanför sig. Om klippet ligger på ett spår ovanför ett annat klipp visas klippet på det nedre spåret i övergången, och övergången ser då ut att vara dubbelsidig.

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du den kategori som innehåller den övergång som du vill använda.
 3. Gör något av följande:
  • Om klippet inte har något annat klipp intill sig på ena sidan drar du övergången från panelen Övergångar till klippets kant.

  • Om klippet ligger intill ett annat klipp Ctrl-drar du övergången till kanten av önskat klipp.

Använda en standardövergång på tidslinjen i expertvyn

Övergången tillämpas för alla de markerade klippen.

Använd standardövergångar mellan flera sammanhängande klipp på samma spår:

Övergången används i skarven mellan varje sammanhängande klipp.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill välja klipp som inte kommer efter varandra håller du ned Skift-tangenten och klickar på varje klipp.

  • Om du vill markera klipp som följer efter varandra klickar du på panelen Projektresurser och drar sedan markeringsramen runt de markerade klippen.

  • Om du vill markera alla klipp trycker du på Ctrl-A.

 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på de markerade klippen och välj Använd standardövergång längs indikatorn.

 3. Välj ett av följande alternativ:

  • Ljud

  • Video

 1. Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på de klipp till vilka du vill lägga till standardövergången.

 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på ett av de markerade klippen.

 3. Välj Använd standardövergång.

Ersätta en övergång

Du kan ersätta en övergång genom att släppa en ny övergång på den gamla i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. När du ersätter en övergång bevaras justeringen och längden på den ursprungliga övergången i Premiere Elements. Däremot bevaras inte dess inställningar, utan standardinställningarna för den nya övergången används.

 1. Klicka på Övergångar i åtgärdsfältet i snabbvyn eller expertvyn. Panelen Övergångar öppnas.
 2. På panelen Övergångar väljer du den övergång som du vill använda för att ersätta den föregående.
 3. Dra övergången till övergången på tidslinjen i expertvyn eller till den på tidslinjen i snabbvyn.

Förhandsgranska använda övergångar

Du kan förhandsgranska övergångar som du har använt antingen med kontextreglaget för övergångar eller på monitorpanelen. I kontextreglaget för övergångar finns ett förhandsgranskningsområde där du kan visa miniatyrbilder för klipp eller standardminiatyrbilderna (bokstäverna A och B). Justera dina övergångar med kontextreglaget för övergångar och förhandsgranska övergångarna medan du gör justeringar.

Obs!

Om du har en digital videokamera kan du troligtvis ansluta den till både datorn och tv:n för att visa förhandsgranskningar i realtid på tv-skärmen. Du får en bättre uppfattning om hur övergången kommer att se ut i den färdiga filmen.

Förhandsgranska övergångar på monitorpanelen

 1. På tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn flyttar du indikatorn för aktuell tid till vänster om övergången och klickar sedan på knappen Spela upp på monitorpanelen.

  Obs!

  Om du vill förhandsgranska en viss bildruta i övergången på monitorpanelen drar du indikatorn för aktuell tid till önskad bildruta.

Visa övergångar på tidslinjen i snabbvyn och på tidslinjen i expertvyn

På tidslinjen i snabbvyn visas en övergång som en rektangel mellan klippen. På tidslinjen expertvyn visas en övergång precis ovanför klippgränsen mellan två klipp eller precis ovanför in- eller utpunkten för ett klipp.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy