Du kan lägga till musikspår i videoklipp och förhöja den musikaliska stämningen i videon. Du kan välja mellan olika royaltyfria musikspår i Adobe Premiere Elements.

Ett musikspår avser ett ljudspår som kan användas i videons tidslinje. Det innehåller en inledande del, en huvuddel och en avslutande del. Musikspåret som spelas anpassas dynamiskt till videospårets längd.

Soundbooth-bakgrundsmusik är musik som på ett intelligent sätt anpassas efter användardefinierade parametrar, t.ex. videons längd, genom att den musikaliska strukturen ordnas om och mixningen ändras för att matcha en önskad intensitet.  

Lägga till ett musikspår i ett videoklipp

Följ dessa steg när du vill lägga till ett musikspår i ett videoklipp:

 1. Klicka på Lägg till media. Välj ett alternativ för att importera den avsedda videon till tidslinjen.

  Hoppa över det här steget om videon redan finns på tidslinjen.

 2. Klicka på Ljud i åtgärdsfältet.

 3. På listmenyn väljer du Musikspår. En lista med olika kategorier av bakgrundsmusik visas. Välj en kategori av bakgrundsmusik för att se vilka ljud som finns i den kategorin.

  Musikspår
  Musikspår

 4. Spåren visas i den kategori av bakgrundsmusik du valde i det föregående steget. Klicka på förhandsgranskningsknappen om du vill lyssna på spåret innan du lägger till det i videoklippet.

  DownloadBlue
  Hämta musikspår

  Obs!

  Högerklicka och välj Hämta nu om du vill hämta bakgrundsmusiken. Klicka här om du vill läsa mer om att hämta bakgrundsmusik/onlineinnehåll.

 5. Välj musikspåret som du vill använda i videoklippet genom att klicka på det. Dra och släpp det på tidslinjen i den avsedda videon. Listrutan Egenskap för bakgrundsmusik visas.  

 6. Välj bland följande alternativ i listrutan Egenskap för bakgrundsmusik:

  • Intensitet: Ett musikspår är ett ljudklipp som innehåller ljud från olika musikinstrument som spelar tillsammans. Du kan öka ljudets intensitet genom att dra skjutreglaget mot Intensiv. Du kan minska musikinstrumentens intensitet genom att dra skjutreglaget åt vänster mot Avslappnad.
  • Anpassa till hela videon: Klicka på Anpassa till hela videon om du vill lägga till musikspåret i hela videoklippet. Bakgrundsmusiken spelas under hela videoklippet.

  Klicka på Klar.

  ScorePropertydialogbox
  Egenskap för bakgrundsmusik

 7. Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på blankstegstangenten om du vill lyssna på musikspåret efter att du har använt det i videoklippet.

Flytta musikspåret

Musikspåret är en dynamisk komponent som kan placeras och justeras dynamiskt. Du kan utföra följande åtgärder när du flyttar ett musikspår:

Trimma musikspåret

Du kan trimma längden på musikspåret. Välj början/slutet på musikspåret och beskär det med trimningshandtagen. Du kan dra inåt om du vill minska längden/tidslängden på musikspåret.

TrimMusicScore
Trimma musikspåret

Sträck ut musikspåret

Klicka i slutet av spåret och dra (sträck) det om du vill öka musikspårets tidslängd.

Töj ut spåret till det ställe där du vill att musikspåret ska användas i videoklippet.

Flytta musikspåret

Markera musikspåret genom att klicka på det och dra och släpp det var som helst i videoklippet för att ändra dess placering.

Deterministisk hämtning av onlineinnehåll

Med Adobe Premiere Elements kan du hämta onlineinnehåll deterministiskt. Det innebär att du kan fastställa onlineinnehållets storlek innan allt innehåll hämtas. Om du hämtar innehåll styckvis kan du visa hämtningens förlopp.

Vi kan använda hämtning av musikspår som ett exempel. Följ stegen nedan om du vill se hur deterministisk hämtning fungerar för musikspår:

 1. Välj Ljud > Musikspår.

 2. Välj en typ av musikspår.

 3. Om blåa staplar visas innebär det att musikspåren måste hämtas.

 4. Högerklicka på ett musikspår och välj Hämta alla. Dialogrutan Onlinehämtning visas. Klicka på Ja.

  Deterministic
  Hämtningsstorlek

  Klicka på Hämta i bakgrunden för att flytta förloppsdialogen för hämtningen till bakgrunden. Det gör att du kan fortsätta att arbeta med videoredigeringen när innehållet hämtas i bakgrunden.

  OnlineContentDownload

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy