Användarhandbok Avbryt

Lägga till musik i videoklipp

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Lägga till ett musikspår i ett videoklipp

Du kan lägga till musikspår i videoklipp och förhöja den musikaliska stämningen i videon. Du kan välja mellan olika royaltyfria musikspår i Adobe Premiere Elements.

Ett musikspår avser ett ljudspår som kan användas i videons tidslinje. Det innehåller en inledande del, en huvuddel och en avslutande del. Musikspåret som spelas anpassas dynamiskt till videospårets längd.

Soundbooth-bakgrundsmusik är musik som på ett intelligent sätt anpassas efter användardefinierade parametrar, t.ex. videons längd, genom att den musikaliska strukturen ordnas om och mixningen ändras för att matcha en önskad intensitet.  

Följ dessa steg när du vill lägga till ett musikspår i ett videoklipp:

 1. Klicka på Lägg till media. Välj ett alternativ för att importera den avsedda videon till tidslinjen.

  Hoppa över det här steget om videon redan finns på tidslinjen.

 2. Klicka på Ljud i åtgärdsfältet.

 3. På listmenyn väljer du Musikspår. En lista med olika kategorier av bakgrundsmusik visas. Välj en kategori av bakgrundsmusik för att se vilka ljud som finns i den kategorin.

  Musikspår

 4. Spåren visas i den kategori av bakgrundsmusik du valde i det föregående steget. Klicka på förhandsgranskningsknappen om du vill lyssna på spåret innan du lägger till det i videoklippet.

  Hämta musikspår

  Obs!

  Högerklicka och välj Hämta nu om du vill hämta bakgrundsmusiken. Klicka här om du vill läsa mer om att hämta bakgrundsmusik/onlineinnehåll.

 5. Välj musikspåret som du vill använda i videoklippet genom att klicka på det. Dra och släpp det på tidslinjen i den avsedda videon. Listrutan Egenskap för bakgrundsmusik visas.  

 6. Välj bland följande alternativ i listrutan Egenskap för bakgrundsmusik:

  • Intensitet: Ett musikspår är ett ljudklipp som innehåller ljud från olika musikinstrument som spelar tillsammans. Du kan öka ljudets intensitet genom att dra skjutreglaget mot Intensiv. Du kan minska musikinstrumentens intensitet genom att dra skjutreglaget åt vänster mot Avslappnad.
  • Anpassa till hela videon: Klicka på Anpassa till hela videon om du vill lägga till musikspåret i hela videoklippet. Bakgrundsmusiken spelas under hela videoklippet.

  Klicka på Klar.

  Egenskap för bakgrundsmusik

 7. Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på blankstegstangenten om du vill lyssna på musikspåret efter att du har använt det i videoklippet.

Flytta musikspåret

Musikspåret är en dynamisk komponent som kan placeras och justeras dynamiskt. Du kan utföra följande åtgärder när du flyttar ett musikspår:

Trimma musikspåret

Du kan trimma längden på musikspåret. Välj början/slutet på musikspåret och beskär det med trimningshandtagen. Du kan dra inåt om du vill minska längden/tidslängden på musikspåret.

Trimma musikspåret

Sträck ut musikspåret

Klicka i slutet av spåret och dra (sträck) det om du vill öka musikspårets tidslängd.

Töj ut spåret till det ställe där du vill att musikspåret ska användas i videoklippet.

Flytta musikspåret

Markera musikspåret genom att klicka på det och dra och släpp det var som helst i videoklippet för att ändra dess placering.

Deterministisk hämtning av onlineinnehåll

Med Adobe Premiere Elements kan du hämta onlineinnehåll deterministiskt. Det innebär att du kan fastställa onlineinnehållets storlek innan allt innehåll hämtas. Om du hämtar innehåll styckvis kan du visa hämtningens förlopp.

Vi kan använda hämtning av musikspår som ett exempel. Följ stegen nedan om du vill se hur deterministisk hämtning fungerar för musikspår:

 1. Välj Ljud > Musikspår.

 2. Välj en typ av musikspår.

 3. Om blåa staplar visas innebär det att musikspåren måste hämtas.

 4. Högerklicka på ett musikspår och välj Hämta alla. Dialogrutan Onlinehämtning visas. Klicka på Ja.

  Hämtningsstorlek

  Klicka på Hämta i bakgrunden för att flytta förloppsdialogen för hämtningen till bakgrunden. Det gör att du kan fortsätta att arbeta med videoredigeringen när innehållet hämtas i bakgrunden.

Lägga till ljudeffekter i en video

Du kan förbättra din video med ljudeffekter, så att du kan skapa en kreativ detalj eller betona en viss del av videoklippet eller filmen. Dessa effekter läggs till i videobakgrunden. Följ dessa steg när du vill lägga till en ljudeffekt i ett videoklipp:

 1. Importera videoklippet till tidslinjen.

 2. Välj Musik > Ljudeffekter i åtgärdsfältet. (Alla ljudeffekter hämtas som standard.)

 3. Välj en ljudeffektkategori i listan för att läsa in och utforska ljudeffekterna.

 4. Klicka på Spela upp i en ljudeffekt för att lyssna på den.

 5. Klicka på ljudeffekten för att markera den, och dra och släpp den på musikspåret i tidslinjen.

 6. Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på blankstegstangenten för att visa videoklippet med ljudeffekten

Lägga till ljudspår i ditt videoklipp

Du kan lägga till ljudspår i videoklipp för att förbättra videon.. Du kan välja mellan olika ljudspår i Adobe Premiere Elements.

 1. Importera videoklippet till tidslinjen.

 2. Välj Musik > Ljudspår i åtgärdsfältet. (Alla ljudeffekter hämtas som standard.)

  Ljudspår

 3. Välj en kategori med ljudspår i listan för att läsa in och utforska effekterna i den kategorin.

 4. Klicka på uppspelningsikonen på ett ljudspår för att förhandslyssna.

 5. Välj ett ljud och dra och släpp det på musikspåret i tidslinjen.

 6. Klicka på uppspelningsknappen eller tryck på blankstegstangenten för att visa klippet med ljudspåret.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?