Spara ett projekt

När du sparar ett projekt sparas dina redigeringsbeslut, referenser till källfiler och det senaste arrangemanget av paneler. Skydda arbetet genom att spara ofta.

 • Om du vill spara det aktuella projektet väljer du Arkiv > Spara.
 • Om du vill spara en kopia av ett projekt väljer du Arkiv > Spara som och anger ett filnamn. Klicka sedan på Spara.
 • Du sparar en kopia av ett projekt och fortsätter att arbeta med det ursprungliga projektet genom att välja Arkiv > Spara en kopia, ange en plats och ett filnamn. Klicka sedan på Spara.

  Tips! Ställ in ett virtuellt minne för att ange var projektrelaterade filer, till exempel hämtad video, ljud samt förhandsgranskningar, sparas i Premiere Elements.

Säkerhetskopiera ett projekt med Spara automatiskt

Aktivera alternativet Spara automatiskt för att ompröva olika redigeringsbeslut eller för att återställa ett projekt efter en krasch. Med det här alternativet sparas automatiskt säkerhetskopierade projektfiler i mappen Spara automatiskt i Adobe Premiere Elements med angivet tidsintervall. Du kan till exempel ställa in Premiere Elements så att en säkerhetskopiera sparas var 15:e minut.

Spara automatiskt är ett alternativ till kommandot Ångra, beroende på hur mycket projektet ändras mellan varje sparoperation. Eftersom projektfiler är små jämfört med källvideofiler, innebär arkivering av många versioner av ett projekt att relativt lite diskutrymme förbrukas.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Spara automatiskt.
 2. Gör något av följande och klicka sedan på OK:
  • Välj Spara projekt automatiskt och ange i minuter med vilket intervall som projektet ska sparas i Adobe Premiere Elements.

  • Skriv ett nummer för Högsta antal projektversioner för att ange hur många versioner av varje projektfil som du vill spara. Om du exempelvis skriver 5 sparas fem versioner av varje projekt som du öppnar i Premiere Elements.

   Obs! Varje gång du öppnar ett projekt måste du spara det minst en gång för att Spara automatiskt ska aktiveras.

Öppna ett projekt som sparats automatiskt

 1. Gör något av följande:
  • Starta Adobe Premiere Elements. Klicka på Videoredigerare på välkomstskärmen och sedan på Befintliga projekt.

  • Välj Arkiv > Öppna Projekt i Adobe Premiere Elements.

 2. Öppna filen i mappen Spara automatiskt i projektmappen i Adobe Premiere Elements. (Om det inte finns några tillgängliga filer kan inställningen Spara automatiskt vara inaktiverad.)

  Obs!

  När du startar Premiere Elements efter en krasch visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill öppna den senast sparade versionen av ditt projekt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy