Användarhandbok Avbryt

Arkivera projekt

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Arkivera ett projekt

 1. Välj Arkiv > Projektarkivering.
 2. I dialogrutan Projektarkivering väljer du antingen Arkivera projekt, om du vill kopiera en trimmad version av projektet, eller Kopiera projekt, om du vill kopiera en otrimmad version med alla tillgångar till en ny plats.
 3. Om du vill ange en mapp för projektet klickar du på Bläddra och går till önskad mapp. I dialogrutan Välj mapp kan du även klicka på Skapa ny mapp för att skapa en ny mapp.
 4. När du har angett önskad mapp klickar du på OK två gånger så stängs dialogrutan Projektarkivering.

De nya filerna placeras automatiskt i en mapp med ett namn som börjar med antingen Trimmad (om du väljer Arkivera projekt) eller Kopierad (om du väljer Kopiera projekt).

Om arkiverade projekt

Med Projektarkivering kopierar du projekt och media till en mapp för ytterligare redigering eller lagring. Du kan använda det för att förbereda ett ofärdigt projekt för redigering på en annan dator, för att samla kopior av mediefiler som finns i olika mappar eller på olika enheter i en och samma mapp eller för att trimma media i ett färdigt projekt innan du arkiverar det så att bara de delar du använde är kvar. Det finns två alternativ i Projektarkivering, Arkivera projekt och Kopiera projekt. Om du skapar en mapp med Kopiera projekt innehåller den mappen ofta fler och större filer än om du använder Arkivera projekt, eftersom Kopiera projekt inte trimmar projektet.

Arkivera projekt

Skapar en mapp som innehåller en ny projektfil och ett nytt klipp för varje klipp som ursprungligen användes på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn med dess redigerade längd. Det trimmade projektet innehåller upp till 30 bildrutor med extramaterial, som kallas handtag, före Ingångspunkten och efter Utgångspunkten för varje trimmat klipp, som du kan använda för mindre justeringar efter projektarkiveringen. Trimmade projekt utesluter alla återgivna förhandsgranskningar och ljudförhandsgranskningar (anpassat ljud), liksom all oanvänd media. Nya ljudförhandsgranskningar (men inte återgivna förhandsgranskningar) skapas automatiskt i Premiere Elements när du öppnar det trimmade projektet. Klipp i ett trimmat projekt får nya namn så att deras filnamn matchar projektets filnamn. Använd det här alternativet för att förbereda ett färdigt projekt för arkivering innan du tar bort det från hårddisken.
Obs! Med Projektarkivering bibehålls alla effektnyckelbildrutor och klippmarkörer som finns bortom in- och utgångspunkterna i ett trimmat klipp.

Kopiera projekt

Skapar en mapp med en ny projektfil och kompletta kopior av all media som visas på projektresurspanelen i originalprojektet, oavsett om de används på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn eller inte. Till skillnad från Arkivera projekt sparas alla återgivna förhandsgranskningar med Kopiera projekt. Använd det här alternativet för att samla kopior av alla filer som tillhör ett projekt i en och samma mapp. Den här mappen kan sedan enkelt överföras till en annan dator eller öppnas för redigering vid ett senare tillfälle.
Tips! Mappar med arkiverade projekt kan vara stora, därför bör du arkivera på en flyttbar hårddisk om du tänker överföra projektet mellan olika datorer. Med ett skivbränningsprogram kan du också bränna trimmade eller kopierade projektmappar på dvd-skivor för arkivering eller överföring till andra datorer.

Dialogrutan Projektarkivering

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?