Användarhandbok Avbryt

Importera 5.1-ljud

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Med Adobe Premiere Elements är det lättare att importera och spela upp klipp med 5.1-ljud i samma format som projektets förinställningar. Du kan skapa filmer genom att kombinera AVCHD-video och stereoljud samt 5.1-ljud och stereoljud. Du kan flytta klipp mellan olika spår på tidslinjen i expertvyn oavsett om det är 5.1- eller stereoljud. Om du importerar en 5.1-ljudfil till stereokanalen konverteras den till 5.1 och vice versa. Om du vill skapa ett 5.1-kanalsspår drar du ett 5.1-ljud till det tomma området på tidslinjen i expertvyn för ett stereoprojekt. Du kan också välja att endast dra ett kanalljudsignalvideoklipp eller ett 5.1-kanalsljud. Ett 5.1-kanalsspår skapas i ett stereoprojekt. Om du vill skapa ett stereospår i ett 5.1-kanalsprojekt drar och släpper du ett stereoklipp i det tomma området på tidslinjen i expertvyn. Ett stereospår skapas i ett 5.1-kanalsprojekt.

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på Nytt projekt på välkomstskärmen.

  • Om Adobe Premiere Elements är öppet väljer du Arkiv > Nytt projekt.

 2. Klicka på Ändra inställningar för att ändra förinställningarna. Välj Full HD 1080i 30 5.1-kanal från AVCHD-mappen och klicka på OK.
 3. Ange ett namn och en plats för projektet i dialogrutan Nytt projekt och klicka på OK.

  På tidslinjen i expertvyn visas 5.1 bredvid ljudspåren. Du kan nu infoga klipp i projektet. Ljudet mappas dock till olika kanaltyper beroende på hur du infogar mediefilen.

Dra klipp till fönstret Monitor

Om du drar klipp till fönstret Monitor mappas ljudet till kanaltypen för spåret Ljud 1.

När du emellertid drar till fönstret Monitor visas följande alternativ. Ljudet mappas olika beroende på vilket alternativ du väljer.

Infoga efter denna scen

Ljud mappas till spåret Ljud 1 och klippet infogas i spåret Video 1/Ljud 1. Klippet infogas i slutet av det befintliga klippet.

Dela och infoga

Ljud mappas till spåret Ljud 1 och klippet infogas i spåret Video 1/Ljud 1. Det aktuella klippet delas där indikatorn för aktuell tid finns. Klippet infogas.

Placera överst

Om det finns ett tomt spår ovanför Video 1/Ljud 1 infogas det valda klippet på det spåret och mappas till kanaltypen för motsvarande spår. Om det inte finns något tomt spår skapas ett nytt spår som matchar kanaltypen för det valda klippet. Adobe Premiere Elements placerar videoklippet på indikatorn, i ett spår ovanför det befintliga videoklippet. Den nya videofilen överlappar det befintliga videoklippet.

Bild-i-bild

Om det finns ett tomt spår ovanför Video 1/Ljud 1 infogas det valda klippet på det spåret och mappas till kanaltypen för motsvarande spår. Om det inte finns något tomt spår skapas ett nytt spår som matchar kanaltypen för det valda klippet. Adobe Premiere Elements placerar de befintliga och de infogade videoklippen samtidigt. Användaren kan se båda videoklippen.

Placera överst och använd Videomerge

Om det finns ett tomt spår ovanför Video 1/Ljud 1 infogas det valda klippet på det spåret och mappas till kanaltypen för motsvarande spår. Om det inte finns något tomt spår skapas ett nytt spår som matchar kanaltypen för det valda klippet. Adobe Premiere Elements placerar videoklippet på indikatorn för aktuell tid, i ett spår ovanför det befintliga videoklippet och använder effekten för videosammanfogning för det nya videoklippet. De videoklipp som ligger under och överst visas.

Ersätt klipp

Klippet ersätts och mappningen matchar kanaltypen för det ersatta klippets spår.

Obs!

Om du släpper ett klipp med endast ljud i fönstret Monitor placeras det i ljudspåret och mappas till stereo.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?