Med Adobe Premiere Elements är det lättare att importera och spela upp klipp med 5.1-ljud i samma format som projektets förinställningar. Du kan skapa filmer genom att kombinera AVCHD-video och stereoljud samt 5.1-ljud och stereoljud. Du kan flytta klipp mellan olika spår på tidslinjen i expertvyn oavsett om det är 5.1- eller stereoljud. Om du importerar en 5.1-ljudfil till stereokanalen konverteras den till 5.1 och vice versa. Om du vill skapa ett 5.1-kanalsspår drar du ett 5.1-ljud till det tomma området på tidslinjen i expertvyn för ett stereoprojekt. Du kan också välja att endast dra ett kanalljudsignalvideoklipp eller ett 5.1-kanalsljud. Ett 5.1-kanalsspår skapas i ett stereoprojekt. Om du vill skapa ett stereospår i ett 5.1-kanalsprojekt drar och släpper du ett stereoklipp i det tomma området på tidslinjen i expertvyn. Ett stereospår skapas i ett 5.1-kanalsprojekt.

  1. Gör något av följande:
    • Klicka på Nytt projekt på välkomstskärmen.

    • Om Adobe Premiere Elements är öppet väljer du Arkiv > Nytt projekt.

  2. Klicka på Ändra inställningar för att ändra förinställningarna. Välj Full HD 1080i 30 5.1-kanal från AVCHD-mappen och klicka på OK.
  3. Ange ett namn och en plats för projektet i dialogrutan Nytt projekt och klicka på OK.

    På tidslinjen i expertvyn visas 5.1 bredvid ljudspåren. Du kan nu infoga klipp i projektet. Ljudet mappas dock till olika kanaltyper beroende på hur du infogar mediefilen.

Dra klipp till fönstret Monitor

Om du drar klipp till fönstret Monitor mappas ljudet till kanaltypen för spåret Ljud 1.

När du emellertid drar till fönstret Monitor visas följande alternativ. Ljudet mappas olika beroende på vilket alternativ du väljer.

Infoga efter denna scen

Ljud mappas till spåret Ljud 1 och klippet infogas i spåret Video 1/Ljud 1. Klippet infogas i slutet av det befintliga klippet.

Dela och infoga

Ljud mappas till spåret Ljud 1 och klippet infogas i spåret Video 1/Ljud 1. Det aktuella klippet delas där indikatorn för aktuell tid finns. Klippet infogas.

Placera överst

Om det finns ett tomt spår ovanför Video 1/Ljud 1 infogas det valda klippet på det spåret och mappas till kanaltypen för motsvarande spår. Om det inte finns något tomt spår skapas ett nytt spår som matchar kanaltypen för det valda klippet. Adobe Premiere Elements placerar videoklippet på indikatorn, i ett spår ovanför det befintliga videoklippet. Den nya videofilen överlappar det befintliga videoklippet.

Bild-i-bild

Om det finns ett tomt spår ovanför Video 1/Ljud 1 infogas det valda klippet på det spåret och mappas till kanaltypen för motsvarande spår. Om det inte finns något tomt spår skapas ett nytt spår som matchar kanaltypen för det valda klippet. Adobe Premiere Elements placerar de befintliga och de infogade videoklippen samtidigt. Användaren kan se båda videoklippen.

Placera överst och använd Videomerge

Om det finns ett tomt spår ovanför Video 1/Ljud 1 infogas det valda klippet på det spåret och mappas till kanaltypen för motsvarande spår. Om det inte finns något tomt spår skapas ett nytt spår som matchar kanaltypen för det valda klippet. Adobe Premiere Elements placerar videoklippet på indikatorn för aktuell tid, i ett spår ovanför det befintliga videoklippet och använder effekten för videosammanfogning för det nya videoklippet. De videoklipp som ligger under och överst visas.

Ersätt klipp

Klippet ersätts och mappningen matchar kanaltypen för det ersatta klippets spår.

Obs!

Om du släpper ett klipp med endast ljud i fönstret Monitor placeras det i ljudspåret och mappas till stereo.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy