Obs!

Funktionerna och gränssnittet för SmartTrim har förbättrats i Adobe Premiere Elements 2018. Motsvarande artikel om SmartTrim i Adobe Premiere Elements 2018 finns på den här länken.

Om att trimma och hämta klipp

När du skapar en film använder du för det mesta inte ett helt klipp. Du anger in- och ut gångspunkter för att definiera de bildrutor du vill använda. Ingångspunkten är första bildrutan i ett klipp som du vill använda. Utgångspunkten är sista bildrutan i ett klipp som du vill använda.

När du ställer in in- och utgångspunkter tas inga bildrutor bort från hårddisken, utan i stället isoleras den del av klippet som ska vara med i filmen. In- och utgångspunkter fungerar som ett fönster över ett klipp och visar bara de bildrutor som finns mellan punkterna. Du kan flytta in- och utgångspunkterna efter behov om du vill få tillbaka bildrutor som du har trimmat bort.

ed_in_out_io
In- och utgångspunkter fungerar som ett fönster över ett klipp

A. Ingångspunkt B. Trimmade bildrutor C. Utgångspunkt 

Du kan trimma bildrutor från både slutet och början av ett klipp. Dela först klippet (som skapar två delar av det ursprungliga klippet) för att trimma bildrutor från mitten av ett klipp. Trimma sedan de oönskade bildrutorna från slutet av det första nya klippet eller från början av det andra.

Du kan trimma ett klipp i förhandsgranskningsfönstret, på monitorpanelen, på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Du kan i förhandsgranskningsfönstret hämta bildrutor från källklipp (klipp som inte har placerats på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn). Du kan hämta bildrutor från klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Om Smart trimning

Du kan skapa en högkvalitativ videofil genom att ta bort oönskade avsnitt. Med Adobe Premiere Elements kan du effektivt hantera delar av videofiler som är suddiga, skakiga och av sämre kvalitet. Du kan enkelt och snabbt redigera och finjustera videofilen.

Med smart trimning kan du trimma de delar av videofilen som är av låg kvalitet. Smart trimning kan utföras manuellt eller automatiskt. Du kan timma klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Det finns två typer av Smart trimning, manuell och automatisk. Manuell smart trimning är standardläge. I det här läget kan du ange de alternativ som ska gälla för trimningsbara avsnitt. I automatiskt läge för SmartTrim bestäms de trimningsbara avsnitten automatiskt i Premiere Elements. Du kan välja att ta bort eller behålla dem.

ed_smart_trim_st
SmartTrim

Manuell smart trimning

 1. Om du vill aktivera smart trimning klickar du på Verktyg i åtgärdsfältet och väljer sedan smart trimning på panelen Verktyg. Manuell smart trimning är aktiverat som standard.

  Obs!

  När du befinner dig i läget för manuell smart trimning visas meddelandet ”Läge för smart trimning: Trimma eller ta bort de markerade avsnitten” ovanför monitorpanelen. Du ser även knappen Alternativ för smart trimning.

 2. (Valfritt) Klicka på knappen Alternativ för smart trimning överst. I dialogrutan Alternativ för SmartTrim:

  • Använd reglaget Kvalitet om du vill ange kvalitetsnivå. De värden som anges här styr de trimningsbara avsnitten. Om inte alternativen visas här beror det på att standardinställningar används.
  • Använd reglaget Intresse när du vill ange Intressenivå. Det värde som anges här styr fokus på ansiktsdata och ljud.

  Premiere Elements analyserar klippet och markerar de avsnitt av klippet som behöver trimmas. De markerade avsnitten styrs av de värden som ställts in för Kvalitetsnivå. Trimningsbara avsnitt är markerade med ett randigt mönster. Om du kombinerar skjutreglagen för kvalitet och intresse får du bättre utdata.

 3. (Valfritt) Visa taggar för låg kvalitet som lagts till i de trimmade avsnitten i Adobe Premiere Elements genom att hålla markören över avsnittet SmartTrim i klippet.

 4. Gör något av följande om du vill välja trimningsavsnitt i ett klipp:
  • Dubbelklicka på klippet på tidslinjen i expertvyn om du vill markera alla trimningsbara avsnitt i ett enskilt klipp.

  • Om du vill välja alla trimningsbara avsnitt i flera klipp drar du markeringsramen runt de valda klippen på tidslinjen i expertvyn. Högerklicka/Ctrl-klicka på de trimningsbara avsnitten och välj Markera alla.

   • Om du vill välja samtliga trimningsbara avsnitt i flera klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn trycker du på Ctrl-A och högerklickar/Ctrl-klickar på ett avsnitt och väljer sedan Markera alla.

  De valda trimningsavsnitten markeras. När du väljer ett trimningsbart avsnitt markeras alla trimningsbara avsnitt med ett blårandigt mönster.

  Obs: Om du vill välja markerade trimningsavsnitt i flera klipp väljer du först klippen och sedan trimningsavsnitten.

   

 5. Högerklicka/Ctrl-klicka på ett trimningsbart avsnitt (det blårandiga området). Följande alternativ visas:

  Trimma

  Du kan trimma de markerade, trimningsbara avsnitten.

  Behåll

  Du kan behålla de markerade, trimningsbara avsnitten.

  Markera alla

  Alla trimningsbara avsnitt i det aktuella urvalet väljs.

  Alternativ för smart trimning

  Alternativ för smart trimning visas.

 6. Välj Trimma om du vill trimma de trimningsbara avsnitten eller välj Behåll för att behålla de trimningsbara avsnitten. Du kan även trimma klipp med hjälp av tangenten Delete på tangentbordet.
 7. (Valfritt) Om du vill ångra den senast utförda trimningsåtgärden högerklickar/Ctrl-klickar du på klippet på tidslinjen i expertvyn och väljer Ångra Smart Trim.

  Klicka på knappen Klar för att avsluta läget för smart trimning.

Automatisk smart trimning

 1. Om du vill aktivera automatisk smart trimning klickar du på Verktyg i åtgärdsfältet och väljer sedan smart trimning på panelen Verktyg.
 2. Klicka på knappen Alternativ för smart trimning på monitorpanelen.
 3. Välj Automatisk i dialogrutan Alternativ för smart trimning.
 4. (Valfritt) Klicka på knappen Alternativ för smart trimning överst. I dialogrutan Alternativ för SmartTrim:

  • Använd reglaget Kvalitet om du vill ange kvalitetsnivå. De värden som anges här styr de trimningsbara avsnitten. Om inte alternativen visas här beror det på att standardinställningar används.
  • Använd reglaget Intresse när du vill ange Intressenivå. Det värde som anges här styr fokus på ansiktsdata och ljud.
 5. Klicka på Spara.

  Premiere Elements analyserar klippet och markerar de avsnitt av klippet som behöver trimmas. Bekräftelserutan för automatisk smart trimning visas.

  Obs!

  Om ett klipp inte markeras kommer det randiga mönstret att markera klippets avsnitt för smart trimning.

Alternativ för smart trimning

Med SmartTrim tillämpas kvalitetskriterier som intensitet, suddighet, skakighet och kontrast samt intressefaktorer som ansikte, rörelse och dialog för att trimma klipp. Du kan ställa in kvalitets- och intressenivåer innan du påbörjar trimning av klippen.

Kvalitetsnivå

Du kan ange nivåer för de kvalitetsfaktorer som används i Premiere Elements för att styra de trimningsbara avsnitten. Kvalitetsfaktorerna omfattar suddighet, skakighet, intensitet, fokus och kontrast. Om du flyttar reglaget längst till höger markeras alla låg-kvalitativa avsnitt som trimningsbara avsnitt. Ju mer du drar reglaget åt vänster desto färre blir antalet trimningsbara avsnitt. Om du flyttar skjutreglaget så långt som möjligt till vänster kommer bara lågkvalitativa avsnitt att markeras som trimningsbara.

Intressenivå

Du kan ange nivåer för de intressefaktorer som används i Premiere Elements. Intressefaktorerna inkluderar ansiktsdata och ljud. Om du flyttar reglaget längst till höger läggs större fokus på ansiktsdata och ljud.

Visa alternativ för smart trimning

För att få åtkomst till alternativen för smart trimning aktiverar du Smart trimning och gör sedan något av följande:

 • Klicka på knappen Alternativ för smart trimning högst upp på monitorpanelen.
 • Högerklicka/Ctrl-klicka på ett trimningsbart avsnitt och välj Alternativ för smart trimning.

Trimma ett klipp på tidslinjen i snabbvyn

Du kan trimma klippen direkt på tidslinjen i snabbvyn.

 1. Välj klippet på tidslinjen i snabbvyn.
 2. Placera pekaren över kanten på det klipp du vill trimma tills rätt ikon visas:
  • Ikonen Trimma ingång om du vill trimma början av ett klipp.

  • Ikonen Trimma utgång om du vill trimma slutet av ett klipp.

 3. Dra trimhandtagen till önskad bildruta. Bildrutorna visas på monitorpanelen när du drar, inklusive bildrutan från intilliggande klipp (om det finns något). Efterföljande klipp i spåret flyttas i tid för att kompensera för redigeringen, men de behåller samma längd

Ta bort bildrutor från mitten av ett klipp

Du kan behålla material i början och slutet av ett klipp i din film, men ta bort material i mitten av klippet. Dela klippet precis före det oönskade avsnittet för att skapa två klipp. Trimma sedan det oönskade materialet från början av det andra klippet.

 1. Välj klippet som innehåller det oönskade materialet på tidslinjen i snabbvyn. Klippet visas på monitorpanelen.
 2. Dra indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i snabbvyn till bildrutan där det oönskade materialet börjar.
 3. Klicka på saxsymbolen på indikatorn för aktuell tid.

  Det ursprungliga klippet delas upp i två klipp på tidslinjen i snabbvyn.

 4. Dubbelklicka på klippet till höger om delningen. Klippet visas då i förhandsgranskningsfönstret.
 5. Dra indikatorn för aktuell tid i förhandsgranskningsfönstret till bildrutan precis efter den sista bildrutan med oönskat material.
 6. Klicka på knappen Ställ in ingångspunkt. Detta trimmar bort det oönskade materialet från början av det andra klippet och förkortar klippet på tidslinjen i snabbvyn så att det blir ett mellanrum mellan det och det föregående klippet.

  Det oönskade materialet tas bort från början av det andra klippet (eller slutet av det första klippet, om du valde att redigera det istället). Mellanrummet som skapas mellan det första och andra klippet tas automatiskt bort.

 7. Högerklicka/Ctrl-klicka på mellanrummet på tidslinjen i snabbvyn och klicka sedan på Ta bort och stäng mellanrum.

Återställa bildrutor på monitorpanelen

 1. Dubbelklicka på ett klipp på tidslinjen i snabbvyn.

  Start- och slutpunkterna i klippet blir synliga i förhandsgranskningsfönstret för monitorpanelen.

 2. Gör något av följande i förhandsgranskningsfönstret:
  • Om du vill återställa bildrutor i början av klippet drar du handtaget för ingångspunkten åt vänster.

  • Om du vill återställa bildrutor i slutet av klippet drar du handtaget för utgångspunkten åt höger.

Trimma på tidslinjen i expertvyn

Du kan ta bort eller återställa trimmade bildrutor från någon av klippets ändar genom att dra i klippets kant på tidslinjen i expertvyn. Den bildruta du vill ha visas på monitorpanelen vid de ändrade in- och utgångspunkterna för klippet när du drar. Om ett annat klipp ligger precis intill den kant du trimmar visas bildrutorna för båda klippen sida vid sida på monitorpanelen.

Bildrutan till vänster (utgångspunkten) ligger tidigare än den aktuella tidpunkten och bildrutan till höger (ingångspunkten) ligger senare. Efterföljande klipp på tidslinjen i expertvyn, liksom delar med tomt utrymme, flyttas när du drar i klippets kant.

Det visas ett verktygstips med antalet bildrutor som trimmas allt eftersom du trimmar dem. I det här fönstret visas ett negativt värde om du drar klippets kant mot början av filmen.

Ett positivt värde visas om du drar mot slutet av filmen. Om du vill veta om ett klipp har trimmats ska du på tidslinjen i expertvyn leta efter en liten grå triangel i det övre hörnet av någon av klippets ändar. Triangeln betyder att du inte har trimmat den kanten.

När du arbetar med länkade klipp (video som innehåller ett ljudspår) ändras in- eller utgångspunkterna i båda klippen om du drar i kanten av ett klipp. Ibland vill du kanske göra en delad redigering genom att trimma länkade klipp oberoende av varandra (kallas även L-klipp och J-klipp). Om du trycker på Alt när du trimmar kan du ställa in in- och utgångspunkterna för video och ljud separat.

Trimma klipp på tidslinjen i expertvyn

 1. Placera pekaren över kanten på det klipp du vill trimma tills rätt ikon visas:
  • Ikonen Trimma ingång  som trimmar början av ett klipp.

  • Ikonen Trimma utgång som trimmar slutet av ett klipp.

 2. Dra kanten till den önskade bildrutan. Bildrutorna visas på monitorpanelen när du drar, inklusive bildrutan från intilliggande klipp (om det finns något). Efterföljande klipp i spåret flyttas i tid för att kompensera för redigeringen, men de behåller samma längd.

  Obs!

  Du kan inte dra ingångspunkten för ett klipp till vänster förbi kanten på ett intilliggande klipp.

Ta bort bildrutor från mitten av ett klipp på tidslinjen i expertvyn

Du kan behålla material i början och slutet av ett klipp till en film och ta bort material i mitten av klippet. Dela klippet precis innan den oönskade delen börjar och trimma sedan oönskat material från början av det som efter delningen är det andra klippet.

 1. Dra indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till den bildruta där det oönskade avsnittet av klippet börjar.

  Bildrutan visas på monitorpanelen.

 2. Klicka på knappen Dela klipp på indikatorn för aktuell tid.

  Klippet delas vid den valda punkten.

 3. Dubbelklicka på klippet till höger om delningen. Klippet visas då i förhandsgranskningsfönstret.

  Obs!

  Du kan också öppna klippet till vänster och göra följande ändringar genom att ange en ny utgångspunkt.

 4. Dra indikatorn för aktuell tid i förhandsgranskningsfönstret till bildrutan precis efter den sista bildrutan med oönskat material.
 5. Klicka på knappen Ställ in ingångspunkt. Detta trimmar bort det oönskade materialet från början av det andra klippet och förkortar klippet på tidslinjen i expertvyn, så att det blir ett mellanrum mellan det och det föregående klippet.
 6. Högerklicka/Ctrl-klicka på mellanrummet på tidslinjen i expertvyn och klicka sedan på Ta bort och stäng mellanrum.

Hämta bildrutor på tidslinjen i expertvyn

 1. Placera pekaren på tidslinjen i expertvyn över kanten på klippet som du vill trimma tills rätt ikon visas:
  • Ikonen Trimma ingång som hämtar bildrutor från klippets början.

  • Ikonen Trimma utgång  som hämtar bildrutor från klippets slut.

 2. Dra kanten till den önskade bildrutan.

  Obs!

  Om du vill ändra in- eller utgångspunkten för enbart videon eller enbart ljudet i ett länkat klipp trycker du på Alt-tangenten när du drar. Du behöver inte hålla ned Alt-tangenten längre när du väl har börjat dra.

Utöka ljudet före eller efter den länkade videon

Ljudet kan börja före videon eller fortsätta efter videon över till nästa klipp (eller vice versa). Att trimma länkat ljud och video separat kallas för delad redigering. När du gör en delad redigering av ett klipp måste du ofta också göra en delad redigering av det intilliggande klippet, så att de inte överlappar varandra.

Det finns två olika sätt att göra delade redigeringar:

 • Ett J-klipp, eller ledande ljud, där ljudet startar före den länkade videon eller videon fortsätter efter ljudet.

 • Ett L-klipp, eller ledande video, där videon startar före det länkade ljudet eller ljudet fortsätter efter videon.

 1. Välj klippet på tidslinjen i expertvyn.
 2. Om klippet ligger intill ett annat klipp drar du ljuddelen med tangenten Alt nedtryckt till ett separat spår så att det får ett tomt utrymme intill sig.
 3. (Valfritt) Flytta indikatorn för aktuell tid till den videobildruta du vill trimma och kontrollera att Fäst är markerat med en bock. (Om så inte är fallet väljer du Tidslinje > Fäst.)
 4. Placera pekaren över kanten på det videoklipp du vill trimma och gör något av följande:
  • Om du trimmar i början av klippet trycker du på Alt-tangenten och drar kanten till den önskade bildrutan när ikonen Trimma ingång  visas. (Du kan släppa Alt-tangenten när du har börjat dra.) Observera att videon förblir justerad mot föregående klipp.

  • Om du trimmar slutet på klippet trycker du på Alt-tangenten och drar kanten till den önskade bildrutan när ikonen Trimma utgång  visas. (Du kan släppa Alt-tangenten när du har börjat dra.) Observera att efterföljande klipp i spåret flyttas till vänster.

   Tips: Om du trycker ned Alt-tangenten och drar i ett klipp bryter du länkningen tillfälligt. Om du vill flytta eller redigera klippen tillsammans markerar du dem igen.

 5. Om du behöver trimma ett intilliggande klipp så att dess ljud inte överlappar de länkade klipp du just trimmat upprepar du steg 3 för det intilliggande ljudklippet.

Trimma i förhandsgranskningsfönstret

Du kan förhandsgranska ett klipp och ange nya in- och utgångspunkter för det på tidslinjen i expertvyn eller på tidslinjen i snabbvyn. Du kanske vill förhandsgranska klipp för att se vilken kvalitet de har och trimma oanvändbara delar innan du monterar dem. Du kan förhandsgranska och trimma klipp i förhandsgranskningsfönstret.

Om du trimmar ett klipp i förhandsgranskningsfönstret anger du dess in- och utgångspunkter för alla efterföljande instanser på tidslinjen i expertvyn eller på tidslinjen i snabbvyn. Det ändrar inte in- och utgångspunkter för klippinstanser som redan finns på tidslinjen i expertvyn eller på tidslinjen i snabbvyn. Om du vill att alla klippinstanser ska använda samma in- och utgångspunkter anger du dem innan du placerar klippet på någon tidslinje.

ed_preview_window_pw
Förhandsgranskningsfönstret

A. Zoomreglage B. Klippets ingångspunkt C. Aktuell tid D. Uppspelningskontroller E. Indikator för aktuell tid F. Klippets utgångspunkt G. Klippets längd 

Förhandsgranska klipp i förhandsgranskningsfönstret

 1. På projektpanelen dubbelklickar du på ett klipp och gör sedan något av följande i förhandsgranskningsfönstret:
  • Klicka på uppspelningsknappen om du vill spela upp klippet.

  • Klicka på knappen Stega bakåt eller Stega framåt om du vill stega en bildruta bakåt eller framåt.

  • Stegning av tidskoden.

Trimma klipp i förhandsgranskningsfönstret

Du kan trimma ett klipp i förhandsgranskningsfönstret innan du placerar det på tidslinjen i expertvyn. Klippinstanser som redan finns på tidslinjen i expertvyn eller på tidslinjen i snabbvyn påverkas inte av den trimning du gör i förhandsgranskningsfönstret.

När klippet väl finns i en film kan du öppna det igen i förhandsgranskningsfönstret om du vill ändra dess in- och utgångspunkter för efterföljande instanser. Du kan antingen återta bildrutor som trimmats tidigare eller trimma ytterligare bildrutor.

 1. Dubbelklicka på klippet på panelen Projektresurser. Förhandsgranskningsfönstret öppnas.
 2. Gör något av följande i förhandsgranskningsfönstret om du vill trimma klippet:
  • Om du vill ange en ny ingångspunkt drar du handtaget för ingångspunkten eller indikatorn för aktuell tid till önskad plats och klickar på knappen Ställ in ingång.

  • Om du vill ange en ny utgångspunkt drar du handtaget för utgångspunkten eller indikatorn för aktuell tid till önskad plats och klickar på knappen Ställ in utgång.

 3. Klicka på knappen Stäng i förhandsgranskningsfönstret.

Efterföljande klippförekomster som du drar till tidslinjen i expertvyn antar in- och utgångspunkterna för det trimmade klippet.

Återställa bildrutor i förhandsgranskningsfönstret

 1. Dubbelklicka på klippet på panelen Projektresurser. Förhandsgranskningsfönstret öppnas.
 2. Gör något av följande i förhandsgranskningsfönstret:
  • Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta du vill använda som klippets första bildruta, även om den ligger till vänster om den aktuella ingångspunkten. Klicka på knappen Ställ in ingångspunkt.

  • Flytta indikatorn för aktuell tid till den bildruta du vill använda som klippets sista bildruta, även om den ligger till höger om den nuvarande utgångspunkten. Klicka på knappen Ställ in utgångspunkt.

  • Dra handtaget för in- eller utgångspunkten till önskad bildruta.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy