Användarhandbok Avbryt

Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Så här skapar du en rolig glasfönstereffekt.

Guidat läge innehåller en uppsättning guidade redigeringar som vägleder dig genom en serie steg i ordningsföljd när du vill utföra en viss redigeringsuppgift. Med hjälp av guidad redigering kan du enkelt lära dig Adobe Premiere Elements och förvandla dina videoklipp eller bilder till professionellt redigerade filmer eller bilder.

Mer information om andra guidade redigeringar finns i Guidat läge.

Skapa en glasfönstereffekt

Glasfönster, effekt

Med den guidade redigeringen kan du skapa en glasfönstereffekt i ditt videoklipp eller foto genom att använda genomskinliga överlägg. Tillämpa flera transparenta effekter som oskärpa, temperatur och toning.

Om du vill använda den guidade redigeringen gör du följande:

 1. Välj Guidad > Roliga redigeringar > Glasfönster.

 2. Klicka på Lägg till media för att importera ett videoklipp eller ett foto som du vill arbeta med.

  Strunta i om videoklippet eller fotot redan finns på tidslinjen.

 3. Välj lämpligt alternativ för att importera media.

  Klippet eller bilden du la till sparas i Projektresurser. 

 4. Dra-och-släpp önskat media på spår 1 på tidslinjen.

 5. Dra-och-släpp samma media på spår 2, precis ovanför spår 1 på tidslinjen.

 6. Klicka på ikonen Grafik till höger.

  Ikonen Grafik
  Ikonen Grafik

 7. Dra och släpp en eller flera transparenta överlägg och på spår 3, precis ovanför spår 2, från panelen Grafik > Videoöverlagring.  

  Panelen Videoöverlagring

  Obs!

  På spår 3 kan du lägga till flera överlappningar på varandra för att uppnå olika effekter.

 8. Klicka på ikonen Effekter till höger.

  Ikonen Effekter
  Ikonen Effekter

 9. I panelen EffekterVideo > Keying drar du effekten Transparens för spårprojektionsyta och släpper den på media i spår 2.

  Transparens för spårprojektionsyta, effekt

 10. I panelen Tillämpade effekter > Transparens för spårprojektionsyta gör du följande:

  • Välj Transparens som Video 3.
  • Välj Montage med som Matte Luma.
  Transparens för spårprojektionsyta

 11. Om du vill använda fler effekter klickar du på ikonen Effekter till höger. 

 12. Från panelen Effekter > Video  > Oskärpa och skärpa drar du effekten Snabb oskärpa och släpper på media på spår 1.

  Snabb oskärpa, effekt

 13. På panelen Tillämpade effekterSnabb oskärpa ändrar du egenskaperna för Oskärpa.

  Snabb oskärpa

 14. Välj media på spår 1 och klicka på ikonen Justera till höger.  

  Ikonen Justera
  Ikonen Justera

 15. På panelen Justera utökar du avsnittet Temperatur och toning. Välj en justering i bägge kategorierna Temperatur och Toning.

  Temperatur och toning

 16. Klicka på Spela om du vill visa en renderad version.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online