Justera egenskaper för övergångar

Alla övergångar har egenskaper som du kan justera med kontextreglaget för övergångar. Vanliga egenskaper är mittpunktens plats, start- och slutvärden, kanter och kantutjämningskvalitet. (För vissa övergångar kan du även ändra riktning.) I följande lista beskrivs de vanligaste kontrollerna och alternativen som du kan använda för att anpassa övergångsegenskaper.

Om du vill öppna kontextreglaget för övergångar dubbelklickar du på en övergång på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Längd

Ändra övergångens längd. Standardlängden är en sekund.

Justering

Styr hur övergången justeras mellan klipp. Som standard centreras övergångar mellan klipp.

Start-/slutpunkter

Ange det procenttal av övergången som ska vara klart vid början och slutet av övergången.

Visa faktiska källor

Visar start- och slutbildrutorna för klippen.

Invertera

Spelar upp övergången baklänges. Övergången Klocksvep spelas till exempel upp moturs.

Kantutjämningskvalitet

Jämnar ut övergångens kanter.

Anpassad

Ändrar inställningar för övergången. De flesta övergångar saknar anpassade inställningar.

Anpassa övergångens justering

Du kan ändra justeringen för en övergång mellan två klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn med hjälp av kontextreglaget för övergångar. En övergång måste inte vara centrerad eller justerad mot en klippgräns. Du kan dra övergången och placera om den hur du vill. Kontextreglaget för övergångar innehåller även alternativ för att ange justeringar.

Huruvida klippen har trimmade bildrutor avgör hur du kan justera en övergång mellan dem.

Bestämma justeringsalternativ

 1. Placera pekaren över klippet i en övergång och notera hur pekaren ändras på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn:
  • Om båda klippen innehåller trimmade bildrutor i gränsen kan du centrera övergången där eller justera den på endera sida av klippgränsen, så att den antingen börjar eller slutar där. Ett klipp som inte har trimmats har en rundad kant på klippets övre, högra hörn.

  • Om inget av klippen innehåller trimmade bildrutor centreras övergången automatiskt i klippgränsen, och den sista bildrutan i det första klippet samt den första bildrutan i det andra klippet upprepas för att fylla övergångens längd. (Diagonala linjer visas i övergångar som använder upprepade bildrutor.)

  • Om enbart det första klippet innehåller trimmade bildrutor fästs övergången automatiskt mot inpunkten för nästa klipp. I det här scenariot används det första klippets trimmade bildrutor för övergången och bildrutorna upprepas inte i det andra klippet.

  • Om enbart det andra klippet innehåller trimmade bildrutor fästs övergången automatiskt mot utpunkten i det första klippet. I det här scenariot används det andra klippets trimmade bildrutor för övergången och bildrutorna upprepas inte i det första klippet.

Anpassa justering för en övergång

 1. Markera övergången på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn och gör något av följande:
  • Placera indikatorn för aktuell tid över övergången och zooma sedan in så att du ser övergången tydligt. Dra övergången över klippgränsen för att flytta den.

  • Dubbelklicka på övergången och flytta den med hjälp av alternativen i kontextreglaget för övergångar.

Justera övergångens längd

Du kan redigera längden på en övergång genom att dra övergångens ände antingen på tidslinjen i snabbvyn eller i expertvyn. Du kan också använda kontextreglaget för övergångar för att redigera hur länge en övergång ska vara.

 1. Markera övergången på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn och gör något av följande:
  • Placera pekaren över övergångens slut tills ikonen för trimma inpunkt eller trimma utpunkt visas. Dra ikonen för trimma inpunkten eller ikonen för att trimma utpunkten åt vänster eller höger för att ändra längden.

  • Dubbelklicka på övergången och ändra längden med hjälp av kontextreglaget för övergångar.

   Obs! Om du vill förlänga en övergång måste ett eller båda klippen ha tillräckligt många trimmade bildrutor för att fylla en längre övergång.

Ange standardlängd för övergångar

Standardlängden på en övergång är inledningsvis 30 bildrutor för video och 1 sekund för ljud. Du kan ändra standardlängden till ett värde som passar dig bättre. Även om en ny inställning inte påverkar övergångar som redan har placerats i filmen kommer alla framtida övergångar som du använder att ha detta nya värde.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt/Adobe Premiere Elements 11 > Inställningar > Allmänt.
 2. Ändra värdet på Standardlängd för videoövergång eller Standardlängd för ljudövergång och klicka på OK.

Justera mittpunkten för en övergång

 1. Dubbelklicka på övergången på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på Mer i Kontextreglaget för övergångar.
 3. Dra den lilla cirkeln i förhandsgranskningsområdet för att flytta övergångens mitt. (Alla övergångar har inte en justeringsbar mittpunkt.)
  tr_12
  Standardmittpunkt (till vänster) och flyttad mittpunkt (till höger)

Kopiera och klistra in övergångar på tidslinjen i expertvyn

Om du vill kopiera och klistra in övergångar markerar du sammanhängande klipp som har en övergång innan du markerar den övergång som du vill kopiera.

 1. Markera de sammanhängande klippen som har en övergång.
 2. Markera övergången och välj sedan Redigera > Kopiera eller tryck på Ctrl-C.
 3. Markera de sammanhängande klippen för vilka du vill använda den kopierade övergången.
 4. Välj Redigera > Klistra in eller tryck på Ctrl-V.

Obs!

Videoövergångar klistras in i videospår och ljudövergångar klistras in i ljudspår.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy