Användarhandbok Avbryt

Justera övergångar

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Justera egenskaper för övergångar

Alla övergångar har egenskaper som du kan justera med kontextreglaget för övergångar. Vanliga egenskaper är mittpunktens plats, start- och slutvärden, kanter och kantutjämningskvalitet. (För vissa övergångar kan du även ändra riktning.) I följande lista beskrivs de vanligaste kontrollerna och alternativen som du kan använda för att anpassa övergångsegenskaper.

Om du vill öppna kontextreglaget för övergångar dubbelklickar du på en övergång på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.

Längd

Ändra övergångens längd. Standardlängden är en sekund.

Justering

Styr hur övergången justeras mellan klipp. Som standard centreras övergångar mellan klipp.

Start-/slutpunkter

Ange det procenttal av övergången som ska vara klart vid början och slutet av övergången.

Visa faktiska källor

Visar start- och slutbildrutorna för klippen.

Invertera

Spelar upp övergången baklänges. Övergången Klocksvep spelas till exempel upp moturs.

Kantutjämningskvalitet

Jämnar ut övergångens kanter.

Anpassad

Ändrar inställningar för övergången. De flesta övergångar saknar anpassade inställningar.

Anpassa övergångens justering

Du kan ändra justeringen för en övergång mellan två klipp på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn med hjälp av kontextreglaget för övergångar. En övergång måste inte vara centrerad eller justerad mot en klippgräns. Du kan dra övergången och placera om den hur du vill. Kontextreglaget för övergångar innehåller även alternativ för att ange justeringar.

Huruvida klippen har trimmade bildrutor avgör hur du kan justera en övergång mellan dem.

Bestämma justeringsalternativ

 1. Placera pekaren över klippet i en övergång och notera hur pekaren ändras på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn:
  • Om båda klippen innehåller trimmade bildrutor i gränsen kan du centrera övergången där eller justera den på endera sida av klippgränsen, så att den antingen börjar eller slutar där. Ett klipp som inte har trimmats har en rundad kant på klippets övre, högra hörn.

  • Om inget av klippen innehåller trimmade bildrutor centreras övergången automatiskt i klippgränsen, och den sista bildrutan i det första klippet samt den första bildrutan i det andra klippet upprepas för att fylla övergångens längd. (Diagonala linjer visas i övergångar som använder upprepade bildrutor.)

  • Om enbart det första klippet innehåller trimmade bildrutor fästs övergången automatiskt mot inpunkten för nästa klipp. I det här scenariot används det första klippets trimmade bildrutor för övergången och bildrutorna upprepas inte i det andra klippet.

  • Om enbart det andra klippet innehåller trimmade bildrutor fästs övergången automatiskt mot utpunkten i det första klippet. I det här scenariot används det andra klippets trimmade bildrutor för övergången och bildrutorna upprepas inte i det första klippet.

Anpassa justering för en övergång

 1. Markera övergången på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn och gör något av följande:
  • Placera indikatorn för aktuell tid över övergången och zooma sedan in så att du ser övergången tydligt. Dra övergången över klippgränsen för att flytta den.

  • Dubbelklicka på övergången och flytta den med hjälp av alternativen i kontextreglaget för övergångar.

Justera övergångens längd

Du kan redigera längden på en övergång genom att dra övergångens ände antingen på tidslinjen i snabbvyn eller i expertvyn. Du kan också använda kontextreglaget för övergångar för att redigera hur länge en övergång ska vara.

 1. Markera övergången på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn och gör något av följande:
  • Placera pekaren över övergångens slut tills ikonen för trimma inpunkt eller trimma utpunkt visas. Dra ikonen för trimma inpunkten eller ikonen för att trimma utpunkten åt vänster eller höger för att ändra längden.

  • Dubbelklicka på övergången och ändra längden med hjälp av kontextreglaget för övergångar.

   Obs! Om du vill förlänga en övergång måste ett eller båda klippen ha tillräckligt många trimmade bildrutor för att fylla en längre övergång.

Ange standardlängd för övergångar

Standardlängden på en övergång är inledningsvis 30 bildrutor för video och 1 sekund för ljud. Du kan ändra standardlängden till ett värde som passar dig bättre. Även om en ny inställning inte påverkar övergångar som redan har placerats i filmen kommer alla framtida övergångar som du använder att ha detta nya värde.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt/Adobe Premiere Elements 11 > Inställningar > Allmänt.
 2. Ändra värdet på Standardlängd för videoövergång eller Standardlängd för ljudövergång och klicka på OK.

Justera mittpunkten för en övergång

 1. Dubbelklicka på övergången på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn.
 2. Klicka på Mer i Kontextreglaget för övergångar.
 3. Dra den lilla cirkeln i förhandsgranskningsområdet för att flytta övergångens mitt. (Alla övergångar har inte en justeringsbar mittpunkt.)
  Standardmittpunkt (till vänster) och flyttad mittpunkt (till höger)

Kopiera och klistra in övergångar på tidslinjen i expertvyn

Om du vill kopiera och klistra in övergångar markerar du sammanhängande klipp som har en övergång innan du markerar den övergång som du vill kopiera.

 1. Markera de sammanhängande klippen som har en övergång.
 2. Markera övergången och välj sedan Redigera > Kopiera eller tryck på Ctrl-C.
 3. Markera de sammanhängande klippen för vilka du vill använda den kopierade övergången.
 4. Välj Redigera > Klistra in eller tryck på Ctrl-V.
Obs!

Videoövergångar klistras in i videospår och ljudövergångar klistras in i ljudspår.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?