Användarhandbok Avbryt

Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Översikt av tidslinjen i expertvyn

På tidslinjen i expertvyn visas filmprojekten som video- och ljudklipp ordnade i lodräta staplade spår. När du hämtar video från en digital videoenhet visas klippen i tur och ordning.

På tidslinjen i expertvyn används en tidslinjal för att visa filmens beståndsdelar och hur de hänger ihop över tiden. Du kan trimma och lägga till scener, markera viktiga bildrutor med markörer, lägga till övergångar och styra hur klipp blandas eller läggs ovanpå varandra.

Med zoomreglagen på tidslinjen i expertvyn kan du zooma ut så att du ser hela videon eller zooma in så att du ser fler detaljer i klippen. Du kan också ändra hur klippen visas i spåren och ändra storlek på spår och spårhuvud.

Tidslinjen i expertvyn

A. Indikator för aktuell tid B. Tidslinjal C. Zoomreglage D. Videospår E. Ljudspår 

Spår på tidslinjen i expertvyn

Med hjälp av spår kan du skapa lager med video och ljud, lägga till sammansättnings- och bild-i-bildeffekter, täcka över titlar, lägga till ljudspår m.m. Om du har flera ljudspår kan du lägga en berättarröst på ett spår och bakgrundsmusik på ett annat. Den färdiga filmen är en sammanställning av alla video- och ljudspår.

Tidslinjen i expertvyn innehåller som standard tre spår för video (eller bilder) och ljud, ett berättarröstspår och ett ljudspår. Du kan dra länkade klipp (klipp som innehåller både ljud och video) till ett spår.

För länkade klipp visas video- och ljudkomponenterna tillsammans (video direkt ovanför ljud) i deras respektive spår (till exempel Video1 och Audio1). Om du vill se alla spåren kan du behöva rulla uppåt eller nedåt på tidslinjen i expertvyn.

Ett nytt spår infogas om du drar och släpper ett klipp på det översta videospåret. Det finns ingen begränsning för hur många spår ett projekt kan innehålla. Du kan lägga till eller ta bort spår när som helst, även innan du lägger till klipp.

I en film måste det finnas minst ett spår av varje typ (spåret kan dock vara tomt). Videospårens ordning är viktig, eftersom alla klipp som finns i Video 2 även täcker över Video 1-spåret. Ljudspår kombineras vid uppspelning så spårordningen har ingen betydelse.

Tips: Du kan ange standardvärden för antal spår och spårtyp i nya filmer.

Standardspår

A. Video 2-spår B. Ljud 2-spår C. Video 1-spår D. Ljud 1-spår E. berättarröstspår F. Ljudspår 

Verktyg på tidslinjen i expertvyn

Använd verktygen högst upp på tidslinjen i expertvyn för att spela upp ett klipp, pausa uppspelning eller ändra uppspelningshastighet. Använd panelerna i åtgärdsfältet för att lägga till titlar, övergångar, specialeffekter och musik. Du kan även lägga till markeringar, spåra musikrytmer, öppna Ljudmixning eller lägga till en berättarröst.

Förflyttning på tidslinjen i expertvyn

När du monterar och ordnar klipp på tidslinjen i expertvyn, ska du flytta indikatorn för aktuell tid till lämplig plats. På tidslinjalen motsvarar indikatorn för aktuell tid den bildruta som visas på monitorpanelen.

En lodrät linje går från indikatorn för aktuell tid genom alla spåren. Genom att zooma in och ut tidslinjen i expertvyn kan du hitta exakt rätt plats att placera ett klipp eller redigera.

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Dra indikatorn för aktuell tid.

  • Klicka i tidslinjalen där du vill placera indikatorn för aktuell tid.

  • Håll ned Skift-tangenten när du drar indikatorn för aktuell tid för att fästa den vid kanten av det närmaste klippet eller den närmaste markören.

  • Dra tidsvisningen (under monitorpanelen) till önskat tidsvärde.

  • Klicka på tidsvisningen (längst ned på monitorpanelen), skriv in en giltig tid och tryck sedan på Retur. (Du behöver inte skriva inledande nollor, kolon eller semikolon. Tänk emellertid på att i Adobe Premiere Elements tolkas tal under 100 som bildrutor.)

  Obs!

  Du kan använda tangenterna Home eller End på tangentbordet för att gå till början eller slutet av filmen. Med Page Up- och Page Down-tangenterna flyttar du indikatorn för aktuell tid till föregående och nästa klipp. Vänster- eller högerpilstangenterna flyttar indikatorn för aktuell tid framåt eller bakåt med en bildruta. När du trycker på Skift+högerpil eller Skift+vänsterpil flyttas indikatorn för aktuell tid framåt eller bakåt med fem bildrutor varje gång.

Lägga till klipp på tidslinjen i expertvyn

När du infogar ett klipp på tidslinjen i expertvyn, flyttas intilliggande klipp i alla spår för att ge plats för det nya klippet. I och med att alla klipp flyttas tillsammans förblir de befintliga klippens ljud och bild synkroniserade.

Ibland vill du emellertid inte att alla klipp ska flyttas med varje infogning. Du vill till exempel inte att klippen ska flyttas när du lägger till bakgrundsmusik som ligger över hela filmen.

Tryck på Alt-tangenten när du infogar specifika klipp samtidigt. Du kan flytta specifika klipp samtidigt högst två spår i taget. Dessa innehåller spåret som tar emot infogningen och spåret som innehåller det länkade ljudet eller den länkande videon (om någon). De berörda spåren flyttas samtidigt och förblir justerade. Klippen på andra spår påverkas inte.

Infoga ett klipp, skifta klipp på tidslinjen i expertvyn

 1. Gör något av följande:
  • Dra klippet från panelen Projektresurser till önskad plats på tidslinjen i expertvyn. Släpp musknappen när pekaren ändras till ikonen Infoga.

  • Flytta indikatorn för aktuell tid till önskad plats på tidslinjen i expertvyn. Markera sedan klippet i panelen Projektresurser och välj Klipp > Infoga.

Infoga ett klipp, skifta klipp endast på målet och länkade spår

 1. Alt-dra klippet från panelen Projektresurser till önskad plats på tidslinjen i expertvyn. Släpp musknappen när pekaren ändras till ikonen Infoga.

  Om du drar ett klipp till det tomma området ovanför det översta videospåret (för videoklipp) eller nedanför det understa ljudspåret (för ljudklipp) skapas ett nytt spår för klippet. Om klippet innehåller både ljud och video skapas både ett nytt videospår och ett nytt ljudspår.

Täck över ett klipp på tidslinjen i expertvyn

Det enklaste sättet att ersätta en videosekvens är att täcka över den med andra tagningar. När du täcker över ett klipp ersätts bildrutorna av det klipp som du lägger till, med början på den plats som du anger.

Om det nya klippet är 40 bildrutor långt, täcks 40 bildrutor av det befintliga klippet. Eventuella bildrutor efter övertäckningen finns kvar på samma platser i spåret. Filmens längd påverkas inte av övertäckningar, om inte dessa sträcker sig utanför filmens slut.

 1. Gör något av följande:
  • Ctrl-/Cmd-dra klippet från panelen Projektresurser till den första bildrutan som du vill täcka över. Släpp musknappen när pekaren ändras till ikonen för övertäckning.

  • Flytta indikatorn för aktuell tid till den första bildrutan som du vill täcka över. Markera klippet på panelen Projektresurser och välj sedan Klipp > Övertäckning.

Placera ett klipp ovanpå ett annat på tidslinjen i expertvyn.

Du kan placera ett klipp ovanpå ett annat utan att ersätta det underliggande klippet, som är fallet med övertäckning. Du kan använda klipp som staplats på det här sättet med exempelvis olika transparenseffekter.

 1. Dra indikatorn för aktuell tid på tidslinjen i expertvyn till en punkt ovanför ett videoklipp där du vill täcka över ett annat klipp.
 2. Skift-dra ett klipp från panelen Projektresurser och släpp det på monitorpanelen.
 3. Välj Placera överst.

Det andra klippet släpps på det första tillgängliga videospåret vid indikatorn för aktuell tid.

Ersätta ett klipp på tidslinjen i expertvyn

Om du vill ersätta ett klipp mitt på tidslinjen i expertvyn, utan att ändra längden eller ändra effekter eller övertäckningar, använder du kommandot Ersätt klipp. Det här alternativet är praktiskt när du redigerar expanderande direktfilmer.

 1. Välj på panelen Projektresurser klippet som du vill använda.
 2. Högerklicka/Ctrl-klicka på det klipp som du vill ersätta på tidslinjen i expertvyn och välj Ersätt klipp i Projektresurser.

  Om det inkommande klippet är längre trimmas det från slutet för att matcha längden på det utgående klippet.

  Om klippet du vill sätta in är kortare än det ursprungliga visas ett varningsmeddelande där du har alternativen att avbryta åtgärden eller använda tomma bildrutor för att fylla platsen.

Välj, flytta, justera och ta bort klipp på tidslinjen i expertvyn

När du har lagt till ett klipp till din film behöver du eventuellt ordna om klipp, kopiera och klistra in scener och ta bort vissa klipp. Du kan markera enstaka klipp, ett antal klipp eller endast ljud- eller videodelen av ett länkat klipp på flera olika sätt.

Markera klipp på tidslinjen i expertvyn

 1. Använd musmarkören och gör något av följande:
  • Om du vill markera ett enstaka klipp klickar du på klippet på tidslinjen i expertvyn. Om du klickar på ett klipp som är länkat eller grupperat markeras även de andra länkade eller grupperade klippen.

  • Om du vill markera endast ljud- eller videosekvensen av ett länkat klipp håller du ned Alt-tangenten och klickar på önskat klipp.

  • Om du vill markera ett enstaka klipp i en grupp håller du ned Alt-tangenten och klickar på önskat klipp.

  • Om du vill markera flera klipp, håll ned skift-tangenten och klicka på de klipp som du vill markera. (Låt skift-tangenten vara nedtryckt och klicka på ett markerat klipp om du vill avmarkera det.)

  • Om du vill markera klipp i följd drar du en markeringsram runt de klipp som du vill markera.

  • Om du vill lägga till flera olika klipp i den aktuella markeringen håller du ned Skift-tangenten och drar en markeringsram runt klippen.

  Markera flera olika klipp genom att dra en markeringsram

Flytta ett klipp på tidslinjen i expertvyn

Du kan enkelt ordna om klipp på tidslinjen i expertvyn genom att dra klippen. Med samma teknik som du använde för att lägga till klipp kan du välja att infoga eller täcka över klipp när du flyttar dem.

 • Om du vill flytta ett klipp och infoga det så att alla spår flyttas efter infogningen drar du klippet till önskad plats. Släpp musknappen när pekaren ändras till ikonen Infoga.
 • Om du vill flytta ett klipp och täcka över ett annat klipp i filmen drar du klippet till den första bildrutan som du vill täcka över och trycker sedan på Ctrl-/Cmd-tangenten. Släpp musknappen när pekaren ändras till ikonen för övertäckning.
 • Om du endast vill flytta ett enstaka klipp av ett länkat par håller du ned Alt-tangenten och markerar klippet. Dra klippet till önskad plats. Om du endast vill flytta klippen i målspåren släpper du musknappen när pekaren ändras till ikonen Infoga. Om du vill täcka över ett annat klipp trycker du på Ctrl-tangenten och släpper musknappen när pekaren ändras till ikonen för överlägg.

Justera klipp med alternativet Fäst

Med alternativet Fäst, som är aktiverat som standard, är det lättare att justera klipp mot varandra eller mot vissa tidpunkter. Du kan flytta ett klipp när fästalternativet är valt. Klippet justeras automatiskt mot kanten av andra klipp, en markör, början och slutet av tidslinjalen, eller mot indikatorn för aktuell tid.

Med alternativet Fäst är det också mindre risk att du infogar eller täcker över av misstag när du drar objekt. När du drar klipp kan du i ett fönster se hur långt du har flyttat dem (i bildrutor). Ett negativt tal anger att du har flyttat dem mot början av filmen.

 1. Välj Tidslinje > Fäst. En bock anger att alternativet är aktiverat.

Ta bort ett klipp på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn

Att ta bort ett klipp från en film medför inte att klippet tas bort från projektet. Klippet finns fortfarande på panelen Projektresurser.

 1. Markera ett eller flera klipp på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn. (Alt-klicka om du bara vill markera ljud- eller videodelen av ett klipp.)
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ta bort klipp och lämna kvar ett mellanrum med samma längd, vilket kallas radering, väljer du Redigera > Ta bort.

  • Om du vill ta bort ett klipp och stänga det kvarvarande mellanrummet, vilket kallas Ta bort (flytta efterföljande), väljer du Redigera > Ta bort och stäng mellanrum eller trycker på Delete- eller backstegstangenten.

  Obs!

  När ett klipp tas bort från tidslinjen i snabbvyn, tas en övergång som medföljer klippet också bort. När ett klipp tas bort från tidslinjen i expertvyn, tas övergångar före och efter bort.

Ta bort luckor mellan klipp på tidslinjen i expertvyn

Du kan snabbt ta bort luckor mellan klipp på tidslinjen i expertvyn genom att använda kommandot Ta bort och stäng mellanrum. Du kan även trycka på Delete- och eller backstegstangenten. Båda metoderna gör att intilliggande klipp flyttas för att fylla luckan.

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:
  • Högerklicka i det tomma utrymmet och välj Ta bort och stäng mellanrum.

  • Markera det mellanrum som du vill ta bort och tryck på Delete- eller backstegstangenten.

   Obs! Om mellanrummet är litet och svårt att markera flyttar du indikatorn för aktuell tid till mellanrummet och klickar på knappen Zooma in.

Duplicera ett klipp på tidslinjen i expertvyn

Varje gång du drar ett källklipp från panelen Projektresurser till tidslinjen i expertvyn, skapar du en klippinstans. Denna instans delar de in- och utgångspunkter som är standard för källklippet. Om du tar bort ett källklipp på panelen Projektresurser tas alla instanser av klippet bort från tidslinjen i expertvyn.

Om du vill skapa klippinstanser med andra standardinställningar för in- och utgångspunkter ska du duplicera källklippet på panelen Projektresurser. Om du tar bort en källklippsdubblett på panelen Projektresurser tas alla instanser av det bort från tidslinjen i expertvyn.

 1. Markera ett klipp på panelen Projektresurser och välj Redigera > Duplicera.
 2. Om du vill byta namn på det duplicerade klippet markerar du det på panelen Projektresurser och gör något av följande:
  • Välj Klipp > Byt namn och skriv ett nytt namn.

  • Klicka på texten och skriv ett nytt namn.

  Obs!

  Du kan också skapa ett duplicerat klipp genom att kopiera och klistra in det eller genom att Ctrl-dra ett klipp på panelen Projektresurser.

Visa längden för markerade klipp på tidslinjen i expertvyn

På infopanelen visas den totala längden för flera klipp markerade antingen på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. Denna information är ofta användbar vid redigering av en film. Du kanske till exempel vill hitta musik som passar för en scen eller byta ut några klipp mot en annan tagning.

Om du markerar klipp på panelen Projektresurser visas den totala längden för alla dessa klipp på infopanelen. Om du markerar klipp på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn visas den totala tiden för de markerade klippen på infopanelen.

Längden beräknas från ingångspunkten för det första markerade klippet till utgångspunkten för det sista markerade klippet. Om klippen inte är placerade intill varandra i spåren, kan längden överstiga den totala längden för själva klippen.

 1. Kontrollera att panelen Info är öppen. Om den inte visas väljer du Fönster > Info.
 2. Markera önskade klipp på panelen Projektresurser, på tidslinjen i snabbvyn eller på tidslinjen i expertvyn. På panelen Info visas antalet markerade objekt och den totala längden på dessa objekt.
  Obs!

  Du kan visa längden på ett enstaka klipp i ett verktygstips genom att placera markören över klippet på tidslinjen i snabbvyn eller expertvyn.

Anpassa tidslinjespår i expertvyn

Du kan anpassa tidslinjespår i expertvyn så att de passar för dina projekt.

Lägga till ett spår på tidslinjen i expertvyn

 1. Välj Tidslinje > Lägg till spår.
 2. Ange hur många spår du vill lägga till i fältet Lägg till för video- eller ljudspår i dialogrutan Lägg till spår.
 3. Välj ett av alternativen på snabbmenyn Placering för varje typ av spår som ska läggas till och klicka på OK.

Ändra storlek på spår

Spår har tre förinställda storlekar: liten, mellanstor eller stor. Den stora vyn passar för att visa klippens miniatyrbilder och justera effekter som opacitet eller volym för ett klipp. Du kan också ändra spårstorleken manuellt och ändra bredden på spårhuvudet för att göra plats för långa spårnamn. Om filmen innehåller flera spår kan du ändra den relativa andelen för spåren för att betona de spår som du vill se.

Som standard är spårnamnen dolda. Om du vill visa spårnamn ändrar du storlek på spårhuvudavsnittet.

Ändra höjden på ett spår

 1. Gör något av följande på tidslinjen i expertvyn:

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på ett tomt spår på tidslinjen i expertvyn och välj Spårstorlek. Välj sedan Liten, Medel eller Stor.

  • Placera pekaren mellan två spår i spårhuvudet på tidslinjen i expertvyn så att höjdjusteringsikonen visas. Dra sedan uppåt eller nedåt för att ändra storlek på spåret under (för video) eller spåret över (för ljud).

  Ändrad spårhöjd på tidslinjen i expertvyn

Ändra storlek på spårhuvudavsnittet för tidslinjen i expertvyn

 1. Placera pekaren över den högra kanten av spårhuvudet (där spårikoner visas) på tidslinjen i expertvyn så att ikonen Ändra storlek visas. Dra sedan högerkanten. (Spårhuvudets minimibredd begränsas av ikonerna överst i huvudet. Maxbredden motsvarar ungefär dubbla minimibredden.)

Byta namn på ett spår

 1. På tidslinjen i expertvyn högerklickar/Ctrl-klickar du på spårets namn (till exempel Video 1) och väljer sedan Byt namn.
 2. Ange ett nytt namn för spåret och tryck sedan på Retur eller klicka utanför rutan.

Ta bort tomma spår från tidslinjen i expertvyn

 1. Gör något av följande:
  • Välj Tidslinje > Ta bort tomma spår.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka i ett tomt spår på tidslinjen i expertvyn och välj Ta bort tomma spår.

Anpassa hur klipp visas på tidslinjen i expertvyn

Det finns olika sätt att visa klippen på tidslinjen i expertvyn, beroende på önskemål eller förestående åtgärd. Du kan välja att visa en miniatyrbild i början av klippet. Du kan också välja att visa en miniatyrbild i början ochslutet, eller så länge klippet varar (standardvy). Du kan välja att visa eller dölja ljudvågformen för ett ljudspår.

Använd knapparna för Ställ in visningsformat för att ange hur du vill visa spår på tidslinjen i expertvyn.

Genom att visa miniatyrbilder längs med hela klippet kan du få en uppfattning om klippets förlopp. Se dock till så att du inte förväxlar gränsen mellan miniatyrbilder med det faktiska gränserna mellan bildramarna. Se miniatyrbilderna som ett bildmanus eller en översikt av klippets innehåll.

 1. Klicka på knappen Ställ in visningsformat för videospår eller på knappen Ställ in visningsformat för ljudspår i spårets vänstra hörn. Varje gång du klickar växlar spårets visningsformat till en annan vy.
  Obs!

  Om du vill visa mer volyminformation för en ljudvågform, som visas på tidslinjen i expertvyn, ökar du spårets höjd.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?