Användarhandbok Avbryt

Animerade projektionsytor – guidad redigering

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Vad är animerade projektionsytor?

Animerade projektionsytor är en guidad redigering, som används för att visa videon i olika former och stilar. Välj en övertäckning och använd den för att lägga till dramatiska effekter i videoklipp eller i en viss scen.

Hur kommer mina videor att se ut med den här effekten?

Här är några exempel på animerade projektionsytor som används i videoklipp.

En video med projektionsytan Mosaic_02.

En video med projektionsytan Bars_02.

Hur används animerade projektionsytor som övertäckningar för att visa videoklipp?

Välj Guidade > Videojusteringar Animerade projektionsytor. Klicka på Lägg till media om du vill lägga till en video. Välj lämpligt importalternativ och importera media. När mediefilen har importerats läggs den till i Projektresurser. Dra och släpp mediefilen på spåret Video 1 på tidslinjen.


Lägga till media i Premiere Elements

Om du vill lägga till animerade övertäckningar i den här mediefilen klickar du på grafikikonen på den högra panelen. Då visas de animerade projektionsytor som du kan använda. Dra den animerade projektionsyta du vill använda och släpp den på ett annat videospår (t.ex. Video 2) på tidslinjen, precis ovanför videoklippet på video 1-spåret.

Obs! Du kan lägga till flera övertäckningsklipp för att skapa olika effekter.

En saxikon visas på spelhuvudet. Klicka på ikonen om du vill avskilja den del av videon där övertäckningen inte används. Detta hjälper dig att behålla den återstående delen av videon.

 
Projektionsytor som visar video visar tillgängliga övertäckningar

Försäkra dig om att videon verkligen visas när animeringen spelas upp genom att lägga till effekten Transparens för spårprojektionsyta. Klicka på ikonen Effekter på den högra panelen och dra och släpp effekten Transparens för spårprojektionsyta på den markerade videon på spåret Video 1 på tidslinjen.

I fönstret Använda effekter på den högra panelen ställer du in Projektionsyta på det videospår som du har lagt till den på (t.ex. Video 2) och Sammansatt användning på |Luma för projektionsyta.

Dra och släpp effekten Transparens för spårprojektionsyta

Spela upp videon för att se den visas på ett dramatiskt sätt. Om du vill exportera det slutgiltiga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela. Information om olika export- och delningsalternativ finns i Exportera och dela videoklipp.

Använda projektionsytor som övergångar från en video till en annan

Du kan använda animerade projektionsytor som övergångar mellan två klipp. Att använda övergångar ger en smidig växling från ett klipp till ett annat. Övergångar kan också förmedla en ton eller stämning, antyda att tiden har gått eller separera delar av berättelsen.

Hur kan animerade projektionsytor användas som övergångar?

Om du vill använda en animerad projektionsyta som övergång måste du ha två videoklipp. Klicka på Lägg till media för att lägga till de resurser du vill arbeta med.  Välj lämpligt importalternativ och importera media. När mediefilen har importerats läggs den till i Projektresurser.

Lägga till media i Premiere Elements

Släpp Klipp 2 (utgående klipp) på Spår 2 . Välj effekten Transparens för spårprojektionsyta på panelen Effekter och dra och släpp den på klippet. Om du vill justera inställningarna för den här effekten ställer du in ProjektionsytaVideo 3 (i nästa steg kommer du att lägga till en projektionsyta som visar video på spåret Video 3) och Sammansatt användningLuma för projektionsyta. Kontrollera att kryssrutan Omvänd är markerad.

 

Använda och justera effekten Transparens för spårprojektionsyta

Lägg till klippet med Transparens för spårprojektionsyta på videospår 3. Öppna listrutan Visa alla på panelen Grafik och välj Projektionsytor som visar video. Välj den projektionsyta du vill använda på övergången och släpp den på spåret Video 3 på tidslinjen, så att slutet av klippet passas mot slutet av klipp 2. Du kan använda Tidssträckning för att snabba upp eller sakta ner övergångseffekten.

Panelen Grafik > Projektionsytor som visar video

Placera klipp 1 (inkommande klipp) på spår 1 så att dess början passas mot början av klippet med Transparens för spårprojektionsyta på spår 3. För att tona in detta klipp högerklickar du på klippet > Tona > Tona in video.

Justera klipp på tidslinje

Spela upp videon för att se den visas på ett dramatiskt sätt. Om du vill exportera det slutgiltiga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?