Animerade projektionsytor – guidad redigering

Vad är animerade projektionsytor?

Animerade projektionsytor är en guidad redigering, som används för att visa videon i olika former och stilar. Välj en övertäckning och använd den för att lägga till dramatiska effekter i videoklipp eller i en viss scen.

Hur kommer mina videor att se ut med den här effekten?

Här är några exempel på animerade projektionsytor som används i videoklipp.

En video med projektionsytan Mosaic_02.

En video med projektionsytan Bars_02.

Hur används animerade projektionsytor som övertäckningar för att visa videoklipp?

Välj Guidade > Videojusteringar Animerade projektionsytor. Klicka på Lägg till media om du vill lägga till en video. Välj lämpligt importalternativ och importera media. När mediefilen har importerats läggs den till i Projektresurser. Dra och släpp mediefilen på spåret Video 1 på tidslinjen.


Lägga till media i Premiere Elements

Om du vill lägga till animerade övertäckningar i den här mediefilen klickar du på grafikikonen på den högra panelen. Då visas de animerade projektionsytor som du kan använda. Dra den animerade projektionsyta du vill använda och släpp den på ett annat videospår (t.ex. Video 2) på tidslinjen, precis ovanför videoklippet på video 1-spåret.

Obs! Du kan lägga till flera övertäckningsklipp för att skapa olika effekter.

En saxikon visas på spelhuvudet. Klicka på ikonen om du vill avskilja den del av videon där övertäckningen inte används. Detta hjälper dig att behålla den återstående delen av videon.

 
Projektionsytor som visar video visar tillgängliga övertäckningar

Försäkra dig om att videon verkligen visas när animeringen spelas upp genom att lägga till effekten Transparens för spårprojektionsyta. Klicka på ikonen Effekter på den högra panelen och dra och släpp effekten Transparens för spårprojektionsyta på den markerade videon på spåret Video 1 på tidslinjen.

I fönstret Använda effekter på den högra panelen ställer du in Projektionsyta på det videospår som du har lagt till den på (t.ex. Video 2) och Sammansatt användning på |Luma för projektionsyta.

Dra och släpp effekten Transparens för spårprojektionsyta

Spela upp videon för att se den visas på ett dramatiskt sätt. Om du vill exportera det slutgiltiga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela. Information om olika export- och delningsalternativ finns i Exportera och dela videoklipp.

Använda projektionsytor som övergångar från en video till en annan

Du kan använda animerade projektionsytor som övergångar mellan två klipp. Att använda övergångar ger en smidig växling från ett klipp till ett annat. Övergångar kan också förmedla en ton eller stämning, antyda att tiden har gått eller separera delar av berättelsen.

Hur kan animerade projektionsytor användas som övergångar?

Om du vill använda en animerad projektionsyta som övergång måste du ha två videoklipp. Klicka på Lägg till media för att lägga till de resurser du vill arbeta med.  Välj lämpligt importalternativ och importera media. När mediefilen har importerats läggs den till i Projektresurser.

Lägga till media i Premiere Elements

Släpp Klipp 2 (utgående klipp) på Spår 2 . Välj effekten Transparens för spårprojektionsyta på panelen Effekter och dra och släpp den på klippet. Om du vill justera inställningarna för den här effekten ställer du in ProjektionsytaVideo 3 (i nästa steg kommer du att lägga till en projektionsyta som visar video på spåret Video 3) och Sammansatt användningLuma för projektionsyta. Kontrollera att kryssrutan Omvänd är markerad.

 

Använda och justera effekten Transparens för spårprojektionsyta

Lägg till klippet med Transparens för spårprojektionsyta på videospår 3. Öppna listrutan Visa alla på panelen Grafik och välj Projektionsytor som visar video. Välj den projektionsyta du vill använda på övergången och släpp den på spåret Video 3 på tidslinjen, så att slutet av klippet passas mot slutet av klipp 2. Du kan använda Tidssträckning för att snabba upp eller sakta ner övergångseffekten.

Panelen Grafik > Projektionsytor som visar video

Placera klipp 1 (inkommande klipp) på spår 1 så att dess början passas mot början av klippet med Transparens för spårprojektionsyta på spår 3. För att tona in detta klipp högerklickar du på klippet > Tona > Tona in video.

Justera klipp på tidslinje

Spela upp videon för att se den visas på ett dramatiskt sätt. Om du vill exportera det slutgiltiga resultatet väljer du Arkiv > Exportera och dela.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto