Användarhandbok Avbryt

Redigera och formatera text

 1. Användarhandbok för Adobe Premiere Elements
 2. Introduktion till Adobe Premiere Elements
  1. Nyheter i Premiere Elements
  2. Systemkrav | Adobe Premiere Elements
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Guidat läge
  5. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  6. GPU-accelererad återgivning
 3. Arbetsyta och arbetsflöde
  1. Lär dig mer om startsidan
  2. Visa och dela automatiskt skapade collage, bildspel och mycket mer
  3. Grundläggande om arbetsytan
  4. Inställningar
  5. Verktyg
  6. Kortkommandon
  7. Ljudvy
  8. Ångra ändringar
  9. Anpassa kortkommandon
  10. Arbeta med virtuellt minne
 4. Arbeta med projekt
  1. Skapa ett projekt
  2. Justera projektinställningar och förinställningar
  3. Spara och säkerhetskopiera projekt
  4. Förhandsgranska filmer
  5. Skapa videocollage
  6. Skapa Highlight Reel
  7. Skapa en videoberättelse
  8. Skapa direktfilmer
  9. Visa klippegenskaper
  10. Visa filer i ett projekt
  11. Arkivera projekt
  12. GPU-accelererad återgivning
 5. Importera och lägga till media
  1. Lägg till media
  2. Riktlinjer för att lägga till filer
  3. Ange längd för importerade stillbilder
  4. Importera 5.1-ljud
  5. Arbeta med offlinefiler
  6. Dela filer mellan Adobe Premiere Elements och Adobe Photoshop Elements
  7. Skapa specialklipp
  8. Arbeta med bildproportioner och fältalternativ
 6. Ordna klipp
  1. Ordna klipp på tidslinjen i expertvyn
  2. Gruppera, länka och inaktivera klipp
  3. Ordna klipp på tidslinjen i snabbvyn
  4. Arbeta med klipp- och tidslinjemarkörer
 7. Redigera klipp
  1. Minska brus
  2. Markera objekt
  3. Spontana stunder
  4. Färgmatchning
  5. SmartTrim
  6. Ändra klippets hastighet och längd
  7. Dela klipp
  8. Frysa och pausa bildrutor
  9. Justera intensitet, kontrast och färg – guidad redigering
  10. Stabilisera videotagningar med skakningsstabilisering
  11. Ersätta tagningar
  12. Arbeta med källklipp
  13. Trimma bort oönskade bildrutor – guidad redigering
  14. Trimma klipp
  15. Redigera bildrutor med automatisk smart ton
  16. Konstnärliga effekter
 8. Använda övergångar
  1. Använda övergångar till klipp
  2. Övergångar – grunderna
  3. Justera övergångar
  4. Lägga till övergångar mellan videoklipp – guidad redigering
  5. Skapa specialövergångar
  6. Skapa en övergångseffekt med Luma Fade – guidad redigering
 9. Grundläggande om specialeffekter
  1. Referens för effekter
  2. Använda och ta bort effekter
  3. Skapa en svartvit video med en framhävd färg – guidad redigering
  4. Tidsförändring – guidad redigering
  5. Effekter – grunderna
  6. Arbeta med effektförinställningar
  7. Hitta och ordna effekter
  8. Redigera bildrutor med Automatisk smart ton
  9. Fyll bildruta – guidad redigering
  10. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  11. Metodtips för att skapa en video med tidsfördröjning
 10. Använda specialeffekter
  1. Använda panorering och zoomning för att skapa videoliknande effekter
  2. Genomskinlighet och överlagring
  3. Flytta, skala eller rotera klipp med effekten Rörelse
  4. Använda en effektmask i videon
  5. Justera temperatur och toning
  6. Skapa en glasfönstereffekt – guidad redigering
  7. Skapa en bild-i-bildövertäckning
  8. Använda effekter med justeringslager
  9. Lägga till en titel i filmen
  10. Ta bort dis
  11. Skapa en bild-i-bild – guidad redigering
  12. Skapa en vinjetteringseffekt
  13. Lägga till effekten Delad ton
  14. Lägga till filmeffekter
  15. Lägga till en HSL-justeringseffekt
  16. Fyll bildruta – guidad redigering
  17. Skapa en tidsfördröjning – guidad redigering
  18. Animerad himmel - guidad redigering
  19. Markera objekt
  20. Animerade projektionsytor – guidad redigering
  21. Dubbelexponering – guidad redigering
 11. Speciella ljudeffekter
  1. Mixa ljud och justera ljudvolymen med Adobe Premiere Elements
  2. Ljudeffekter
  3. Lägga till ljudeffekter i en video
  4. Lägga till musik i videoklipp
  5. Skapa berättarröster
  6. Använda ljudspår
  7. Mixa om musik
  8. Lägga till en berättarröst i filmen – guidad redigering
  9. Lägga till musikspår i en film – guidad redigering
 12. Filmtitlar
  1. Skapa titlar
  2. Lägga till former och bilder i titlar
  3. Lägga till färger och skuggor till titlar
  4. Redigera och formatera text
  5. Rörelsetitlar
  6. Exportera och importera titlar
  7. Ordna objekt i titlar
  8. Utforma titlar för tv
  9. Använda format på text och bilder
  10. Lägga till en video i titeln
 13. Skivmenyer
  1. Skapa skivmenyer
  2. Arbeta med menymarkörer
  3. Typer av skivor och menyalternativ
  4. Förhandsgranska menyer
 14. Dela och exportera filmer
  1. Exportera och dela videoklipp
  2. Dela för uppspelning på dator
  3. Grunderna för komprimering och datahastighet
  4. Allmänna inställningar för delning

Markera en titel för redigering

Innan du kan redigera en titel måste du markera den på monitorpanelen.

 1. Gör något av följande:
  • Markera på tidslinjen i snabbvyn det titelklipp eller det klipp i vilket titeln finns. Klicka på klippet på monitorpanelen för att markera det och dubbelklicka sedan på titeltexten för att redigera den.

  • På tidslinjen i expertvyn kan du behöva använda rullningslisten till höger i tidslinjen för att visa en titel på det videospår den har lagts till i.

  Titelredigeringsverktygen visas och verktyget ändras till textverktyget. Panelen Projektresurser ändras och visar textalternativ så att du kan ange alternativ för texten i titeln.

 2. Gör något av följande på monitorpanelen:
  • Om du vill flytta insättningspunkten klickar du mellan tecknen eller använder vänster- och högerpilarna.

  • Om du vill markera ett enda tecken, eller en grupp med på varandra följande tecken, drar du från den blinkande insättningspunkten för att markera dem.

  • Om du vill formatera en hel text eller ett grafiskt objekt, klickar du för att markera och ändrar sedan dess attribut.

Radbryta text automatiskt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Radbyte.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Radbyte.

 3. Klicka på monitorpanelen och skriv texten.

Texten radbryts automatiskt, och en ny textrad påbörjas när markören når marginalen för titelsäker yta.

Ställa in teckensnitt, format och storlek

Vissa objektegenskaper, till exempel fyllningsfärg och skuggor, är gemensamma för alla objekt som du skapar. Andra egenskaper är unika för textobjekt. Du hittar textkontroller såsom teckensnitt, stil och justering på panelen Justera. Du kan också hitta textkontroller på snabbmenyn som öppnas när du högerklickar/Ctrl-klickar i en ruta på monitorpanelen.

Teckensnittsalternativ på panelen Justera

A. Teckensnittsalternativ B. Stilalternativ för teckensnitt 

Obs!

Du kan snabbt använda en uppsättning med favoritattribut (färg, skugga med mera) på ett objekt med hjälp av avsnittet Format på panelen Justera.

Ange ett teckensnitt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera texten på monitorpanelen och gör något av följande:
  • Välj på fliken Text på panelen Justera ett teckensnitt på menyn Teckensnitt.

Ange en teckenstil

Många teckensnitt inkluderar inbyggda variationer, såsom feta, kursiva och smala tecken. Varianterna skiljer sig åt mellan olika teckensnitt.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera texten på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande på fliken Text på panelen Justera:
  • Välj en stil på menyn för teckensnittsvarianter.

  • Klicka på en eller flera av ikonerna för teckensnittsstil: Fet, Kursiv eller Understruken.

   Obs! Om teckensnittsformaten inte inkluderar feta eller kursiva versioner är ikonerna för dessa teckensnittsformat nedtonade. Du kan stryka under alla teckensnitt.

Ändra teckenstorlek

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera texten på monitorpanelen och gör något av följande:
  • Ändra storleksvärdet på fliken Text på panelen Justera.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på titeln på monitorpanelen och välj sedan Storlek på snabbmenyn.

Ange justering och orientering

Ändra justering av stycketext

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett stycketextobjekt på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande på fliken Text på panelen Justera:
  • Om du vill justera texten mot rutans vänstra sida klickar du på Vänsterjustera text.

  • Klicka på Centrera text om du vill centrera texten i rutan.

  • Om du vill justera texten mot rutans högra sida klickar du på Högerjustera text.

Ändra textorientering

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett textobjekt på monitorpanelen.
 3. Välj antingen Vågrät text eller Lodrät text på panelen Justera.

Flöda om stycketext

 1. Markera ett stycketextobjekt på monitorpanelen.
 2. Dra i något av textrutans handtag för att ändra dess storlek.

Mer

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?