Markera en titel för redigering

Innan du kan redigera en titel måste du markera den på monitorpanelen.

 1. Gör något av följande:
  • Markera på tidslinjen i snabbvyn det titelklipp eller det klipp i vilket titeln finns. Klicka på klippet på monitorpanelen för att markera det och dubbelklicka sedan på titeltexten för att redigera den.

  • På tidslinjen i expertvyn kan du behöva använda rullningslisten till höger i tidslinjen för att visa en titel på det videospår den har lagts till i.

  Titelredigeringsverktygen visas och verktyget ändras till textverktyget. Panelen Projektresurser ändras och visar textalternativ så att du kan ange alternativ för texten i titeln.

 2. Gör något av följande på monitorpanelen:
  • Om du vill flytta insättningspunkten klickar du mellan tecknen eller använder vänster- och högerpilarna.

  • Om du vill markera ett enda tecken, eller en grupp med på varandra följande tecken, drar du från den blinkande insättningspunkten för att markera dem.

  • Om du vill formatera en hel text eller ett grafiskt objekt, klickar du för att markera och ändrar sedan dess attribut.

Radbryta text automatiskt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Radbyte.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på monitorpanelen och välj Radbyte.

 3. Klicka på monitorpanelen och skriv texten.

Texten radbryts automatiskt, och en ny textrad påbörjas när markören når marginalen för titelsäker yta.

Ställa in teckensnitt, format och storlek

Vissa objektegenskaper, till exempel fyllningsfärg och skuggor, är gemensamma för alla objekt som du skapar. Andra egenskaper är unika för textobjekt. Du hittar textkontroller såsom teckensnitt, stil och justering på panelen Justera. Du kan också hitta textkontroller på snabbmenyn som öppnas när du högerklickar/Ctrl-klickar i en ruta på monitorpanelen.

ti_font_options_fo
Teckensnittsalternativ på panelen Justera

A. Teckensnittsalternativ B. Stilalternativ för teckensnitt 

Obs!

Du kan snabbt använda en uppsättning med favoritattribut (färg, skugga med mera) på ett objekt med hjälp av avsnittet Format på panelen Justera.

Ange ett teckensnitt

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera texten på monitorpanelen och gör något av följande:
  • Välj på fliken Text på panelen Justera ett teckensnitt på menyn Teckensnitt.

Ange en teckenstil

Många teckensnitt inkluderar inbyggda variationer, såsom feta, kursiva och smala tecken. Varianterna skiljer sig åt mellan olika teckensnitt.

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera texten på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande på fliken Text på panelen Justera:
  • Välj en stil på menyn för teckensnittsvarianter.

  • Klicka på en eller flera av ikonerna för teckensnittsstil: Fet, Kursiv eller Understruken.

   Obs! Om teckensnittsformaten inte inkluderar feta eller kursiva versioner är ikonerna för dessa teckensnittsformat nedtonade. Du kan stryka under alla teckensnitt.

Ändra teckenstorlek

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera texten på monitorpanelen och gör något av följande:
  • Ändra storleksvärdet på fliken Text på panelen Justera.

  • Högerklicka/Ctrl-klicka på titeln på monitorpanelen och välj sedan Storlek på snabbmenyn.

Ange justering och orientering

Ändra justering av stycketext

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett stycketextobjekt på monitorpanelen.
 3. Gör något av följande på fliken Text på panelen Justera:
  • Om du vill justera texten mot rutans vänstra sida klickar du på Vänsterjustera text.

  • Klicka på Centrera text om du vill centrera texten i rutan.

  • Om du vill justera texten mot rutans högra sida klickar du på Högerjustera text.

Ändra textorientering

 1. Om det behövs dubbelklickar du på titeln på tidslinjen i expertvyn för att öppna den på monitorpanelen.
 2. Markera ett textobjekt på monitorpanelen.
 3. Välj antingen Vågrät text eller Lodrät text på panelen Justera.

Flöda om stycketext

 1. Markera ett stycketextobjekt på monitorpanelen.
 2. Dra i något av textrutans handtag för att ändra dess storlek.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy